Norsk

Termokameraer for bygg- og boliginspeksjoner

Termografi

Varmetap i HVAC-installasjoner sløser energi og medfører ekstra kostnader for bolig- og bedriftseiere hver måned problemene ikke blir tatt hånd om. Som håndverkseksperten Chip Wade delte med oss for flere år siden, er termografisk inspeksjon av HVAC-anlegg den beste og raskeste metoden for å vise bolig- og bedriftseiere akkurat hvor HVAC sløser energi.

Enkelte ting forandrer seg aldri.

Siden Chips video har nyskapninger innen termografiteknologi ført til at vi får mer detaljerte bilder og videoer, og at vi i noen tilfeller kan identifisere omfanget av problemene.

Se Chips omvisning i en 100 år gammel bolig for å få en bedre forståelse av hvordan termokameraer kan brukes til rask og effektiv identifisering av varmetap gjennom HVAC-anlegg.

Avskrift:

«Når du inspiserer et hus som skal selges eller renoveres i dag, vil det dukke opp spørsmålet om energieffektivitet. Dette er noe alle som betaler strømregninger tenker på for tiden.

Termokameraet Fluke TiR1 er et glimrende instrument for å finne varmetap i kanaler, vegger eller rundt avtrekk. Som forventet er det flere områder som kan forbedres i dette hundre år gamle huset.

La oss begynne med avtrekkene. Når du lukker et avtrekk, er det ideelt om det ikke slippes ut varm luft gjennom det. Sjekk dette lukkede avtrekket settt gjennom Fluke TiR1. Disse gamle avtrekkene er rett og slett ikke særlig tette når de lukkes, og du kan se energitapet.

La oss gå opp på badet, der vi har funnet et annet problem som er utbredt i kanalsystemet i dette huset. Hvis du ser på dette lukkede avtrekket gjennom kameraet, ser du at varme slipper ut på alle fire sider, og hvis du ser til høyre, ser du at den faktisk slipper ut både over og under fotlisten. Dette forteller meg at vi har noen dårlige kanalforbindelser og minimalt med isolasjon. Alt dette kommer til å koste boligeieren i form av tapt energi.

La oss gå ned i kjelleren og se hvordan kanalsystemet ser ut.

Dette er kjelleren. Når vi ser opp, ser vi at det ikke er noe som helst isolasjon i dette kanalsystemet. Se på det gjennom Fluke TiR1, så ser du (og kan vise kunden) hva dette betyr. Bare se på alle de skarpt oransje områdene.

Denne boligeieren varmer faktisk opp kjelleren, uten at det er meningen. Det betyr i tillegg at oppholdsrommene ikke får den varmen de trenger. For boligeieren er dette penger rett ut av vinduet.»