Czech

Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer - 1
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
Již se nevyrábí

Klíčové vlastnosti

Přístroj Fluke 437 řady II pomáhá vyhledat, předvídat problémy s kvalitou elektrické energie, předcházet jim a odstraňovat potíže – 50 Hz, 60 Hz a 400 Hz.

 • Provoz při 400 Hz k použití v letectví a vojenských aplikacích
 • Systém měření lodního elektronapájení provádí analýzy podle normy MIL-STD 1399 s cílem automaticky provádět plné vyhodnocení napětí, proudu a výkonu.
 • Pokročilá kvalita elektrické energie – Data o kvalitě elektrické energie na první pohled, takže máte data, která potřebujete, v okamžiku, kdy je potřebujete.
Tento výrobek se již nevyrábí nebo byl zařazen do jiné kategorie

Přehled výrobků: Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

Jestliže se zabýváte měřením klíčových parametrů kvality v leteckých systémech, je frekvence 400 Hz nutností. Přístroj Fluke 437-II nabízí tuto možnost (a provádí měření také při frekvenci 50 a 60 Hz) a je určen pro uživatele, kteří potřebují rychle určit zdroj problému s kvalitou elektrické energie, aby mohli minimalizovat drahé výpadky. Integrovaný systém měření lodního elektronapájení provádí analýzy podle normy MIL-STD 1399 s cílem automaticky provádět plné vyhodnocení napětí, proudu a výkonu podle této normy. Toto vyhodnocení maximálně usnadňuje měření a analýzu. Proces měření a způsob, jakým přístroj 437-II zobrazuje data, byly optimalizovány tak, aby poskytovaly nejdůležitější informace co nejrychleji. Více parametrů se měří současně a zobrazují se ve formátech, které rychle popisují celkovou kvalitu elektrické energie a současně poskytují podrobné informace, které jsou třeba k přijímání lepších rozhodnutí o údržbě. Přístup k datům jakožto jednoduchým digitálním hodnotám je snadný; data jsou zobrazována jako grafy trendů, které nabízejí rychlý přehled o změnách probíhajících v čase, nebo které se zobrazují nebo analyzují jako vlnové průběhy a vektorové diagramy. Data lze také organizovat do tabulkového formátu a zobrazovat události, ve kterých umožňuje amplituda, doba trvání a časové razítko rychlou korelaci s problémy, které zažíváte.

Vyhledávání, předvídání, prevence a odstraňování potíží s kvalitou elektrické energie – až do 400 Hz

Vyšší frekvence elektrického proudu znamenají menší a lehčí transformátory a motory – a to je kriticky důležitý faktor v letecké dopravě a ve vojenských aplikacích, kde je primárním problémem hmotnost. Analyzátor kvality a využívání elektrické energie Fluke 437 řady II dokáže zobrazit náklady na plýtvání energií v důsledku nedostatečné kvality elektrické energie a je ideální pro charakterizaci kvality elektrické energie, provádění studií zátěže a záznamu obtížně zachytitelných napěťových událostí za uživatelem definovanou dobu. Přístroje Fluke 437 řady II jsou určeny k záznamu kvality elektrické energie v leteckých a vojenských systémech, a proto musí disponovat analyzátorem kvality s frekvencí 400 Hz.

 • Provoz při 400 Hz podle normy MIL-STD 1399 k použití v leteckých a vojenských aplikacích
 • Systém měření lodního elektronapájení provádí analýzy podle normy MIL-STD 1399 s cílem automaticky provádět plné vyhodnocení napětí, proudu a výkonu.
 • Získejte rychlý přehled o kvalitě elektrické energie v reálném čase, takže budete moci přijímat lepší rozhodnutí o údržbě
 • Přiloženými pružnými proudovými sondami lze měřit všechny tři fáze a nulový vodič
 • Rychle se podívejte, o kolik peněz skutečně přicházíte v důsledku plýtvání elektrickou energií
 • Snadno zjistěte, jak spouštění motoru ovlivňují jejich provoz
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v tomto oboru: Dimenzováno na 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III k použití na vstupní přípojce.
 • Kompatibilní s technologií Fluke Connect®* – Možnost prohlížet si data přímo na místě na přístroji v mobilní aplikaci Fluke Connect a v počítačovém softwaru PowerLog 430-II

Pokročilá kvalita elektrické energie – Data o kvalitě elektrické energie na první pohled, takže máte data, která potřebujete, v okamžiku, kdy je potřebujete.

