Czech

Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II

 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
Již se nevyrábí

Klíčové vlastnosti

Analyzátor kvality elektrické energie Fluke 438-II pomáhá účinně vyhodnocovat elektrické a mechanické parametry pouhým připojením elektrického napětí a měřením proudu; při tomto měření získáte bezpříkladnou úroveň dat.

 • Přináší klíčové parametry analýzy motoru, jako je rychlost, točivý moment a mechanický výkon a vypočítává účinnost motoru bez mechanických snímačů
 • Zahrnuje plnou paletu funkcí analyzátoru a měřiče kvality elektrické energie
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v odvětví; 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Tento výrobek se již nevyrábí nebo byl zařazen do jiné kategorie

Přehled výrobků: Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II

Rychlé a snadné zjišťování elektrických a mechanických provozních vlastností elektromotorů a vyhodnocování kvality elektrické energie pomocí jediného měřicího přístroje

Analyzátor kvality elektrické energie a motorů Fluke 438-II doplňuje k rozšířeným funkcím měření kvality elektrické energie analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 435 řady II možnost měření nejdůležitějších mechanických parametrů elektromotorů. Můžete rychle a snadno měřit a analyzovat klíčové elektrické a mechanické parametry, například příkon, harmonické, asymetrii, otáčky motoru, točivý moment a mechanický výkon bez nutnosti použití mechanických snímačů. Uživatelé analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434-II, 435-II a 437-II mohou doplnit do svých stávajících přístrojů funkce pro analýzu motorů pomocí sady pro upgrade analyzátoru motorů Fluke-438-II/MA. Přístroj 438-II používá jako pomůcku při výpočtu mechanických parametrů data z výkonnostního štítku motoru u motorů s údaji podle NEMA nebo IEC.

Další užitečné vlastnosti:

 • Vypočítává mechanickou energii a účinnost bez mechanických snímačů. Pouze připojte ke vstupním konektorům
 • Měření parametrů elektrické energie, jako je napětí, proud, výkon, zdánlivý výkon, účiník, harmonické zkreslení a asymetrie k identifikaci charakteristik ovlivňujících účinnost motoru
 • Identifikace problémů s kvalitou elektrické energie, například poklesů, krátkodobých zvýšení napětí, přechodových jevů, harmonických a asymetrie
 • Používá záznam dat vlnového průběhu PowerWave k záznamu rychlých dat efektivních hodnot a zobrazuje průměry polovičního cyklu a vlnové průběhy charakterizující dynamiku elektrosoustavy (rozběhy generátorů, spínání jednotek UPS a podobně)
 • Nabízí funkci zachycování vlnových průběhů a umožňuje zachycovat 100/120 cyklů (50/60 Hz) všech detekovaných událostí ve všech režimech, bez nastavování
 • Používá automatický přechodový režim k zachycování dat vlnových průběhů rychlostí 200 tisíc vzorků za sekundu ve všech fázích současně až do hodnoty 6 kV
 • Automaticky vypočítává zpomalení motoru podle norem NEMA/IEC

Technické údaje: Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II

Ampéry (přesnost bez přesnosti proudového transformátoru)

Detaily dat měření pohonu
Typ motoru3fázový asynchronní (indukční)
Zdroj napájeníPohon s proměnnými otáčkami
Rozsah frekvence motoru40 Hz až 70 Hz
Přepětí/podpětí ze jmenovité křivky V/f (%)-15 % až +15 %
Rozsah nosné frekvence2,5 kHz až 20 kHz
Model 438-II pokrývá pohony s proměnnými otáčkami
Typ měničePouze střídač VSI (napětím řízený)*
Metoda řízeníV/f řízení, vektor otevřené smyčky, vektor uzavřené smyčky, pohony s kodéry.
Frekvence40 až 70 Hz
*Pohony s napěťovým střídačem (VSI) jsou nejběžnější. Alternativní pohony s proudovým měničem (CSI) se používají v aplikacích s vyšším výkonem.
Technologie pohonu s proměnnými otáčkami NENÍ pokryta verzí 438-II
Typ měničeCSI (current source inverter – proudový střídač)
Typy motorůSynchronní (DC, krokový motor, s trvalým magnetem atd.)
Frekvence motoru<40 a >70 Hz
Mechanické specifikace
Je možné provádět mechanická měření motorů s 3vodičovým přímým připojením na síť.
Měření motoru
 RozsahRozlišeníPřesnostVýchozí limit
Mechanické parametry

