Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II

 • Analyzátor Motorů A Kvality Elektrické Energie Fluke 438-II | Fluke
 • Analyzátor Motorů A Kvality Elektrické Energie Fluke 438-II | Fluke
 • Analyzátor Motorů A Kvality Elektrické Energie Fluke 438-II | Fluke
 • Analyzátor Motorů A Kvality Elektrické Energie Fluke 438-II | Fluke

Klíčové vlastnosti

438-II er det ideelle bærbare testværktøj til motoranalyse, som kan hjælpe med at lokalisere, forudse, forebygge og fejlfinde effektkvalitetsproblemer i 3-fasede og 1-fasede effektfordelingssystemer og samtidig give teknikere de mekaniske og elektriske oplysninger, de behøver for at for at vurdere motor performance.

 • Mål nøgleparametre på direkte online motorer og motorer drevet af specifikke frekvensomformersystemer inklusive drejningsmoment, omdrejningstal, mekanisk kraft og motoreffektivitet
 • Udfør dynamisk motoranalyse ved at plotte motorens derating faktor i forhold til motorens belastningsniveau i henhold til NEMA's/IEC's retningslinjer
 • Beregn mekanisk kraft og effektivitet uden brug af mekaniske sensorer. Tilslut blot værktøjet til indgangsstikkene, og du er klar til at måle
 • Mål elektriske effektparametre som f.eks. spænding, strøm, effekt, tilsyneladende effekt, effektfaktor, harmonisk forvrængning og ubalance for at identificere karakteristika, der påvirker motoreffektiviteten
 • Identificer effektkvalitetsproblemer som f.eks. dyk, pukler, transienter, harmoniske svingninger og ubalance
 • PowerWave datateknologi registrerer hurtige RMS data og viser halvperiodegennemsnit og kurveformer for at karakterisere dynamik i elektriske systemer (opstart af generatorer, UPS indkobling osv.)
 • Waveform capture funktionen registrerer 100/120 perioder (50/60 Hz) af hver detekteret hændelse, i alle tilstande, uden opsætning
 • Automatisk transient mode registrerer kurveformdata ved 200 kS/s på alle faser samtidigt op til 6 kV.
 • Fluke Connect® kompatibel* – se data lokalt på instrumentet via Fluke Connect mobilapp og PowerLog 430-II computersoftware.
 • Sikkerhedsklassificeret til industrielle anvendelser 600 V KAT IV/1000 V KAT III normeret til brug ved forsyningsindgang og længere ind i fordelingssystemet
 

Fluke 438-II mekaniske målefunktioner

Motor drejningsmoment
Beregner den rotationskraft (vises i lb.ft eller Nm), der udvikles af en motor og transmitteres til en drevet mekanisk belastning. Motorens drejningsmoment er den vigtigste variabel, som karakteriserer den umiddelbare mekaniske ydeevne for roterende udstyr drevet af elektromotorer.

Motor omdrejningshastighed
Angiver motorakslens umiddelbare rotationshastighed. Kombineret med motorens drejningsmoment giver omdrejningshastigheden et øjebliksbillede af den mekaniske ydeevne for roterende udstyr drevet af elektromotorer.

Motor mekanisk belastning
Måler den aktuelle mekaniske kraft (vises i hk eller kW), som motorer producerer, og giver et direkte link til overbelastningstilstande uden at basere det på motorstrøm alene.

Motoreffektivitet
Viser effektiviteten af hver motor i en maskine, et samlebånd, et anlæg og/eller en facilitet ved at omregne elektrisk effekt til anvendeligt mekanisk arbejde. Ved at akkumulere effektiviteten af flere motorer kan den samlede (aggregerede) effektivitet estimeres. Sammenligninger af forventet motoreffektivitet ved observerede driftsbetingelser kan hjælpe med at kvantificere udgifterne forbundet med motorens energieffektivitet.

Sådan fungerer det
Ved hjælp af navnebeskyttede algoritmer anvender Fluke 438-II Effektkvalitets- og Motoranalysator trefasede strøm- og spændingskurveformer til at beregne motorens drejningsmoment, hastighed, belastning og effektivitet med en opdateringshastighed på 1 sekund. Motorens luftgab, som observeret via spændings/strømkurveformer, danner grundlag for målingerne. Der kræves ikke mekaniske sensorer og intrusive test i ubelastede motorer, hvilket gør det hurtigere end nogensinde før at analysere den samlede performance for elektromotorer.

Motortyper
Fluke 438-II kan analysere både direkte online motorer og motorer drevet af frekvensomformer (VFD) systemer. VFD'en skal være et spændingsstyret system (VSI) med et spændings- / frekvensområde på 40 til 70 Hz og et bærebølgeområde på 2,5 kHz til 20 kHz.

