Czech

Analyzátory kvality a využívání elektrické energie Fluke 434-II a 435-II

 • Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer front view
 • Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
 • Fluke 434-II and 435-II Power Quality and Energy Analyzers
 • Fluke 434-II and 435-II Power Quality and Energy Analyzers
Již se nevyrábí

Klíčové vlastnosti

S analyzátory kvality a využívání elektrické energie Fluke 434-II a 435-II analyzujte problémy s kvalitou elektrické energie, vypočítejte náklady na plýtvání energií a předcházejte výpadkům systému.

 • Pokročilá kvalita elektrické energie – Získejte rychlý přehled o kvalitě elektrické energie v reálném čase, takže budete moci přijímat lepší rozhodnutí o údržbě
 • Kalkulačka energetických ztrát – Odhalte náklady na energetické ztráty konkrétně způsobené nedostatečnou kvalitou elektrické energie
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v daném odvětví – CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Tento výrobek se již nevyrábí nebo byl zařazen do jiné kategorie

Přehled výrobků: Analyzátory kvality a využívání elektrické energie Fluke 434-II a 435-II

Analyzátor elektrické energie Fluke 434-II a analyzátor kvality a spotřeby elektrické energie 435-II jsou určeny k tomu, aby pomáhaly minimalizovat dobu výpadků, rychle odstraňovat problémy s kvalitou elektrické energie a snadno rozpoznávat náklady na plýtvání energií. Výpadky jsou nákladné a klíčem je rychle získat údaje, které potřebujete k vyřešení kritických problémů s kvalitou elektrické energie. Proces měření a výstup dat analyzátorů 434-II a 435-II byly optimalizovány tak, aby pomohly snadno přistupovat k nejkritičtějším informacím.

Současně se měří a zobrazuje několik parametrů ve formátech, které rychle popisují celkovou kvalitu elektrické energie. Podrobné informace pomáhají přijímat lepší rozhodnutí o údržbě – ať se pokoušíte snížit plýtvání elektrickou energií, najít zdroj problémů s kvalitou elektrické energie nebo se podívat, jak spouštění motorů ovlivňuje elektrickou soustavu. K datům lze přistupovat jako k jednoduchým digitálním hodnotám, grafům trendů (pro rychlé zobrazení změn v čase), vlnovým průběhům nebo vektorovým diagramům. Data lze také analyzovat a organizovat do tabulkových formátů. Podrobná data o událostech umožňují si zobrazit amplitudu, dobu trvání a časová razítka anomálií, což vám umožní rychle najít korelaci problémů, ke kterým dochází ve vašem provozu.

Kalkulačka energetických ztrát – Vypočítejte finanční ztráty vzniklé v důsledku plýtvání elektrickou energií.

Kalkulačka energetických ztrát Fluke 430 řady II
Kalkulačka energetických ztrát Fluke 430 řady II

Jednoduchá pravda je, že chabá kvalita elektrické energie může mít velký vliv na uzávěrku podniku. Analyzátor energetické energie Fluke 434-II a analyzátor kvality a spotřeby elektrické energie Fluke 435-II umožňuje rozpoznat problémy a měřit energetické ztráty tím, že získáte specifický přehled o množství ztrát vyjádřených finančně. Kalkulačka energetických ztrát pomáhá lépe porozumět spotřebě energie vytvářením spojení mezi věcmi, jako je efektivní výkon a charakteristiky nedostatečné kvality elektrické energie, jako je jalový výkon, asymetrie, zkreslení nebo proud v nulovém vodiči. Tyto analyzátory kvality a spotřeby elektrické energie rovněž nabízejí uživatelům pružnost při zadávání délky a průměru kabelu při výpočtu dimenzování vodiče (nebo použití režimu AUTO, jsou-li specifikace kabelu neznámé) a možnost zadání až čtyř jedinečných denních, časově závislých sazeb (kWh) pro přesnější výpočty. Vyzbrojeni těmito kriticky důležitými údaji mohou uživatelé snadno odůvodnit investice, které musí být věnovány do protiopatření.

