Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie A Spotřeby Elektrické Energie Fluke 437 řady II, 400 Hz | Fluke
 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie A Spotřeby Elektrické Energie Fluke 437 řady II, 400 Hz | Fluke
 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie A Spotřeby Elektrické Energie Fluke 437 řady II, 400 Hz | Fluke

Klíčové vlastnosti

 • Měření 400 Hz: Při zvýšení kmitočtu napájení na 400 Hz mohou být transformátory a motory mnohem menší a lehčí než při použití frekvence 50 či 60 Hz. To je velkou výhodou pro letadla, ponorky, kosmické lodi a další vojenská zařízení nebo ruční zbraně. Model 437 II umožňuje zaznamenávat měření kvality elektrické energie pro tyto typy leteckých a armádních systémů.
 • Účinnost měniče energie: Současně měří výstupní výkon střídavého proudu a vstupní výkon stejnosměrného proudu v elektronických systémech napájení pomocí volitelných kleští pro stejnosměrný proud.
 • Záznam dat funkce Výkonová křivka: Zaznamenává rychlá data RMS, zobrazuje poloviční cyklus a křivky charakterizující dynamiku elektrosoustavy (rozběhy generátorů, spínání jednotek UPS a podobně).
 • Kalkulačka energetických ztrát: Klasické měření činného a jalového výkonu, nevyvážení a harmonických se zpracovává za účelem vyjádření nákladů na energetické ztráty soustavy.
 • Řešení problémů v reálném čase: Analyzování trendů pomocí kurzorů a nástrojů zoom.
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v dané oblasti průmyslu: 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce.
 • Měření všech tří fází a nuly: Součástí jsou čtyři pružné proudové sondy s vylepšeným tenkým ohebným hrotem flex určeným k použití v těch nejstísněnějších místech.
 • Automatická projekce vývoje: Každé měření je vždy automaticky zaznamenáno – bez nutnosti jakéhokoli nastavování.
 • Monitorování systému: Deset parametrů kvality elektrické energie na jedné obrazovce v souladu s normou kvality elektrické energie EN50160.
 • Funkce záznamníku: Konfigurace pro libovolné testovací podmínky s pamětí až 600 parametrů v uživatelsky definovaných intervalech.
 • Zobrazování grafů a generování zpráv: Včetně softwaru pro analýzu.
 • Výdrž baterie: Sedm hodin provozu na jedno nabití s baterií Li-ion.

Záznam dat pomocí funkce Výkonová křivka (PowerWave)
Pro některé uživatele je spínání zátěží příčinou problémů s kvalitou elektrické energie. Při zapnutí zátěže někdy odběr proudu způsobí pokles napětí na úroveň, která zapříčiní poruchu jiného zařízení. Funkce Výkonová křivka, která je k dispozici u modelů 435 a 437 řady II, umožňuje uživatelům současně vysokou rychlostí zaznamenat signály napětí, proudu a frekvence a zjistit tak, které interakce mohou být potenciálním zdrojem problémů. Funkce Výkonová křivka představuje vyšší stupeň standardního měření kvality elektrické energie; režim rychlého záznamu dat funkce Výkonová křivka přináší možnost zjištění dynamické charakteristiky systému.

Po určenou dobu jsou nepřetržitě zaznamenávány křivky napětí a proudu, které jsou posléze podrobně zobrazeny na obrazovce; z těchto dat je pak odvozena křivka výkonu. Kromě toho lze ukládat a pro účely analýzy načítat hodnoty napětí, proudu, výkonu a frekvence pro polovinu cyklu RMS. Tato funkce je užitečná zejména při měření systémů záložních generátorů a systémů UPS, kde může být spolehlivé zapnutí zásadním požadavkem.
Tyto výpočty UPM se používají k určení finančních nákladů na energetické ztráty způsobené problémy s kvalitou elektrické energie. Výpočty generuje spolu s ostatními informacemi specifickými pro organizaci kalkulačka energetických ztrát, která nakonec určí, kolik peněz organizace ztrácí z důvodu plýtvání energií.

