Norsk

Fem grunner til å overvåke effektforbruk

energistyring

Det er kritisk for anlegget og teamet at energiforbruket kan kvantifiseres. Overvåking av effektforbruket i bedriften din gir deg informasjonen du trenger for å ta viktige energistyringsavgjørelser.

Hvorfor bør effektforbruket overvåkes med en effektlogger?

  • Forstå kapasiteten til strømtavlen du har.
  • Feilsøk utløsning av sikringer.
  • Finn energikostnader.
  • Avdekk energitap.
Forberedelser til laststudie med Fluke 1746 effektlogger

forberedelser til laststudie med Fluke 1746 effektlogger

1. Anleggssikkerhet

Elektrikere er ofte pålagt utføre en laststudie før de legger til en ny elektrisk last på en eksisterende tavle eller en tjeneste. Hvorfor det? Kravene kommer fra elektroinspektøren, elektroingeniøren som designet prosjektet, eller kunden som vil legge til ny last, og årsaken er at det må avgjøres om det er tilstrekkelig kapasitet til å legge til nye laster.

En laststudie involverer bruk av en effektlogger til å dokumentere eksisterende lastnivåer (uttak av trefasestrøm) over tid. Det er her sikkerheten kommer inn. Det positive er at en laststudie kan brukes til å sikre at lokale sikkerhetsforskrifter følges. På den annen side: Dersom en laststudie ikke utføres før nye laster legges til, kan det føre til overbelastning av den eksisterende strømkilden, slik at det oppstår sikkerhets- og funksjonsrisikoer.

2. Styr energikostnadene og realiser innsparingsmulighetene

Selv om energiutgiftene utgjør en betydelig del av de totale driftskostnadene, er det mange virksomheter som ikke helt vet hvor pengene går, ettersom de kun får en samlet månedlig regning, uten indikasjoner på hvorvidt forbruket var standard eller for mye sammenlignet med driften den måneden.

Ved å loggføre energiforbruket ved hovedinntaksboksen og ved store laster og sekundære forsyningskilder, kan bedriften se hvor mye effekt som forbrukes når, av hva og til hvilken kostnad per time.. Slike data vil alltid vise flere energisløsere som kan utbedres kun med driftsendringer, som å skru av enkelte laster, redusere belastningen i når strømprisene er høyest, eller justere driftstiden så lastene er i drift når strømprisen er lavere.

3. Nøyaktige strømregninger

Eiere av store og mellomstore beygninger monterer ofte elektrisitetsmålere for delområder, for å fakturere leietakernes spesifikke elektrisitetsforbruk. Disse elektrisitetsmålerne blir imidlertid ofte feilinstallert, og regningen blir dermed tvilsom. Feilinstalleringer varierer fra strømomformere som installeres feil vei er eller i feil fase, til feilkonfigurering av måleren.

Det er god forretningsskikk å dobbeltsjekke avlesningen med en bærbar energilogger. Data fra loggeren gir en grov sammenligning av hva som blir fakturert og hva som faktisk blir brukt. Dersom det er betydelige avvik mellom beløpet som belastets for elektrisitetsforbruk og energiloggerdataene, er det et tegn på at måleroppsettet må undersøkes.

4. Rabatter og økonomiske insentiver

Energiverk tilbyr insentiver og rabatter for å oppmuntre kundene til å redusere energiforbruket. Målet er å betjene flere kunder med den eksisterende kraftforsyningen, siden mulighetene til å bygge nye kraftverk er begrenset. Det finnes mange insentiver og rabatter for utbedring av eksisterende bygninger med for eksempel energieffektiv belysning og høyeffektive motorer, og å erstatte motorstartere med frekvensregulerte drivverk.

For å motta slike økonomiske insentiver vil energiverket ofte kreve verifikasjon av energibesparelsene – et ideelt scenario for en laststudie. En laststudie fra før utbedringene vil dokumentere det eksisterende energiforbruket, og kan brukes som basisdata, mens en laststudie etter utbedringene verifiserer energibesparelsene som ble oppnådd.

5. Feilsøking av nettkvalitetsproblemer

Ofte er den eneste måten å feilsøke et problem på, å fange opp og analysere data i en lengre periode. I slike avanserte feilsøkingsscenarioer er energiloggere uvurderlige – og både billigere og mer brukervennlige enn en mer kompleks effektanalysator.

Tilfeldig utløsninger av sikringer er et godt eksempel. Åpenbare hendelser, som en stor motor som starter opp, er kanskje ikke årsaken. Det som faktisk gjør at de løses ut, kan se ut til å være helt tilfeldig eller kan oppstå når teknikerne er borte (som midt på natten). Ettersom det er upraktisk for en vedlikeholdstekniker å overvåke lasten frem til sikringen utløses, kan tilkobling av en energilogger på lastsiden av effektbryteren for å registrere strømuttaket over tid, bidra til å feilsøke utløsningen.

Relaterte ressurser