 

Motor Analyzer Electrical Analyse af elektromotor
Fluke 438-II giver et komplet breakdown af elektriske parametre. Før du begynder på motoranalysen, anbefaler vi, at du foretager en grundlæggende effektkvalitetsmåling for at vurdere tilstanden af harmoniske svingninger og ubalance på den elektriske serviceudgang, da disse to egenskaber kan have en stor negativ indflydelse på motorydelsen.

I motoranalysetilstand opsummeres resultaterne for elektrisk performance, mekanisk performance og derating(i henhold til NEMA anbefalinger).

Den letforståelige alvorlighedsskala med fire farver angiver motorens performance i forhold til de anbefalede elektriske parameterniveauer, herunder nominel effekt, effektfaktor, ubalance og harmoniske svingninger.

 

Motor Analyzer Mechanical For mekanisk kraft kan du øjeblikkeligt se den mekaniske udgangseffekt sammen med motorens drejningsmoment og hastighed. Den mekaniske udgangseffekt sammenlignes øjeblikkeligt med den elektriske effekt for at give dig effektivitetsmålinger i realtid. Med denne funktion kan du nemt måle maskinens performance under hver driftscyklus.

 

Motor NEMA Derating Skærmbilledet for NEMA derating opdateres, efterhånden som belastningen og de elektriske forhold ændres, og hver ny måling angives på tolerancegrafen som et "+". I dette eksempel kan vi se, at motoren ligger inden for tolerancen, men er tæt på servicefaktoren. Dette indikerer, at der kan være behov for at afhjælpe effektkvalitetsproblemer, for motorvedligeholdelse eller for andre justeringer til forbedring af performance. Ved hyppigt at udføre disse tests over tid kan du oprette benchmarks og performancetendenser, så du kan træffe kvalificerede beslutninger vedr. investering i vedligeholdelse. informované rozhodování o investicích do údržby.

 

*Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Check hos din lokale Fluke repræsentant

Přehled výrobků: Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II

Rychlé a snadné zjišťování elektrického a mechanického výkonu elektromotorů a vyhodnocování kvality elektrické energie pomocí jediného měřicího přístroje

Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II rozšiřuje vyspělé funkce měření kvality elektrické energie, kterými disponují analyzátory kvality elektrické energie Fluke 430 řady II, o možnost měření nejdůležitějších mechanických parametrů elektromotorů. Můžete rychle a snadno měřit a analyzovat klíčové elektrické a mechanické energetické parametry, například výkon, harmonické, nesymetrii, otáčky motoru, točivý moment a mechanický výkon bez nutnosti použití mechanických snímačů. Uživatelé analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434-II, 435-II a 437-II mohou doplnit do svých stávajících přístrojů funkce pro analýzu motorů pomocí sady pro upgrade Analyzátor motoru Fluke-438-II/MA Motor Analyzer.

Technické údaje: Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II

Detaily dat měření pohonu
Typ motoru3fázový asynchronní (indukční)
Zdroj napájeníPohon s proměnnými otáčkami
Rozsah frekvence motoru40Hz až 70Hz
Přepětí/podpětí ze jmenovité křivky V/f (%)-15% až +15%
Rozsah nosné frekvence2,5kHz až 20kHz
Technologie pohonu s proměnnými otáčkami je pokryta verzí 438-II
Typ měničePouze VSI (napětím řízené)*
Control Method (Metoda řízení)V/f řízení, vektor otevřené smyčky, vektor uzavřené smyčky, pohony s kodéry.
Frekvence40 až 70 Hz
*Pohony s napěťovým měničem (VSI) jsou nejběžnější. Alternativní pohony s proudovým měničem (CSI) se používají v aplikacích s¬vyšším výkonem.
Technologie pohonu s proměnnými otáčkami NENÍ pokryta verzí 438-II
Typ měničeCSI (current source inverter – měnič proudového zdroje)
Typy motorůNesynchronní (DC, krokový motor, s trvalým magnetem atd.)
Frekvence motoru<40 a >70 Hz
Mechanické specifikace
Je možné provádět mechanická měření motorů s 3vodičovým přímým připojením na síť.
RozsahRozlišeníPřesnostVýchozí limit
Měření motoru
Mechanický motor

výkon
0,7 kW až 746 kW

1 ks až 1 000 ks
0,1 kW

0,1 ks
±3% ="1"

±3% ="1"
100 % = jmenovitý výkon

100 % = jmenovitý výkon
Točivý moment0 Nm až 10 000 Nm

0 lb ft až 10 000 lb ft
0,1 Nm

0,1 lb ft
±5 % ="1"

