Czech

Analyzátory baterií řady Fluke 500

 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • BTL520ANG Angled Test Probes

Klíčové vlastnosti

Ideální měřící přístroj pro údržbu, řešení problémů a měření parametrů samostatných stacionárních baterií a bateriových svazků využívaných v řešeních bateriových záložních zdrojů zásadního významu.

 • Klíčová měření – Vnitřní odpor baterie, stejnosměrné a střídavé napětí, stejnosměrný a střídavý proud, zvlněné napětí, frekvence a teplota
 • Režim sekvenčního měření – Automatické nebo ruční sekvenční testování bateriových svazků s automatickým ukládáním naměřených hodnot včetně napětí, odporu a teploty (s inteligentní zkušební sondou BTL21), eliminuje potřebu stisknout tlačítko pokaždé, když je třeba uložit výsledek měření.
 • Komplexní protokolování – Všechny naměřené hodnoty jsou během testování automaticky zachycovány a před stažením pro potřeby analýzy v terénu je lze zkontrolovat přímo v přístroji.

Přehled výrobků: Analyzátory baterií řady Fluke 500

Méně složité testování, zjednodušený pracovní postup a intuitivní uživatelské prostředí přispívají ke zcela nové úrovni uživatelského komfortu při testování baterií.

 • Ideální měřící přístroj pro údržbu, řešení problémů a měření parametrů samostatných stacionárních baterií a bateriových svazků využívaných v řešeních bateriových záložních zdrojů zásadního významu.
 • Intuitivní uživatelské rozhraní, kompaktní provedení a robustní konstrukce zajišťují optimální provozní vlastnosti, výsledky testů a spolehlivost.
 • Pokrytí celého spektra funkcí testování baterií od stejnosměrného napětí a testování odporu až po kompletní testování stavu pomocí automatizované testovací sekvence a testovací sondy s integrovaným infračerveným systémem pro měření teploty.
 • Zkonstruováno k měření na stacionárních bateriích všech typů.

Prahové hodnoty odporu a napětí

Analyzátory baterií Fluke umožňují snadno a rychle definovat horní a dolní prahové hodnoty měření a rozsahy tolerancí. Během procesu testování jsou naměřené hodnoty automaticky porovnány s předdefinovanými prahovými úrovněmi a po každém měření je k dispozici výsledek vyhovuje (PASS), nevyhovuje (FAIL) a varování (WARN). Je možné uložit až 10 množin prahových hodnot. Výsledek porovnání s prahovými hodnotami vychází z následujících kritérií:

NapětíOdpor
> Nižší napětí< Nižší napětí< Reference> Reference a Reference × (1+% varování)> Referenční × (1+nevyhovuje)
VyhovujeNevyhovujeVyhovujeVarováníNevyhovuje

Software pro správu baterií Fluke

Software pro správu baterií Fluke umožňuje snadno a rychle importovat data z analyzátoru baterií do počítače. Naměřené údaje a informace z profilu baterií jsou uloženy a archivovány softwarem pro správu baterií a mohou být použity k účelům porovnání výsledků, přepnutí výsledků naměřených hodnot mezi vodivostí a odporem a k provedení analýzy trendů. Všechny naměřené údaje, profil baterie a analytické informace lze využít k jednoduchému vytváření protokolů.

 • Rychlý náhled uložených výsledků měření
 • Správa profilů
 • Histogram sady baterií s uživatelem definovanými prahy
 • Historická data trendu baterií
 • Vybíjecí napětí v několika cyklech
 • Vytváření rychlých zpráv
 • Upgrade firmwaru analyzátoru baterií Fluke
 • Přepnutí výsledků měření mezi vodivostí a odporem.

Mobilní aplikace Fluke Battery Analyze

Analyzátor baterií BT521 je vybaven bezdrátovou komunikací ke stahování dat a vzdáleným zobrazením během měření prostřednictvím vyhrazené mobilní aplikace pro analyzátor baterií Fluke (poznámka: Fluke BT521 není aktuálně kompatibilní s aplikací Fluke Connect). Pomocí mobilní aplikace Fluke Battery Analyze můžete:

 • Procházet profily
 • Kontrolovat data sekvenčního testování
 • Odeslat data sekvenčního testování e-mailem

Hlavní vlastnosti analyzátoru baterií Fluke BT510:

