Norsk

Feilsøking av vanlige vanlige problemer i fotoelektriske anlegg

fornybar energi, energistyring, feilsøking

Antallet solcelleinstallasjoner rundt om i landet øker raskere for hvert år. Det skaper en stadig økende etterspørsel etter teknikere som vet hvordan de skal feilsøke fotoelektriske anlegg effektivt.

En tekniker står mellom rader med solcellepaneler og leser av målinger på baksiden av ett panel med en Fluke 393 FC.

Feilsøking er en viktig del av profesjonelle solkraftteknikeres ferdigheter. Her leser teknikeren av målinger på baksiden av et fotoelektrisk panel med en Fluke 393 FC.

Feilsøking av fotoelektriske anlegg fokuserer vanligvis på fire delsystemer: solcellepanelene, lasten, vekselretteren og sammenkoblingsboksene

Det beste universalinstrumentet for å jobbe i de fleste deler av et solkraftanlegg er Fluke 393 FC CAT III 1500 V solkraft-strømtang. Dette er verdens eneste AC-/DC-strømtang klassifisert til CAT III 1500 V og med IP 54 og skreddersydde egenskaper – som DC-effekt, hørbart polaritetsvarsel og visuelt kontinuitetsvarsel – for testing og måling i fotoelektriske solkraftanleggg.

Fluke 393 FC med testledninger, iFlex fleksibel strømprobe, magnetholder og veske

Fluke 393 FC CAT III 1500 V effektivverdi-strømtang med iFlex™ fleiksibel strømprobe

1. Feilsøking av solcellepaneler

Kontroller først produksjonen fra hele anlegget ved målesystemet eller vekselretteren. Kontroller og registrer spennings- og strømnivå fra matrisen inn på vekselretteren før du starter feilsøkingen. Du vil sannsynligvis støte på ett av to scenarier:

  • Hele eller en del av det fotoelektriske anlegget er nede eller produserer ikke effekt: Dette kan være relatert til et problem med vekselretteren.
  • Effekten fra anlegget er lavere enn forventet: Dette kan være relatert til et problem med én av matrisene eller panelene.

Følg hver enkelt grenkabling bakover fra konsentratoren. Kontroller hele anlegget og se etter synlige skader eller utilsiktede frakoblinger. Når du har funnet panelet eller matrisen som har feilet, mš du kontrollere alle ledninger, brytere, sikringer og automatsikringer. Skift ut sikringer som har gått, og tilbakestill automatsikringer og brytere. Se etter ledningsbrudd og løse eller skitne forbindelser, skift ut og rengjør ved behov. Vær på utkikk etter løse forbindelser mellom panelene. De kan ha løsnet og forårsaket manglende kontakt.

Sammenkoblingsboksen kan være et flott sted å feilsøke anlegget fordi ledningene fra alle panelene går dit. Hvert panel kan ha en sikring som du bør sjekke med Fluke 393 FC.

Ledningsproblemer og løse forbindelser kan også føre til at et panel leverer for lav spenning. Kontroller alle kablingsforbindelser. Hvis produksjonen fra ett av panelene er lav, kan det bety at en enkelt celleseksjon er dårlig. Disse kan spores tilbake med 393 FC ved koblingsboksene inntil årsaken er funnet.

Fluke 393 FC gir et hørbart polaritetsvarsel når du tester Voc. Hvis du oppdager at polariteten er reversert, kan det bety at andre kretser i sammenkoblingsboksen utilsiktet er koblet i serie, noe som fører til at spenningen er høyere enn maksimum inngangsspenning på vekselretteren.  

Eventuell smuss eller skygge på selve panelene kan føre til redusert produksjon. Selv om panelene vanligvis er laget for å være vedlikeholdsfrie i mange år, må de kanskje rengjøres. Pollen og støv kan være et betydelig problem i noen deler av landet.

2. Feilsøking av det fotoelektriske anleggets laster

Det fotoelektriske anlegget brukes til å drive bygningens elektriske laster. Eventuelle problemer med lastene vil også påvirke systemet. Det første trinnet er å kontrollere lastenes brytere, sikringer og avbrytere med Fluke 393 FC for å se om spenningen er korrekt der lasten kobles inn. Deretter bruker du 393 FC til å kontrollere sikringene og automatsikringene. Hvis du finner sikringer som er røket eller utløste automatsikringer, må du finne årsaken og reparere eller bytte ut den defekte komponenten. Hvis lasten er en motor, kan en intern termisk avbryter være utløst, eller det kan være et viklingsbrudd i motoren. For testformål kan du koble inn en annen last og se om den fungerer som den skal.