Zachycení dat vlnového průběhu elektrické energie
Zachycení dat vlnového průběhu elektrické energie

Monitor kvality a analyzátor elektrické energie Fluke 437-II využívá integrovaný souhrn kvality elektrické energie, který poskytne rychlý přehled o celém spektru problémů s kvalitou elektrické energie v reálném čase. S jednoduchou grafickou prezentací doplněnou o meze tolerance můžete rychle odhalit, jaké problémy s kvalitou elektrické energie se mohou vyskytovat v elektrické soustavě. Jestliže nevíte, kde začít nebo jaké problémy mohou existovat, pokročilý souhrn kvality elektrické energie zjednoduší příslušné úkoly a slouží jako komplexní odrazový můstek při dalším řešení problémů.

Záznam dat pomocí funkce PowerWave – rychle identifikujte, jak spouštění motorů a generátorů ovlivňuje provoz elektrické soustavy.

Se záznamem dat pomocí funkce PowerWave lze zachycovat vlnové průběhy třífázového napětí a proudu o vysokém rozlišení po dobu až pěti minut společně s podrobnými efektivními hodnotami napětí a proudu. Analýzou interakce těchto hodnot v čase lze najít korelace účinků napětí, proudu a frekvence během kritického období spouštění motorů a generátorů. PowerWave dokonce přechází za hranice standardního měření kvality elektrické energie a umožňuje tak zaznamenávat hodnoty rms polovin cyklů v 8 kanálech, frekvenci a okamžitý výkon (Vrms1/2, Arms1/2, W, Hz a rozsah vlnových průběhů napětí, proudu a výkonu)

Účinnost měniče energie

Měniče energie jsou napájeny proudem dc (ss) a transformují jej na proud ac (st) nebo obráceně. Jaké procento tohoto výkonu přicházejícího do měniče však vychází ven jako využitelný proud? Monitor kvality a analyzátor elektrické energie Fluke 437-II využívá integrovaný režim účinnosti proudového měniče, který umožňuje uživatelům lépe porozumět účinnosti výkonového měniče. Nikdy neexistuje nic se 100% účinností a účinnost výkonového měniče se bude lišit v závislosti na tom, jak velký výkon se v daném okamžiku využívá (s účinností obecně větší při využití vyššího výkonu). Měniče mohou také časem účinnost ztrácet a je třeba je kontrolovat. Porovnáním příkonu s výkonem lze určit účinnost systému. S funkcí účinnosti výkonového měniče lze odhalit, jak dobrý je měnič, který převádí stejnosměrný výkon na střídavý (nebo naopak). Nedostatečná výkonová účinnost se může projevit, pokud je měnič špatně dimenzován pro využívanou zátěž.

AutoTrend – rychle uvidíte trend

Funkce AutoTrend zobrazuje změny v čase
Funkce AutoTrend zobrazuje změny v čase

S jedinečnou funkcí AutoTrend získáte rychlý přehled o změnách probíhajících v čase. Všechny zobrazené zjištěné hodnoty se automaticky a plynule nahrávají, aniž by bylo třeba stanovit prahové úrovně nebo ručně spouštět proces, takže lze snadno sledovat trendy hodnot napětí, proudu, frekvence, výkonu, harmonických nebo kolísání na všech třech fázích a nulovém vodiči.