 • Napětí baterie – V průběhu testování vnitřního odporu analyzátory baterií Fluke také měří napětí testované baterie.
 • Napětí při vybíjení – Režim Vybíjení umožňuje během testování vybíjení nebo zátěže shromažďovat data o napětí všech baterií v uživatelem zadaných intervalech. Uživatelé mohou vypočítat dobu, za kterou se napětí baterie sníží na prahovou hodnotu a použít tento čas k určení ztráty kapacity baterie.
 • Test zvlnění napětí – Měří nežádoucí reziduální střídavé složky usměrněného napětí v obvodech pro stejnosměrné nabíjení a v měničích. Umožňuje uživatelům otestovat střídavou složku napětí v obvodech pro stejnosměrné nabíjení a identifikovat tak jednu z hlavních příčin opotřebení baterií.
 • Režim měření a sekvenční režim – Režim měření slouží k rychlému testování nebo řešení problémů. V tomto režimu můžete uložit a načíst naměřené hodnoty v posloupnosti měření neboli v časové posloupnosti. Sekvenční režim se používá při provádění údržby ve vícenásobných systémech napájení a bateriových svazcích. Před zahájením úlohy údržby uživatelé mohou konfigurovat profil úlohy pro účely správy dat a vytvoření protokolu.
 • Prahové hodnoty a výstrahy – Uživatelé mohou konfigurovat až 10 sad prahových hodnot a po každém měření mít k dispozici výsledek vyhovuje/nevyhovuje/varování.
 • Test odporu propojení článků a správa dat – Měří odpor propojení článků mezi bateriemi ve svazku.
 • Automatické přidržení – Pokud je zapnuta funkce automatického přidržení, jsou naměřené hodnoty zaznamenány, pokud jsou stabilní po dobu 1 sekundy. Naměřená hodnota se uvolní po zahájení nového měření.
 • Automatické uložení – Pokud je zapnuta funkce automatického uložení, jsou naměřené hodnoty uloženy do vnitřní paměti poté, co jsou zaznamenána měření v režimu automatického přidržení.
 • Software pro správu baterií Fluke – Snadný import dat z přístroje do počítače. Naměřené údaje a informace z profilu baterií jsou uloženy a archivovány softwarem pro správu baterií a mohou být použity pro účely porovnání a analýzu trendů. Všechny naměřené údaje, profil baterie a analytické informace lze využít k jednoduchému vytváření protokolů.
 • Komplexní protokolování – Všechny naměřené hodnoty jsou během testování automaticky zachycovány a před stažením pro potřeby analýzy v terénu je lze zkontrolovat přímo v přístroji.
 • Optimalizované uživatelské rozhraní – Díky rychlému asistovanému nastavení vždy zachycujete správná data.
 • Výdrž baterií – 7,4V, 3000mAh lithium-iontová baterie pro více než osmihodinový nepřetržitý provoz.
 • Port USB – Pro rychlé stažení dat do dodávaného softwaru pro analýzu dat a správu zpráv.
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v oboru – CAT III 600 V, dimenzováno na max. 1000 V ss pro bezpečné měření na všech místech zařízení s bateriovým napájením.

Hlavní vlastnosti analyzátoru baterií Fluke BT520: (určeno k měření baterií v rozváděčích a obtížně dostupných místech)

 • Všechny výše uvedené vlastnosti plus
 • Sada inteligentních měřicích sond BTL20; s krátkými i dlouhými nástavci sond a vestavěným LCD a reproduktorem pro vizuální a zvukovou signalizaci.
 • Sada inteligentních měřicích sond BTL20ANG s nástavci sond s dlouhým a krátkým úhlovým hrotem (bez snímače teploty)
 • Velké měkké pouzdro

Hlavní vlastnosti analyzátoru baterií Fluke BT521: (Určen pro uživatele, kteří potřebují zapracovat teplotní měření)

 • Všechny výše uvedené vlastnosti* plus
 • Inteligentní měřicí sondy BTL21; s krátkými i dlouhými nástavci sond a vestavěným LCD a reproduktorem pro vizuální a zvukovou signalizaci a vestavěným infračerveným snímačem teploty k měření teploty na záporném pólu baterie během testování.
 • Sada inteligentních měřicích sond BTL20ANG s nástavci sond s dlouhým a krátkým úhlovým hrotem (bez snímače teploty)
 • Bezdrátové připojení k mobilní aplikaci pro analyzátor baterií Fluke (Fluke BA Mobile)*
  • Zobrazení profilu a souvisejících výsledků testů z analyzátoru baterií
  • Posílání profilu a výsledků testu e-mailem ve formátu .csv