Som med alle elektriske anlegg, må du se etter ledningsbrudd og løse forbindelser. Rengjør alle skitne forbindelser og skift ut alle dårlige ledninger. Slå av strømmen og let etter og reparer eventuelle jordingsfeil. Hvis sikringer ryker eller automatsikringer utløses på nytt, er det en kortslutning du må finne og reparere.

Bruk Fluke 393 FC til å kontrollere anleggsspenningen ved lastens innkoblingspunkt dersom lasten fremdeles ikke fungerer som den skal, Ledningsdiameteren kan være for liten og må økes, eller ledningene som går til lasten er for lange. Dette vil føre til lav spenning ved lasten. I så tilfelle kan du redusere lasten på kretsen eller trekke en tykkere ledning.

3. Feilsøking av vekselrettere i fotoelektriske anlegg

Du jobber sannsynligvis med frekvensomformere hver dag, og er vant til å kontrollere AC- og DC-effekt. Vekselretteren i et fotoelektrisk anlegg kan også svikte og forårsake problemer. Vekselretteren konverterer DC fra anlegget til AC for bruk i bygningen.

Hvis vekselretteren ikke leverer riktig effekt, må du først kontrollere og registrere inngående spennings- og strømnivå på vekselretteren ved drift. BrukFluke 393 FC til å kontrollere vekselretterens utgående spennings- og strømnivåer på AC-siden. Mange av disse anleggene har et display som viser gjeldende vekselretter- og anleggsytelse. Fordi 393 FC viser effektivverdi, kan du bruke spenningen og strømmen til å måle og registrere levert effekt (kW). Hvis mulig, bruk vekselretterdisplayet til å vise gjeldende totale energiproduksjon (kWh). Skriv ned denne verdien og sammenlign den med verdien som ble registrert ved forrige inspeksjon. På DC-siden kan du bruke 393 FC til å kontrollere DC-effekten og lagre avlesningen i Fluke Connect™-appen på telefonen din.

Hvis vekselretteren ikke leverer riktig effekt, kan det være flere problemer – alt dette kan du enkelt sjekke med Fluke 393 FC:

  • røket sikring
  • utløst automatsikring
  • ledningsbrudd

Bruk 393 FC til å måle effekten på AC-siden av vekselretteren. Lasten på vekselretteren kan ha for høyt strømforbruk. Les av AC-spenning og -frekvens på tolinjersskjermen for å avgjøre om vekselretteren leverer korrekt AC-effekt.

Vekselretteren kan være koblet til det lokale strømnettet. Levert likestrøm fra vekselretteren varierer med mengden solenergi som kommer inn på matrisen. Vekselretteren opprettholder riktig utgangsspenning og -fase til strømnettet. Eventuelle spenningsproblemer fra strømnettet kan føre til at vekselretteren slår seg av. I så fall må du kontakte nettselskapet angående reparasjon.

En Fluke 393 FC strømtang henger ved siden av en åpen vekselsrettertavle mens en tekniker i personlig verneutstyr, inkludert hansker og ansiktsskjerm, bruker testledningene til å ta en måling.

Strømtangen Fluke 393 FC CAT III 1500 V er nyttig til måling av DC-effekt, AC-/DC-spenning og -strøm samt til feilsøking av vekselrettere.

4. Feilsøking av sammenkoblingsbokser

Ved feilsøking av sammenkoblingsbokser er strømstyrkemålinger og beregninger avgjørende for å fastslå om de fotoelektriske matrisene fungerer som de skal. Strømmåling på enkeltmatriser eller kombinasjonsmålinger vil hjelpe deg med å fastslå om en celle har sviktet.

Strømtangen Fluke 393 FC har en tynn kjeft med plass til flere ledere så du kan måle den kombinerte strømmen i dem selv på trange eller tettpakkede steder som i vekselretter- eller sammenkingsbokser.