Pokročilá kvalita elektrické energie – Data o kvalitě elektrické energie na první pohled, takže máte data, která potřebujete, v okamžiku, kdy je potřebujete.

Zachycení dat vlnové křivky elektrické energie
Zachycení dat vlnové křivky elektrické energie

Analyzátor elektrické energie Fluke 434-II a analyzátor kvality a spotřeby elektrické energie 435-II využívá integrovaný souhrn kvality elektrické energie, který poskytne rychlý přehled o celém spektru problémů s kvalitou elektrické energie v reálném čase. S jednoduchou grafickou prezentací doplněnou o meze tolerance můžete rychle odhalit, jaké problémy s kvalitou elektrické energie se mohou vyskytovat v elektrické soustavě. Jestliže nevíte, kde začít nebo jaké problémy mohou existovat, pokročilý souhrn kvality elektrické energie zjednoduší příslušné úkoly a slouží jako komplexní odrazový můstek při dalším řešení problémů.

Účinnost měniče energie

Měniče energie jsou napájeny stejnosměrným proudem (DC) a transformují jej na střídavý proud (AC) nebo obráceně. Jaké procento tohoto výkonu přicházejícího do měniče však vychází ven jako využitelný proud? Analyzátory Fluke 434-II a 435-II využívají integrovaný režim účinnosti proudového výkonového měniče, který umožňuje uživatelům lépe porozumět účinnosti výkonového měniče. Nikdy neexistuje nic se 100 % účinností a účinnost výkonového měniče se bude lišit v závislosti na tom, jak velký výkon se v daném okamžiku využívá (s účinností obecně větší při využití vyššího výkonu). Měniče mohou také časem účinnost ztrácet a je třeba je kontrolovat. Porovnáním příkonu s výkonem lze určit účinnost systému. S funkcí účinnosti výkonového měniče lze odhalit, jak dobrý je měnič, který převádí stejnosměrný výkon na střídavý (nebo naopak).

AutoTrend – rychle uvidíte trend

Možnost AutoTrend zobrazuje změny v čase
Možnost AutoTrend zobrazuje změny v čase

S jedinečnou funkcí AutoTrend získáte rychlý přehled o změnách kvality elektrické energie probíhajících v čase. Všechny zobrazené zjištěné hodnoty se automaticky a plynule nahrávají, aniž by bylo třeba stanovit prahové úrovně nebo ručně spouštět proces, takže lze snadno sledovat trendy hodnot napětí, proudu, frekvence, výkonu, harmonických nebo flicker (mihotání světel) na všech třech fázích a nulovém vodiči.

Rozšířené funkce měření kvality elektrické energie, bezkonkurenční možnosti analýzy energie

Problémy s kvalitou elektrické energie mohou ovlivnit provoz kritických zátěží a mají nepříznivý vliv na vaši uzávěrku. Představte si analyzátor kvality a spotřeby elektrické energie Fluke 435 II jako svou pojistku. Vypočítejte si náklady na vyplýtvanou energii v důsledku nízké kvality elektrické energie a odstraňte zdroje problémů s kvalitou elektrické energie nebo provozem motorů – to vše pomocí jediného zkušebního přístroje určeného k tomu, aby vám poskytl data, která potřebujete k rychlému vyhledání kořene problémů.

Analyzátor elektrické energie Fluke 434-II a analyzátor kvality a spotřeby elektrické energie 435-II jsou ideálními přenosnými přístroji k vyhodnocení kvality elektrické energie.