Účinnost měniče energie
Měniče energie jsou napájeny proudem dc (ss) a transformují jej na proud ac (st) nebo obráceně. Solární elektrárny obvykle obsahují měnič, který je napájen stejnosměrným proudem ze solárních článků a mění jej na využitelný střídavý proud. Měniče mohou časem ztrácet výkon a je třeba je kontrolovat. Porovnáním vstupního příkonu s výstupním výkonem lze určit účinnost systému. Modely 435 a 437 II dokážou účinnost takovýchto měničů změřit díky možnosti současného měření stejnosměrného a střídavého výkonu systému k určení ztrát, ke kterým při procesu transformace dochází.

Systém měření výkonu Unified Power Measurement Dříve dokázali vypočítat ztráty energie způsobené problémy s kvalitou elektrické energie pouze odborníci. Organizace byly schopné vypočítat náklady, ale nutný proces měření byl mimo možnosti průměrného elektrotechnika. Díky nové patentované funkci Unified Power v modelu 430 řady II můžete pomocí jediného přenosného přístroje určovat množství vyplýtvané energie a přesně vypočítat nadbytečné náklady na energii. Systém měření výkonu Unified Power Measurement společnosti Fluke poskytuje nejobšírnější náhled na dostupnou elektrickou energii. Měří se:

- Klasické parametry elektrické energie (Steinmetz 1897) a parametry elektrické energie podle IEEE 1459-2000
- Podrobná analýza ztrát
- Analýza nevyvážení

Tyto výpočty UPM se používají k určení finančních nákladů na energetické ztráty způsobené problémy s kvalitou elektrické energie. Výpočty generuje spolu s ostatními informacemi specifickými pro organizaci kalkulačka energetických ztrát, která nakonec určí, kolik peněz organizace ztrácí z důvodu plýtvání energií.

 

AutoTrend – Rychle si prohlédněte vývoj průběhu
Unikátní funkce AutoTrend vám nabízí rychlý pohled na změny v čase. Každá zobrazená hodnota je automaticky a nepřetržitě zaznamenávána bez nutnosti nastavování prahových úrovní a časových intervalů či manuálního spouštění procesu. Můžete si rychle prohlédnout vývoje napětí, proudu, frekvence, výkonu, harmonických nebo mihotání světel (tzv. flicker) na všech třech fázích a nulovém vodiči. Můžete také provádět analýzu vývoje za pomocí kurzorů a funkce zoom, zatímco v pozadí stále probíhá záznam

 

Systémový monitor – Proveďte snadno porovnání kvality energie s normou EN50160
Pouhým stlačením jednoho tlačítka vám jedinečná funkce „Systémový monitor“ poskytne přehled kvality energetického systému a zkontroluje, zda příkon vyhovuje úrovním dle normy EN50160 nebo vašim vlastním specifikacím. Tento přehled se zobrazí pomocí barevných sloupců v grafu na jedné obrazovce, kde je zřetelně patrné, které parametry přesahují nastavené limity.

 

Přehledový obraz Systémového monitoru vám nabídne okamžitý pohled na to, zda napětí, harmonické, flicker (mihotání světel), frekvence a počet poklesů a překmitů přesahují nastavené limity. Dostanete podrobný seznam všech událostí přesahujících nastavené limity.

Funkce Logging vám umožní přizpůsobit výběry měření a provádět okamžitou analýzu uživatelem volených parametrů.
Měřte a zaznamenávejte výkon (W), VA a VARs. Přístroj 434 navíc nabízí možnost zaznamenávání spotřeby energie.
Vysledujte vyšší harmonické až do 50. a zaznamenejte THD (celkové harmonické zkreslení) podle požadavků IEC61000-4-7

Přehled výrobků: Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

Speciálně navrženo pro dopravní prostředky

Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II 400 Hz je navržen speciálně pro oblast ozbrojených složek a avioniky. Model 437 II umožňuje měření až do 400 Hz a je tak nutností při práci s ponorkami, letadly a dalšími dopravními prostředky.