±5 % ="1"
100 % = jmenovitý točivý moment

100 % = jmenovitý točivý moment
otáčky za minutu (rpm)0 ot./min. až 3 600 ot./min.1 ot./min.±3 % ="1"100 % = jmenovité otáčky za minutu
Účinnost0 % až 100 %0,10 %±3 % ="1"
Nesymetrie (NEMA)0 % až 100 %0,10 %±0,15 %5 %
Faktor napětí*
harmonických (NEMA)
0 až 0,20±1,5 %0,15
Faktor snížení výkonu*
z nesymetrie
0,7 až 1,0informativní
Faktor snížení výkonu*
z harmonických
0,7 až 1,0informativní
Faktor celkového snížení*
výkonu (NEMA)
0,5 až 1,0informativní
* Faktory snížení výkonu se nevztahují na motory poháněné pohony s proměnnými otáčkami.
Poznámky:Podporuje typy konstrukce motoru NEMA A, B, C, D a E a IEC typ H a N.
Jmenovitý točivý moment se vypočítává ze jmenovitého výkonu a jmenovitých otáček.
Rychlost aktualizace je u měření motorů 1× za sekundu.
Výchozí doba trendu je 1 týden.
="1"Při výběru typu konstrukce motoru Other (Ostatní) je třeba přičíst chybu 5 %
Specifikace platí pro výkon motoru > 30 % jmenovitého výkonu
Specifikace platí pro stabilní provozní teplotu. Spusťte motor na nejméně 1 hodinu s plným zatížením
(2–3 hodiny pokud má motor výkon 50 ks nebo vyšší) k získání stabilní teploty.
Elektrické specifikace
ModelMěřicí rozsahRozlišeníPřesnost
Volt
Vrms (AC + DC)435 II1 V až 1 000 V (fáze proti vodiči N)0,01 V±0,1 % jmenovitého napětí**** 
Všpič.1 Všpič. na 1 400 Všpič.1 V5 % jmenovitého napětí
Faktor amplitudy napětí (CF)1,0 > 2,80,01±5 %
Vrms½435 II0,1 V±0,2 % jmenovitého napětí
Vzákl.435 II0,1 V±0,1 % jmenovitého napětí
Ampéry (přesnost bez přesnosti proudových kleští)
Ampéry (AC + DC)i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Ašpič.i430-Flex 8 400 Ašpič.1 Arms±5 %
1 mV/A5 500 Ašpič.1 Arms±5 %
Faktor amplitudy proudu (CF)1 až 100,01±5 %
Ampéry ½i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A1 A±1 % ±10 číslic 
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±1 % ±10 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2 000 A1 A±1 % ±10 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±1 % ±10 číslic
Azákl.i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Hertz
HzFluke 435 při jmenovité frekvenci 50 Hz42,500 Hz až 57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 při jmenovité frekvenci 60 Hz51,000 Hz až 69,000 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Napájení
Watty (VA, var)i430-Flexmax. 6 000 MW0,1 W až 1 MW±1 % ±10 číslic
1 mV/Amax. 2 000 MW0,1 W až 1 MW±1 % ±10 číslic
Účiník (Cos j/DPF)0 až 10,001±0,1 % při podmínkách jmenovité zátěže
Energie
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic
Únik energiei430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic bez přesnosti odporu instalace
Harmonické
Řád harmonické (n)DC, 1 až 50 seskupení: Skupiny harmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
Řád meziharmonických (n)OFF (vypnuto), 1 až 50 seskupení: Podskupiny harmonických a meziharmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
Volty%f0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ±n × 0,1 %
%r0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ±n × 0,4 %
Absolutní0,0 až 1 000 V0,1 V±5 % *
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0,1 %±2,5 %
Ampéry%f0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ±n × 0,1 %
%r0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ±n × 0,4 %
Absolutní0,0 až 600 A0,1 A±5 % ±5 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0,1 %±2,5 %
Watty%f nebo %r 0,0 % až 100 %0,1 %±n × 2 %
AbsolutníZáleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí±5 % ±n × 2 % ±10 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0,1 %±5 %
Fázový posun−360° až +0°±n × 1°
Flicker (mihotání světel)
Plt, Pst, Pst (1 min.) Pinst0,00 až 20,000,01±5 %
Nesymetrie
Volty%0,0 % až 20,0 %0,1 %±0,1 %
Ampéry%0,0 % až 20,0 %0,1 %±1 %
Signály v rozvodné síti
Prahové úrovněPráh, limity a trvání signalizace jsou programovatelné pro dvě signalizační frekvence
Signalizační frekvence60 Hz až 3 000 Hz0,1 Hz
Relativní V %0 % až 100 %0,10 %±0,4 %
Absolutní V3s (prům. 3 sekundy)0,0 V až 1 000 V0,1 V±5 % jmenovitého napětí
Obecné specifikace
Korpus přístrojeRobustní konstrukce, nárazuvzdorná s vestavěným ochranným pouzdrem. Odolnost proti prachu a vlhku podle IP51 v souladu s normou IEC60529, pokud se používá v nakloněné poloze. Nárazy a vibrace: náraz 30 g, vibrace: 3 g sinusoida, náhodně 0,03 g²/Hz v souladu s normou MIL-PRF-28800F třída 2
DisplejJas: 200 cd/m2 typicky s použitím napájecího adaptéru, 90 cd/m² typicky s použitím napájení z baterie Velikost: 127 × 88 mm (úhlopříčka 153 mm / 6,0") Rozlišení LCD obrazovky: 320 × 240 pixelů. Kontrast a jas: uživatelsky nastavitelný, kompenzace teploty
Paměť8GB karta SD (kompatibilní s formátem SDHC, formátování FAT32) ve standardním příslušenství, volitelně až 32GB). Spořič obrazovky a více datových pamětí pro ukládání dat včetně záznamů (závisí na velikosti paměti).
Hodiny s reálným časemČasové a datové razítko pro režim Trend, zobrazení přechodných jevů, sledování systému a záznam událostí.
Prostředí
Provozní teplota0 °C ~ +40 °C, +40 °C ~ +50 °C kromě baterie
Teplota pro skladování−20 °C ~ +60 °C
Vlhkost+10 °C až +30 °C: Relativní vlhkost 95 % nekondenzující
+30 °C až +40 °C: Relativní vlhkost 75 % nekondenzující
+40 °C až +50 °C: Relativní vlhkost 45 % nekondenzující
Maximální pracovní nadmořská výškaAž 2 000 m pro kategorii CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
Až 3 000 m pro kategorii CAT III 600 V, CAT II 1 000 V
Maximální nadmořská výška pro skladování 12 km
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)EN 61326 (2005-12) pro emise a imunitu
Rozhranímini-USB-B, izolovaný port USB pro připojení k počítači, slot pro kartu SD přístupný pod baterií přístroje
ZárukaTři roky (na součásti a výrobní vady) pro hlavní přístroj, jeden rok pro příslušenství