* BTL20 není součástí dodávky analyzátoru Fluke BT-521
* V současnosti není kompatibilní s aplikací Fluke Connect®

Užitečné zdroje a robustní přístroje pro profesionály v oblasti solární techniky

Technické údaje: Analyzátory baterií řady Fluke 500

RozsahRozlišeníPřesnostBT510BT520BT520ANGBT521BT521ANG
Odpor baterie / Odpor propojení13 mΩ0,001 mΩ(1 % + 8 D)
1 % +68
30 mΩ0,01 mΩ(0,8% + 6 D)
0,8 % + 12
300 mΩ0,1 mΩ(0,8% + 6 D)
3000 mΩ1 mΩ(0,8% + 6 D)
V ss6 V0,001 V(0,09% + 5 D)
60 V0,01 V(0,09% + 5 D)
600 V0,1 V(0,09% + 5 D)
1 000 V1 V(0,09% + 5 D)
V AC (45 Hz až 500 Hz s 800Hz filtrem)600 V0,1 V(2% + 10 D)
Frekvence (zobrazeno s V AC a A AC)2500 Hz0,1 Hz(0,5% + 8 D)
Zvlněné napětí (max. 20 KHz)600 mV0,1 mV(3% + 20 D)
6 000 mV1 mV(3% + 10 D)
A AC/DC (s příslušenstvím Fluke i410)400 A1 A(3,5% + 2 D)
Teplota0°C až 60°C1°C2°C (4°F)
Režim měřicího přístroje999 záznamů pro každou pozici měření s časovým razítkem
Sekvenční režimAž 100 profilů a 100 šablon profilů (každý profil umožňuje uložit až 450 baterií) s časovým razítkem
1. Měření je založeno na metodě injektáže střídavého napětí. Injektovaný zdrojový signál je <100 mA, 1 kHz.
2. Spouštěcí hodnota V AC: 10 mV, AAC: 10 A
Režimy měřeníBT510BT520BT521
Odpor (mΩ)
Napětí baterie
DC napětí
AC napětí a frekvence (Hz)
Napětí zvlnění
Teplota na záporném pólu baterie (pomocí rovných sond BTL21)
DC a AC proud (a frekvence)
Režim multimetru
Sekvenční režim
Režim měření vybíjení
Automatické ukládání měření
Bezdrátová komunikace
Zobrazení paměti
Všeobecné údaje – analyzátor baterií
Rozměry (V × Š × H)22 × 10,3 × 5,8 cm (9 × 4 × 2 palce)
Hmotnost850 g
Rozměry displeje7,7 × 5,6 cm (3 × 2,2 palce)
RozhraníUSB Mini
Záruka3 roky
Všeobecné údaje – Úhlová měřicí sonda BTL20ANG
Dlouhá úhlová sonda (celková délka)242,2 cm (95,38 palce)
Krátká úhlová sonda (celková délka)216,8 cm (85,38 in)
Celkové rozpětí (nenatažené spirálové vinutí)10,1 cm (4 palce)
Celkové maximální rozpětí (natažené spirálové vinutí)109,2 cm (43 palce)
Úhel hrotu sondy BTL20ANG20 stupňů od horizontály
Specifikace prostředí
Provozní teplota0 °C až 40 °C
Teplota skladování-20 °C až 50 °C
Teplota nabíjené lithium-iontové baterie0 °C až 40 °C
Provozní vlhkostNekondenzující (10 °C)
<= 80% RV (při 10 °C až 30 °C)
<= 75% RV (při 30 °C až 40 °C)
Provozní nadmořská výška0 až 2 000 metrů
Nadmořská výška pro skladování0 až 12 000 metrů
Stupeň krytíIP 40
Elektromagnetické rušeníFCC třída A
Požadavky týkající se vibracíMIL-PRF-28800F: Třída 2
Požadavky na zkoušku pádem1 metr
Teplotní koeficientyPřipočtěte 0,1 × zadaná přesnost pro každý °C nad 28 °C či pod 18 °C
Splňuje bezpečnostní požadavky600 V KAT III
EMCIEC 61326
RoHSČína, Evropa
Třída ochrany 2Stupeň znečištění II
Kompatibilita s bateriemiUN38.3
UL2054
IEC62133
2 G podle norem IEC68-2-26, 25 G a 29