 • Rychle se podívejte, o kolik peněz skutečně přicházíte v důsledku plýtvání elektrickou energií
 • Získejte rychlý přehled o kvalitě elektrické energie v reálném čase, takže budete moci přijímat lepší rozhodnutí o údržbě
 • Přiloženými pružnými proudovými sondami lze měřit všechny tři fáze a nulový vodič
 • Snadno se podívejte, nakolik spouštění motorů ovlivňuje provozní vlastnosti elektrické soustavy
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v tomto oboru: Dimenzováno na 600 V CAT IV / 1000 V CAT III k použití na vstupní přípojce.
 • Kompatibilní s technologií Fluke Connect®* – Možnost prohlížet si data přímo na místě na přístroji v mobilní aplikaci Fluke Connect a v počítačovém softwaru PowerLog 430-II

Analyzátory kvality elektrické energie řady Fluke 430-II

Analyzátor energetické energie Fluke 434-II pomáhá porozumět celkové spotřebě energie a vyčíslit, kolik stojí váš závod energetické ztráty. Analyzátor kvality a spotřeby elektrické energie Fluke 435-II nabízí stejné skvělé funkce přístroje 434-II a současně přidává pokročilé funkce měření kvality elektrické energie pro více možností řešení problémů. Jestliže potřebujete stejné pokročilé funkce jako přístroj 435-II při vyšší frekvenci, je přístroj Fluke 437-II nutným analyzátorem kvality elektrické energie pro elektrické soustavy o frekvenci 400 Hz. A konečně analyzátory kvality elektrické energie a analyzátory motorů Fluke 438-II zahrnují všechny schopnosti provádět analýzu kvality a využívání elektrické energie, které přináší i přístroj Fluke 435-II, a také schopnost změřit mechanické parametry motoru, jako jsou otáčky motoru, točivý moment a mechanický výkon, aniž by bylo třeba používat mechanické snímače.

VlastnostiFluke 434-IIFluke 435-IIFluke 437-IIFluke 438-II
Měření výkonu
Měření kvality elektrické energie
Shoda s IEC61000-4-30Třída STřída ATřída ATřída A
Kalkulačka výkonu, energie a ztrát
Monitor a sledování trendů
Zapínací proud, účinnost měniče
Pokročilá analýza; vlnové průběhy událostí, flicker (mihotání světel), přechodové jevy, signalizace a PowerWave 
Lodní elektronapájení a 400 Hz   
Elektrická a mechanická analýza motoru(Volitelné příslušenství)(Volitelné příslušenství)(Volitelné příslušenství)
SD karta

Technické údaje: Analyzátory kvality a využívání elektrické energie Fluke 434-II a 435-II

