Swedish

Guide om hur du använder FieldSense i strömtängerna 377 FC och 378 FC

Ledningar i trånga utrymmen. Svårtillgängliga paneler. Extra stora ledare. Vi förstår din arbetsplats. Strömtängerna Fluke 377 FC och 378 FC med FieldSense™-teknik är de första handhållna strömtängerna som gör att du kan mäta spänning och ström med bara tångens gap.

Strömtången Fluke 378 FC som mäter i trånga utrymmen. Strömtången Fluke 378 FC som mäter i trånga utrymmen.

Tillämpningar

Verktyg med FieldSense är mycket mångsidiga för felsökning och rutinmässigt underhåll inom industri, bostäder och kommersiella fastigheter.

 BostadKommersiellIndustriell
Kontrollera om en krets är strömförande innan arbetet påbörjasXXX
Mäta enskilda spänningar (antingen AC-ström med FieldSense eller DC-ström med testkablar)XXX
Mäta DC-ström genom tångens gap upp till 1 000 AXXX
Mäta AC-ström upp till 2 500 A genom iFlex-tillbehöretXXX
Mäta komponentmotstånd upp till 60 kΩXXX
Kontrollera kretskontinuitetXXX
Mäta laster i en grenledning vid en servicepanelXX 
Mappa uttag till brytareXX 
Mäta lasten på en pump, motor eller kompressorXX 
Mäta spänning och ström i belysningssystemXX 
Kontrollera kretsbelastningar i gruppcentraler (inklusive matarkablar, grenledningar och nolledare) och jordkretsens integritet  X
Underhåll och felsökning i generatorer/motorer/kylare  X
Matningskretsar till motorer (upp till 1 000 A)  X
Validera lastmätningar på motorer och pumpar  X
Bekräfta last och nätspänning på transformator  X

Varför FieldSense i en strömtång?

FieldSense är en prisbelönt, banbrytande teknik för att mäta spänning. Vanliga tänger känner av ett magnetfält som härleder en AC-strömmätning medan FieldSense dessutom känner av ett elektriskt fält för att mäta spänningen samtidigt. Resultatet blev att det för första gången går att mäta spänning och ström samtidigt med en tångs gap i en Fluke-strömtång:

  • Möjlighet att mäta spänning och ström samtidigt på en dubbel display
  • Säkrare spänningsmätningar utan att behöva ansluta strömtången till en strömförande ledare
  • Snabba trefasmätningar med automatisk beräkning av fas-till-fas-värden och fasföljd
  • Inbyggd indikator för elkvalitet (PG) i 378 FC för att övervaka strömrelaterade problem
  • Fluke Connect-programvara som möjliggör dataloggning, smidig dataöverföring och rapportering

Så här mäter du spänning eller ström med en FieldSense-driven strömtång

  1. Separera heta och neutrala kablar.
  2. Sätt fast den svarta testkabeln på omålad elektrisk jord.
  3. Kläm fast gapet runt ledaren. Se till att ledaren sätts i kontakt med den gula delen av gapet enligt bild.
  4. Se tillförlitliga, korrekta spännings- och strömvärden på displayen.
Se till att ledaren sätts i kontakt med den gula delen av gapet.
Strömtången Fluke 378 FC som mäter en panel. Strömtången Fluke 378 FC som mäter en panel.

Tångens gap gör det även enklare att isolera enskilda ledare på en panel, vilket kan vara svårt när många ledare är buntade. I många fall går det att mäta med en hand.

Observera att FieldSense-tekniken inte fungerar med uteffekten för styrningar med variabelt varvtal (VFD). Använd testkablarna som medföljer strömtången för att utföra spänningsmätningar på uteffekten för styrningar med variabelt varvtal.