Modely: Analyzátory baterií řady Fluke 500

Fluke BT521

Pokročilý analyzátor baterií Fluke BT521

Koupit

Obsahuje:

 • Analyzátor baterií
 • 4vodičový testovací hrot (sada)
 • Základní měřící kabely BTL10 (sada)
 • Měřicí kabely s adaptérem TL175 TwistGuard™
 • Sada inteligentních sond BTL21 s nástavcem a snímačem teploty
 • Klešťový ampérmetr AC/DC i410
 • Lithium-iontová baterie BP500
 • AC nabíječka BC500
 • Kabel USB Mini
 • Popruh přes rameno
 • Poutko na opasek
 • Magnetický popruh pro zavěšení
 • Software ke správě baterií FlukeView®
 • Měkké pouzdro
 • Náhradní pojistky (2)
 • Štítky na baterie
 • Kalibrační rezistor (0 ohmů)
Fluke BT520

Analyzátor baterií Fluke BT520

Koupit

Obsahuje:

 • Analyzátor baterií
 • 4vodičový testovací hrot (sada)
 • Základní měřící kabely BTL10 (sada)
 • Měřicí kabely s adaptérem TL175 TwistGuard™
 • Sada inteligentních sond BTL20 s nástavcem (bez snímače teploty)
 • Lithium-iontová baterie BP500
 • AC nabíječka BC500
 • Kabel mini-USB
 • Popruh přes rameno
 • Poutko na opasek
 • Magnetický popruh pro zavěšení
 • Software ke správě baterií FlukeView®
 • Měkké pouzdro
 • Náhradní pojistky (2)
 • Štítky na baterie
 • Kalibrační rezistor (0 ohmů)
Fluke BT510

Analyzátor baterií Fluke BT510

Koupit

Obsahuje:

 • Analyzátor baterií
 • 4vodičový testovací hrot (sada)
 • Základní měřící kabely BTL10 (sada)
 • Měřicí kabely s adaptérem TL175 TwistGuard™
 • Lithium-iontová baterie BP500
 • AC nabíječka BC500
 • Kabel USB Mini
 • Popruh přes rameno
 • Poutko na opasek
 • Magnetický popruh pro zavěšení
 • Software ke správě baterií FlukeView®
 • Měkké pouzdro
 • Náhradní pojistky (2)
 • Kalibrační rezistor (0 ohmů)
Fluke BT521ANG

Pokročilý analyzátor baterií Fluke BT521ANG

Koupit

Obsahuje:

 • Analyzátor baterií
 • 4vodičový testovací hrot (sada)
 • Základní měřící kabely BTL10 (sada)
 • Měřicí kabely s adaptérem TL175 TwistGuard™
 • Sada inteligentních měřicích sond BTL20ANG s nástavcem a úhlovými hroty (bez snímače teploty)
 • Sada inteligentních sond BTL21 s nástavcem a snímačem teploty
 • Klešťový ampérmetr AC/DC i410
 • Lithium-iontová baterie BP500
 • AC nabíječka BC500
 • Kabel USB Mini
 • Popruh přes rameno
 • Poutko na opasek
 • Magnetický popruh pro zavěšení
 • Software ke správě baterií FlukeView®
 • Měkké pouzdro
 • Náhradní pojistky (2)
 • Štítky na baterie
 • Kalibrační rezistor (0 ohmů)
Fluke BT520ANG

Analyzátor baterií Fluke BT520ANG

Koupit

Obsahuje:

 • Analyzátor baterií
 • 4vodičový testovací hrot (sada)
 • Základní měřící kabely BTL10 (sada)
 • Měřicí kabely s adaptérem TL175 TwistGuard™
 • Sada inteligentních měřicích sond BTL20ANG s nástavcem a úhlovými hroty (bez snímače teploty)
 • Sada inteligentních sond BTL20 s nástavcem (bez snímače teploty)
 • Lithium-iontová baterie BP500
 • AC nabíječka BC500
 • Kabel USB Mini
 • Popruh přes rameno
 • Poutko na opasek
 • Magnetický popruh pro zavěšení
 • Software ke správě baterií FlukeView®
 • Měkké pouzdro
 • Náhradní pojistky (2)
 • Štítky na baterie
 • Kalibrační rezistor (0 ohmů)