Volt
 ModelRozsah měřeníRozlišeníPřesnost
Vrms (AC + DC)434 II1 V až 1000 V (fáze proti vodiči N)0,1 V± 0,1 % jmenovitého napětí 1
435 II1 V až 1000 V (fáze proti vodiči N)0,01 V± 0,1 % jmenovitého napětí 1
Všpič.1 Všpič. na 1400 Všpič.1 V5 % jmenovitého napětí
Činitel výkyvu napětí (CF)1,0 > 2,80,01±5 %
Vrms½434 II1 V až 1000 V (fáze proti vodiči N)0,1 V±1 % jmenovitého napětí
434-II a 435-II 0,1 V±0,2 % jmenovitého napětí
Vzákl.434 II1 V až 1000 V (fáze proti vodiči N)0,1 V±0,5 % jmenovitého napětí
435 II 0,1 V±0,1 % jmenovitého napětí
Ampéry (přesnost bez přesnosti proudového transformátoru)
Ampéry (AC + DC)i430-Flex 1× 5 A až 6000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2000 A1A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Ašpič.i430-Flex8400 Ašpič.1 Arms±5 %
1mV/A5500 Ašpič.1 Arms±5 %
Činitel výkyvu proudu (CF)1 až 100,01±5 %
Ampéry ½i430-Flex 1×5 A až 6000 A1 A±1% ±10 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±1% ±10 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2000 A1 A±1% ±10 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±1% ±10 číslic
Azákl.i430-Flex 1×5 A až 6000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Hz
HzFluke 434 při jmenovité frekvenci 50 Hz42,50 Hz až 57,50 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Fluke 434 při jmenovité frekvenci 60 Hz51,00 Hz až 69,00 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 při jmenovité frekvenci 50 Hz42,500 Hz až 57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 při jmenovité frekvenci 60 Hz51,00 Hz až 69,00 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Napájení
Watty (VA, var)i430-Flexmax. 6000 MW0,1 W až 1 MW±1% ±10 číslic
1 mV/Amax. 2000 MW0,1 W až 1 MW±1% ±10 číslic
Účiník (Cos j/DPF)0 až 10,001±0,1 % při podmínkách jmenovité zátěže
Energie
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru proudového transformátoru a jmenovitém napětí±1% ±10 číslic
Energetické ztrátyi430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru proudového transformátoru a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic bez přesnosti odporu vedení
Harmonics (harmonické)
Řád harmonické (n)DC, skupiny od 1 do 50: Skupiny harmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
Řád meziharmonických (n)OFF, skupiny od 1 do 50: Podskupiny harmonických a meziharmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
% voltůf0,0% až 100%0,1%±0,1 % ±n × 0,1%
r0,0% až 100%0,1%±0,1 % ±n × 0,4 %
Absolutní hodnota0,0 až 1000 V0,1 V±5 %1
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0% až 100%0,1%±2,5%
% ampérůf0,0% až 100%0,1%±0,1 % ±n × 0,1%
r0,0% až 100%0,1%±0,1 % ±n × 0,4 %
Absolutní hodnota0,0 až 600 A0,1 A±5% ±5 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0% až 100%0,1%±2,5%
% wattůf nebo r0,0% až 100%0,1%±n × 2 %
Absolutní hodnotaZáleží na převodovém poměru proudového transformátoru a jmenovitém napětí±5 % ±n × 2% ±10 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0% až 100%0,1%±5 %
Fázový posun-360° až +0°±n × 1°
Flicker (mihotání světel)
Plt, Pst, Pst (1 min) Pinst0,00 až 20,000,01±5 %
Asymetrie
% voltů0,0% až 20,0%0,1%±0,1%
% ampérů0,0% až 20,0%0,1%±1%
Signály v rozvodné síti
Prahové úrovněPráh, limity a trvání přenosu signálů jsou programovatelné pro dvě signalizační frekvence
Signalizační frekvence60 Hz až 3000 Hz0,1 Hz 
Relativní V %0% až 100%0,10%±0,4%
Absolutní V3s (průměr za 3 sekundy)0,0 V až 1000 V0,1 V±5% jmenovitého napětí
Obecné specifikace
PouzdroOdolná nárazuvzdorná konstrukce s vestavěným ochranným pouzdrem. Odolnost proti prachu a vlhku IP 51 v souladu s normou IEC60529, pokud se používá v nakloněné poloze. Nárazy a vibrace: náraz 30 g, vibrace: 3 g sinusoida, náhodně 0,03 g²/Hz v souladu s normou MIL-PRF-28800F třída 2
DisplejJas: 200 cd/m² typicky s použitím napájecího adaptéru, 90 cd/m² typicky s použitím napájení z baterie: Rozlišení LCD 127 × 88 mm (úhlopříčka 153 mm/6,0 palců): 320 × 240 pixelů. Kontrast a jas: uživatelsky nastavitelný, kompenzace teploty
Paměť8GB karta SD (kompatibilní s formátem SDHC, formátování FAT32), volitelně až 32 GB. Spořič obrazovky a více datových pamětí pro ukládání dat včetně záznamů (závisí na velikosti paměti).
Hodiny reálného časuČasové a datové razítko pro režim Trend, zobrazení přechodových jevů, sledování systému a záznam událostí.
Měření vlastností prostředí
Provozní teplota0°C ~ +40°C, +40°C ~ +50°C kromě baterie
Teplota uskladnění-20°C~+60°C
Vlhkost+10 °C~+30 °C Relativní vlhkost 95 % nekondenzující;
+30 °C až +40 °C: Relativní vlhkost 75% nekondenzující;
+40°C až +50°C: Relativní vlhkost 45 % nekondenzující
Maximální pracovní nadmořská výškaAž 2000 m (6666 ft) pro CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Až 3000 m (10 000 ft) pro CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maximální nadmořská výška pro skladování 12 km (40 000 ft)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)EN 61326 (2005-12) pro vyzařování a odolnost
RozhraníUSB Mini B, izolovaný port USB pro připojení k počítači, slot pro kartu SD přístupný pod baterií přístroje
ZárukaTři roky (na součásti a výrobní vady) pro hlavní přístroj, jeden rok pro příslušenství
Zobrazit plné specifikace řady »
1. ±5 % pokud ≥1 % jmenovitého napětí ±0,05 % jmenovitého napětí, pokud <1 % jmenovitého napětí
2. Jmenovitá frekvence 50 Hz / 60 Hz v souladu s normou IEC 61000-4-30
3. 400 Hz měření nejsou podporována pro flicker (mihotání světel), signály v rozvodné síti a režim Monitor.
4. Pro jmenovité napětí 50 V až 500 V