Technické údaje: Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

Specifikace přístroje
VoltModelRozsah měřeníRozlišeníPřesnost
Vef (AC + DC)1 V až 1 000 V (fáze proti vodiči N)0,01 V±0,1 % jmenovitého napětí**** 
Všpič.1 Všpič. na 1 400 Všpič.1 V5 % jmenovitého napětí
Činitel výkyvu napětí (CF)1,0 > 2,80,01± 5 %
Vzákl. 0,1 V±0,1 % jmenovitého napětí
Ampéry (přesnost bez přesnosti proudového transformátoru)
Ampéry (ac + dc)i430-Flex 1× 5 A až 6000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2000 A1A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Ašpič.i430-Flex 8400 Ašpič. 1 Aef±5 %
1 mV/A5 500 Ašpič.1 Aef±5 %
Činitel výkyvu proudu (CF)1 až 100,01±5 %
Ampéry ½i430-Flex 1× 5 A až 6000 A 1 A ±1 % ±10 číslic 
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A ±1 % ±10 číslic
1 mV/A 1×  5 A až 2000 A 1A ±1 % ±10 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±1 % ±10 číslic
Azákl.i430-Flex 1× 5 A až 6000 A1 A±0,5% ±5 číslic 
i430-Flex 10× 0,5 A až 600 A0,1 A±0,5% ±5 číslic
1 mV/A 1× 5 A až 2000 A1A±0,5% ±5 číslic
1 mV/A 10× 0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5% ±5 číslic
Hz
Fluke 437 při jmenovité frekvenci 50 Hz42,500 Hz až 57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 437 při jmenovité frekvenci 60 Hz 51,000 Hz až 69,000 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 437 při jmenovité frekvenci 400 Hz340,0 Hz až 460,0 Hz0,1 Hz±0,1 Hz
Napájení
Watty (VA, var)i430-Flex max. 6000 MW0,1 W až 1 MW±1 % ±10 číslic
1 mV/Amax. 2 000 MW0,1 W až 1 MW±1 % ±10 číslic
Účiník (Cos j/DPF)0 až 10,001±0,1% při podmínkách jmenovité zátěže
Energie
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru proudového transformátoru a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic
Energetické ztrátyi430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru proudového transformátoru a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic bez přesnosti odporu vedení
Harmonické
Řád harmonické (n)DC, skupiny od 1 do 50: Skupiny harmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
Řád meziharmonických (n)OFF, skupiny od 1 do 50: Podskupiny harmonických a meziharmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
% voltůf0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ± n × 0,1 %
r0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ±n × 0,4 %
Absolutní hodnota0,0 až 1000 V0,1 V± 5 %*
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0,1 %±2,5 %
% ampérůf0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ±n × 0,1 %
r0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ±n × 0,4 %
Absolutní hodnota0,0 až 600 A0,1 A±5% ±5 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0,1 %±2,5 %
% wattůf nebo r 0,0 % až 100 %0,1 %±n × 2%
Absolutní hodnotaZáleží na převodovém poměru proudového transformátoru a jmenovitém napětí ±5% ± n × 2 % ± 10 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %  0,1 %±5 %
Fázový posun –360° až +0°±n × 1°
Kolísání
Plt, Pst, Pst (1 min) Pinst0,00 až 20,000,01±5 %
Asymetrie
% voltů0,0 % až 20,0 %0,1 %±0,1 %
% ampérů0,0 % až 20,0 %0,1%±1 %
Signály v rozvodné síti
Prahové úrovněPráh, limity a trvání přenosu signálů jsou programovatelné pro dvě signalizační frekvence
Signalizační frekvence60 Hz až 3000 Hz0,1 Hz 
Relativní V %0 % až 100 %0,10 %±0,4 %
Absolutní V3s (průměr za 3 sekundy)0,0 V až 1 000 V0,1 V±5 % jmenovitého napětí
Obecné specifikace
PouzdroOdolná nárazuvzdorná konstrukce s vestavěným ochranným pouzdrem. Odolnost proti prachu a vlhku IP 51 v souladu s normou IEC60529, pokud se používá v nakloněné poloze. Nárazy a vibrace: náraz 30 g, vibrace: 3 g sinusoida, náhodně 0,03 g²/Hz v souladu s normou MIL-PRF-28800F třída 2
DisplejJas: 200 cd/m² typicky s použitím napájecího adaptéru, 90 cd/m² typicky s použitím napájení z baterie: Rozlišení LCD 127 × 88 mm (úhlopříčka 153 mm / 6,0"): 320 × 240 pixelů. Kontrast a jas: uživatelsky nastavitelný, kompenzace teploty
Paměť16GB WiFi SD karta pro standardní modely nebo 8GB SD karta pro modely /INTL (odpovídající SDHC, formátované v systému souborů FAT32), volitelně až do 32 GB. Spořič obrazovky a více datových pamětí pro ukládání dat včetně záznamů (závisí na velikosti paměti).
Hodiny reálného časuČasové a datové razítko pro režim Trend, zobrazení přechodových jevů, sledování systému a záznam událostí.
Provozní prostředí
Provozní teplota0 °C až +40 °C, +40 °C až +50 °C kromě baterie
Teplota uskladnění-20 °C až +60 °C
Vlhkost+10 °C až +30 °C Relativní vlhkost 95 % nekondenzující;
+30 °C až +40 °C: Relativní vlhkost 75% nekondenzující;
+40 °C až +50 °C: Relativní vlhkost 45% nekondenzující
Maximální pracovní nadmořská výškaAž 2 000 m (6 666 stop) pro kategorii CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
Až 3 000 m (10 000 stop) pro kategorii CAT III 600 V, CAT II 1 000 V
Maximální nadmořská výška pro skladování 12 km (40 000 stop)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)EN 61326 (2005-12) pro vyzařování a odolnost
RozhraníUSB Mini B, izolovaný port USB pro připojení k počítači, slot pro kartu SD přístupný pod baterií přístroje
ZárukaTři roky (na součásti a výrobní vady) pro hlavní přístroj, jeden rok pro příslušenství
Zobrazit plné specifikace řady »
* ±5 % pokud ≥1 % jmenovitého napětí ±0,05 % jmenovitého napětí, pokud <1 % jmenovitého napětí
** Jmenovitá frekvence 50 Hz / 60 Hz v souladu s normou IEC 61000-4-30
*** Měření 400 Hz nejsou podporována pro kolísání, signály v rozvodné síti a režim Monitor.
**** Pro jmenovité napětí 50 V až 500 V