* ±5 %, pokud ≥1 % jmenovitého napětí ±0,05 % jmenovitého napětí, pokud <1 % jmenovitého napětí
** 50 Hz / 60 Hz jmenovitá frekvence v souladu s normou IEC 61000-4-30
*** 400Hz měření nejsou podporována pro Flicker (mihotání světel), signály v rozvodné síti a režim Monitor.
**** pro jmenovité napětí 50 V až 500 V

Modely: Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II

Fluke-438-II

Třífázový analyzátor motorů a kvality elektrické energie

Koupit

Obsahuje:

 • Sada měřicích kabelů
 • Tenké ohebné proudové sondy i430 (4×)
 • Baterie
 • Napájecí adaptér
 • Kombinovaná Wi-Fi/SD karta
 • Měkké pouzdro pro přenášení
 • Disk CD-ROM se softwarem PowerLog 430-II a uživatelskou dokumentací
Fluke-438-II/Basic

Třífázový analyzátor motorů a kvality elektrické energie bez ohebných proudových sond (bez karty FC WiFi SD)

Koupit

Obsahuje:

 • Sada měřicích kabelů
 • Baterie
 • Napájecí adaptér
 • 8GB karta SD
 • Měkké pouzdro pro přenášení
 • Disk CD-ROM se softwarem PowerLog 430-II a uživatelskou dokumentací
Fluke-438-II/INTL

Třífázový analyzátor motorů a kvality elektrické energie, mezinárodní verze (bez karty FC WiFi SD)

Koupit

Obsahuje:

 • Sada měřicích kabelů
 • Tenké ohebné proudové sondy i430 (4×)
 • Baterie
 • Napájecí adaptér
 • 8GB karta SD
 • Měkké pouzdro pro přenášení
 • Disk CD-ROM se softwarem PowerLog 430-II a uživatelskou dokumentací
Fluke-438-II/MA

Sada pro upgrade analyzátoru motorů Fluke 430-II

Koupit

obsahuje:

 • Balíček pro upgrade firmwaru k doplnění funkcí pro analýzu motorů do stávajících analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434, 435 a 437 řady II