Modely: Analyzátory kvality a využívání elektrické energie Fluke 434-II a 435-II

Fluke 435-II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer with current probes

Obsahuje:

 • Napájecí adaptér BC430
 • Sada mezinárodních zástrček
 • BP290 (baterie Li-ion s jednoduchou kapacitou), 28 Wh (8 hodin nebo více)
 • Měřicí kabel a sada krokosvorek TLS430
 • Krokosvorky s barevným kódováním WC100 a s regionálními štítky
 • i430-Flexi-TF-II, délka 24 palců (61 cm), 4 pružné proudové sondy
 • 8GB karta SD
 • Software PowerLog na disku CD (obsahuje návody k obsluze v PDF)
 • Kabel USB A – Mini B
 • Měkké pouzdro
Fluke 434-II
Fluke 434 Series II Three-Phase Energy Analyzer with current probes

Obsahuje:

 • Napájecí adaptér BC430
 • Sada mezinárodních zástrček
 • BP290 (baterie Li-ion s jednoduchou kapacitou), 28 Wh (8 hodin nebo více)
 • Měřicí kabel a sada krokosvorek TLS430
 • Svorky s barevným kódováním WC100 a regionálními štítky
 • i430flex-TF, délka 24 palců (61 cm), 4 pružné proudové sondy
 • 8GB karta SD
 • Software PowerLog na disku CD (obsahuje návody k obsluze v PDF)
 • Kabel USB A – Mini B
 • Měkké pouzdro C1740
Fluke 435-II Basic
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer without current probes

Obsahuje:

 • Napájecí adaptér BC430
 • Sada mezinárodních zástrček
 • BP290 (baterie Li-ion s jednoduchou kapacitou), 28 Wh (8 hodin nebo více)
 • Měřicí kabel a sada krokosvorek TLS430
 • Krokosvorky s barevným kódováním WC100 a s regionálními štítky
 • 8GB karta SD
 • Software PowerLog na disku CD (obsahuje návody k obsluze v PDF)
 • Kabel USB A – Mini B
Fluke 434-II Basic
Fluke 434 Series II Three-Phase Energy Analyzer without current probes

Obsahuje:

 • Napájecí adaptér BC430
 • Sada mezinárodních zástrček
 • BP290 (baterie Li-ion s jednoduchou kapacitou), 28 Wh (8 hodin nebo více)
 • Měřicí kabel a sada krokosvorek TLS430
 • Krokosvorky s barevným kódováním WC100 a s regionálními štítky
 • 8GB karta SD
 • Software PowerLog na disku CD (obsahuje návody k obsluze v PDF)
 • Kabel USB A – Mini B
 • Měkké pouzdro C1740
Fluke-438-II/MA

Sada pro upgrade analyzátoru motorů Fluke 430-II

Obsahuje:

 • Balíček pro upgrade firmwaru k doplnění funkcí pro analýzu motorů do stávajících analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434, 435 a 437 řady II