Výkon
0,7 kW až 746 kW

1 hp až 1000 hp
0,1 kW

0,1 hp
±3 % 1

±3 % 1
100 % = jmenovitý výkon

100 % = jmenovitý výkon
Točivý moment0 Nm až 10 000 Nm

0 lb ft až 10 000 lb ft
0,1 Nm

0,1 lb ft
±5 % 1

±5 % 1
100 % = jmenovitý točivý moment

100 % = jmenovitý točivý moment
otáčky za minutu (rpm)0 ot./min. až 3 600 ot./min.1 ot./min.±3 % 1100 % = jmenovité otáčky za minutu
Účinnost0 % až 100 %0,10 %±3 % 1Nedostupné
Asymetrie (NEMA)0 % až 100 %0,10 %±0,15 %5 %
Činitel napětí
harmonických (NEMA)
0 až 0,200,1±1,5 %0,15
Faktor snížení výkonu
z důvodu asymetrie
0,7 až 1,00,1informativníNedostupné
Faktor snížení výkonu
z důvodu harmonických
0,7 až 1,00,1informativníNedostupné
Faktor celkového
snížení výkonu (NEMA)
0,5 až 1,00,1informativníNedostupné
Poznámky:Podporuje typy konstrukce motoru NEMA A, B, C, D a E a IEC typ H a N.
Jmenovitý točivý moment se vypočítává ze jmenovitého výkonu a jmenovitých otáček.
Rychlost aktualizace je u měření motorů 1× za sekundu.
Výchozí doba trendu je 1 týden.
1Při výběru typu konstrukce motoru Other (Ostatní) je třeba přičíst chybu 5 %
Specifikace platí pro výkon motoru > 30 % jmenovitého výkonu
Specifikace platí pro stabilní provozní teplotu. K získání stabilní teploty spusťte motor na nejméně 1 hodinu s plným zatížením
(2–3 hodiny pokud má motor výkon 50 hp nebo vyšší).
Specifikace přístroje
VoltModelRozsah měřeníRozlišeníPřesnost
Vrms (AC + DC) 1 V až 1000 V (fáze proti vodiči N)0,01 V± 0,1 % jmenovitého napětí 1
Všpič. 1 Všpič. na 1400 Všpič.1 V5 % jmenovitého napětí
Činitel výkyvu napětí (CF) 1,0 > 2,80,01±5 %
Vrms½  0,1 V±0,2 % jmenovitého napětí
Vzákl.  0,1 V±0,1 % jmenovitého napětí
Ampéry (AC + DC)i430-Flex 1× 5 A až 6000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2000 A1A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Ašpič.i430-Flex8400 Ašpič.1 Arms±5 %
1mV/A5500 Ašpič.1 Arms±5 %
Činitel výkyvu proudu (CF) 1 až 100,01±5 %
Ampéry ½i430-Flex 1×5 A až 6000 A1 A±1% ±10 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±1% ±10 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2000 A1 A±1% ±10 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±1% ±10 číslic
Azákl.i430-Flex 1×5 A až 6000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Hz
Fluke 434 při jmenovité frekvenci 50 Hz42,50 Hz až 57,50 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Fluke 434 při jmenovité frekvenci 60 Hz51,00 Hz až 69,00 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Napájení
Watty (VA, var)i430-Flexmax. 6000 MW0,1 W až 1 MW±1% ±10 číslic
1 mV/Amax. 2000 MW0,1 W až 1 MW±1% ±10 číslic
Účiník (Cos j/DPF)0 až 10,001±0,1 % při podmínkách jmenovité zátěže
Energie
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru proudového transformátoru a jmenovitém napětí±1% ±10 číslic
Energetické ztrátyi430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru proudového transformátoru a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic bez přesnosti odporu vedení
Harmonics (harmonické)
Řád harmonické (n)DC, skupiny od 1 do 50: Skupiny harmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
Řád meziharmonických (n)OFF, skupiny od 1 do 50: Podskupiny harmonických a meziharmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
% voltůf0,0% až 100%0,1%±0,1 % ±n × 0,1%
r0,0% až 100%0,1%±0,1 % ±n × 0,4 %
Absolutní hodnota0,0 až 1000 V0,1 V±5% 1
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0% až 100%0,1%±2,5%
% ampérůf0,0% až 100%0,1%±0,1 % ±n × 0,1%
r0,0% až 100%0,1%±0,1 % ±n × 0,4 %
Absolutní hodnota0,0 až 600 A0,1 A±5% ±5 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0% až 100%0,1%±2,5%
% wattůf nebo r0,0% až 100%0,1%±n × 2 %
Absolutní hodnotaZáleží na převodovém poměru proudového transformátoru a jmenovitém napětí±5 % ±n × 2% ±10 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0% až 100%0,1%±5 %
Fázový posun-360° až +0°±n × 1°
Flicker (mihotání světel)
Plt, Pst, Pst (1 min) Pinst0,00 až 20,000,01±5 %
Asymetrie
% voltů0,0% až 20,0%0,1%±0,1%
% ampérů0,0% až 20,0%0,1%±1%
Signály v rozvodné síti
Prahové úrovněPráh, limity a trvání přenosu signálů jsou programovatelné pro dvě signalizační frekvence
Signalizační frekvence60 Hz až 3000 Hz0,1 Hz 
Relativní V %0% až 100%0,10%±0,4%
Absolutní V3s (průměr za 3 sekundy)0,0 V až 1000 V0,1 V±5% jmenovitého napětí
Obecné specifikace
PouzdroOdolná nárazuvzdorná konstrukce s vestavěným ochranným pouzdrem. Odolnost proti prachu a vlhku IP 51 v souladu s normou IEC60529, pokud se používá v nakloněné poloze. Nárazy a vibrace: náraz 30 g, vibrace: 3 g sinusoida, náhodně 0,03 g²/Hz v souladu s normou MIL-PRF-28800F třída 2
DisplejJas: 200 cd/m² typicky s použitím napájecího adaptéru, 90 cd/m² typicky s použitím napájení z baterie: Rozlišení LCD 127 × 88 mm (úhlopříčka 153 mm/6,0 palců): 320 × 240 pixelů. Kontrast a jas: uživatelsky nastavitelný, kompenzace teploty
Paměť8GB karta SD (kompatibilní s formátem SDHC, formátování FAT32), volitelně až 32 GB. Spořič obrazovky a více datových pamětí pro ukládání dat včetně záznamů (závisí na velikosti paměti).
Hodiny reálného časuČasové a datové razítko pro režim Trend, zobrazení přechodových jevů, sledování systému a záznam událostí.
Měření vlastností prostředí
Provozní teplota0°C ~ +40°C, +40°C ~ +50°C kromě baterie
Teplota uskladnění-20°C~+60°C
Vlhkost+10 °C~+30 °C Relativní vlhkost 95 % nekondenzující;
+30 °C až +40 °C: Relativní vlhkost 75% nekondenzující;
+40°C až +50°C: Relativní vlhkost 45 % nekondenzující
Maximální pracovní nadmořská výškaAž 2000 m (6666 ft) pro CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Až 3000 m (10 000 ft) pro CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maximální nadmořská výška pro skladování 12 km (40 000 ft)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)EN 61326 (2005-12) pro vyzařování a odolnost
RozhraníUSB Mini B, izolovaný port USB pro připojení k počítači, slot pro kartu SD přístupný pod baterií přístroje
ZárukaTři roky (na součásti a výrobní vady) pro hlavní přístroj, jeden rok pro příslušenství
Zobrazit plné specifikace řady »
1. ±5 % pokud ≥1 % jmenovitého napětí ±0,05 % jmenovitého napětí, pokud <1 % jmenovitého napětí
2. Jmenovitá frekvence 50 Hz / 60 Hz v souladu s normou IEC 61000-4-30
3. 400 Hz měření nejsou podporována pro flicker (mihotání světel), signály v rozvodné síti a režim Monitor.
4. Pro jmenovité napětí 50 V až 500 V