Modely: Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

Fluke 437 Series II 400Hz

Obsahuje:

 • Napájecí adaptér BC430
 • Sada mezinárodních zástrček
 • BP290 (baterie Li-ion s jednoduchou kapacitou), 28 Wh (7 hodin nebo více)
 • Měřicí kabel a sada krokosvorek TLS430
 • Krokosvorky s barevným kódováním WC100 a s regionálními štítky
 • i430flex-TF, délka 24 palců (61 cm), 4 svorky
 • 16GB WiFi SD karta
 • Software PowerLog na disku CD (obsahuje návody k obsluze v PDF)
 • Kabel USB A-B Mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic

Obsahuje:

 • Napájecí adaptér BC430
 • Sada mezinárodních zástrček
 • BP290 (baterie Li-ion s jednoduchou kapacitou), 28 Wh (7 hodin nebo více)
 • Měřicí kabel a sada krokosvorek TLS430
 • Krokosvorky s barevným kódováním WC100 a s regionálními štítky
 • 16GB WiFi SD karta
 • Software PowerLog na disku CD (obsahuje návody k obsluze v PDF)
 • Kabel USB A-B Mini
Fluke-438-II/MA

Sada pro upgrade analyzátoru motorů Fluke 430-II

Obsahuje:

 • Balíček pro upgrade firmwaru k doplnění funkcí pro analýzu motorů do stávajících analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434, 435 a 437 řady II