Swedish

Så här får du snabbare trefaseffektmätningar med strömtänger

Utför trefasmätningar av spänning och ström 50 % snabbare*

Strömtängerna Fluke 377 FC och 378 FC är de första handhållna strömtängerna med FieldSense™-teknik där spänning och ström kan mätas samtidigt med tångens gap. Det innebär att dessa strömtänger kan användas för att göra sekventiella ledning-till-jord-mätningar och strömmätningar som resulterar i beräknade ledning-till-ledning-spänningsmätningar och information om fasföljd. Dessa mätningar är en indikation på att trefassystemet fungerar som förväntat.

Enklare fas-till-fas-mätningar

L1, L2 och L3 (eller linje 1, linje 2 och linje 3) är vanliga namnkonventioner för ledarna i trefassystem med växelström (AC). Vid trefaslaster måste spänning och ström mätas sekventiellt med hjälp av kablar.

Det aktuella arbetsflödet ”välj-mät-skriv, välj-mät-skriv” är tidskrävande. Det kräver att du upprepar dessa steg för alla tre faserna. Det kräver dessutom en tredje hand eller ytterligare en person som kan hjälpa till att ansluta de två ledningarna och klämma fast ledaren medan värden skrivs.

Fluke 377 FC och 378 FC revolutionerar processen att mäta spänning och ström i trefassystem. Du behöver bara göra tre mätningar med tången istället för att göra varje mätning individuellt med testkablar. Därefter beräknar mätaren automatiskt fas-till-fas-spänningar baserat på fas-till-jord-mätningarna. Dessa tänger har en skärm med dubbel display som gör det möjligt att mäta och visa spänning och amperestyrka samtidigt.

Fas-till-fas-mätningar

Så här gör du en trefasmätning

Så här gör du en inställning

 1. Vrid kontrollvredet till Fieldsense-logotyp (Fieldsense™)
 2. Anslut strömtången till jord med jordledningen
 3. Tryck på MIN MAX i 2 sekunder. Nu är tången i ledning-till-ledning-läge och L1-L2-L3 visas på displayen.

Så här testar du

 1. Placera tången runt den första ledaren. Vänta tills mätningen på skärmen har stannat. Skärmen blir grön, piper och L1 visas.
 2. Flytta tången till den andra ledaren inom 10 sekunder. Vänta tills mätningen på skärmen har stannat. Ett pip hörs och L2 visas.
 3. Flytta tången till den sista ledaren inom 10 sekunder. Vänta tills mätningen på skärmen har stannat. Ett pip hörs och L3 visas.

Så här beräknar du

När L1-L2-L3-mätningarna är slutförda använder du strömtången för att beräkna den totala spänningen mellan varje par ledare:

 1. Tryck på MIN MAX en gång: skärmen visar den totala spänningen mellan L1 och L2.
 2. Tryck på MIN MAX igen: skärmen visar den totala spänningen mellan L2 och L3.
 3. Tryck på MIN MAX en tredje gång: skärmen visar den totala spänningen mellan L3 och L1.

I ledning-till-ledning-läge kan du granska varje ledning-till-jord-mätning:

 1. Tryck på MIN MAX igen för att visa L1-mätningen.
 2. Tryck på MIN MAX igen för att visa L2-mätningen.
 3. Tryck på MIN MAX igen för att visa L3-mätningen.

Om du vill granska L1-L2-L3-mätningarna fortsätter du att trycka på knappen ”MIN MAX” och bläddra igenom mätningarna.

Om du vill avsluta ledning-till-ledning-läget håller du knappen ”MIN MAX” intryckt i cirka 2 sekunder.

Fasrotationsmätning

Ett av de största behoven när det gäller att hantera trefasutrustning är att känna till rätt fasordning och sedan se till att arbetet utförs i rätt ordning under installation, underhåll och felsökning. Fluke 377 FC och 378 FC både förenklar mätningsprocessen och beräknar fasföljden automatiskt. Allt du behöver göra är att göra alla tre trefasmätningar när du är ansluten till Fluke Connect-appen (FC). Sedan beräknas fasföljden automatiskt och visas i FC-appen.

Tillämpningar

Installation av HVAC-motor och kompressor

Fastställ om lasten per fas är balanserad och fasföljden är korrekt under installationen. Ett obalanserat trefassystem orsakar dåliga prestanda eller att en motor slutar fungera i förtid, vilket leder till dyra driftstopp. Obalans kan inträffa överallt i distributionssystemet. Laster ska fördelas jämnt över varje fas i de inkommande matarkabelkretsarna. Motorer eller kompressorer som matas av ett obalanserat system blir varmare och slutar till slut fungera i förtid.

Felsöka trefasmotorer

Identifiera när en säkring har gått i en fas och resulterat i fasförlust. Vid fasförlust drar de andra två faserna mer ström, vilket överhettar lindningarna i pumpen, motorn eller kompressorn. Genom att mäta fasen för inkommande nätspänning kan användarna avgöra vilken fas som är nere och hjälpa till att förhindra skador på utrustningen. Om fasförlust inträffar när utrustningen är igång börjar överhettning när lasten dras från de andra faserna. Om utrustningen har stannat startar den inte om förrän säkringen har bytts ut och alla tre faserna har återfunnits.

* Betatester som utförs på kundanläggningar visar att den tid som krävs för trefasmätningar minskar med 50 %.