Modely: Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II

Fluke-438-II

Třífázový analyzátor motorů a kvality elektrické energie

Obsah dodávky:

 • Sada měřicích kabelů
 • Tenké ohebné proudové sondy (4)
 • Baterie
 • Napájecí adaptér
 • 8GB karta SD
 • Měkké pouzdro
 • Disk CD-ROM se softwarem PowerLog 430-II a uživatelskou dokumentací
Fluke-438-II/Basic

Třífázový analyzátor motorů a kvality elektrické energie bez ohebných proudových sond (bez karty FC WiFi SD)

Obsahuje:

 • Sada měřicích kabelů
 • Baterie
 • Napájecí adaptér
 • 8GB karta SD
 • Měkké pouzdro pro přenášení
 • Disk CD-ROM se softwarem PowerLog 430-II a uživatelskou dokumentací
Fluke-438-II/INTL

Třífázový analyzátor motorů a kvality elektrické energie, mezinárodní verze (bez karty FC WiFi SD)

Obsahuje:

 • Sada měřicích kabelů
 • Tenké ohebné proudové sondy i430 (4×)
 • Baterie
 • Napájecí adaptér
 • 8GB karta SD
 • Měkké pouzdro pro přenášení
 • Disk CD-ROM se softwarem PowerLog 430-II a uživatelskou dokumentací
Fluke-438-II/MA

Sada pro upgrade analyzátoru motorů Fluke 430-II

Obsahuje:

 • Balíček pro upgrade firmwaru k doplnění funkcí pro analýzu motorů do stávajících analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434, 435 a 437 řady II