Použití

 • Měření 400 HzS][64] – zaznamenává měření kvality elektrické energie pro systémy napájení v leteckém a armádním průmyslu.[S][64]
 • Záznam dat pomocí funkce Výkonová křivka (PowerWave) – zachycuje rychlé hodnoty RMS pro zobrazení každé křivky, takže máte přehled o vývoji změn napětí, proudu a frekvence.
 • Účinnost měniče energie – umožňuje měřením výkonu střídavého proudu a stejnosměrného proudu na vstupu a výstupu sledovat výkonnost vašich měničů.
 • Finanční vyjádření spotřeby energie – výpočet fiskálních nákladů na energii vyplýtvanou v důsledku špatné kvality elektrické energie.
 • Energetické hodnocení – určete rozdíl energetické spotřeby před a po vylepšení instalace, abyste tak ospravedlnili energeticky úsporná zařízení.
 • Prvotní vyhledávání poruch – rychlá diagnostika problémů na obrazovce pro obnovení provozu.
 • Prediktivní údržba – zjišťování a prevence problémů s kvalitou elektrické energie dříve, než způsobí prostoj.
 • Dlouhodobá analýza – odhalení obtížně zjistitelných nebo občasných problémů.
 • Studie zatížení – ověření kapacity elektrického systému před zvýšením zátěže.

Záznam dat pomocí funkce Výkonová křivka (PowerWave)
Pro některé uživatele je spínání zátěží příčinou problémů s kvalitou elektrické energie. Při zapnutí zátěže někdy odběr proudu způsobí pokles napětí na úroveň, která zapříčiní poruchu jiného zařízení. Funkce Výkonová křivka, která je k dispozici u modelů 435 a 437 řady II, umožňuje uživatelům současně vysokou rychlostí zaznamenat signály napětí, proudu a frekvence a zjistit tak, které interakce mohou být potenciálním zdrojem problémů. Funkce Výkonová křivka představuje vyšší stupeň standardního měření kvality elektrické energie; režim rychlého záznamu dat funkce Výkonová křivka přináší možnost zjištění dynamické charakteristiky systému.

Po určenou dobu jsou nepřetržitě zaznamenávány křivky napětí a proudu, které jsou posléze podrobně zobrazeny na obrazovce; z těchto dat je pak odvozena křivka výkonu. Kromě toho lze ukládat a pro účely analýzy načítat hodnoty napětí, proudu, výkonu a frekvence pro polovinu cyklu RMS. Tato funkce je užitečná zejména při měření systémů záložních generátorů a systémů UPS, kde může být spolehlivé zapnutí zásadním požadavkem. 
Tyto výpočty UPM se používají k určení finančních nákladů na energetické ztráty způsobené problémy s kvalitou elektrické energie. Výpočty generuje spolu s ostatními informacemi specifickými pro organizaci kalkulačka energetických ztrát, která nakonec určí, kolik peněz organizace ztrácí z důvodu plýtvání energií. 

Účinnost měniče energie
Měniče energie jsou napájeny proudem dc (ss) a transformují jej na proud ac (st) nebo obráceně. Solární elektrárny obvykle obsahují měnič, který je napájen stejnosměrným proudem ze solárních článků a mění jej na využitelný střídavý proud. Měniče mohou časem ztrácet výkon a je třeba je kontrolovat. Porovnáním vstupního příkonu s výstupním výkonem lze určit účinnost systému. Modely 435 a 437 II dokážou účinnost takovýchto měničů změřit díky možnosti současného měření stejnosměrného a střídavého výkonu systému k určení ztrát, ke kterým při procesu transformace dochází
 

Systém měření výkonu Unified Power Measurement
Dříve dokázali vypočítat ztráty energie způsobené problémy s kvalitou elektrické energie pouze odborníci. Organizace byly schopné vypočítat náklady, ale nutný proces měření byl mimo možnosti průměrného elektrotechnika. Díky nové patentované funkci Unified Power v modelu 430 řady II můžete pomocí jediného přenosného přístroje určovat množství vyplýtvané energie a přesně vypočítat nadbytečné náklady na energii. Systém měření výkonu Unified Power Measurement společnosti Fluke poskytuje nejobšírnější náhled na dostupnou elektrickou energii. Měří se:

 • Klasické parametry elektrické energie (Steinmetz 1897) a parametry elektrické energie podle IEEE 1459-2000
 • Podrobná analýza ztrát
 • Analýza nevyvážení   

Tyto výpočty UPM se používají k určení finančních nákladů na energetické ztráty způsobené problémy s kvalitou elektrické energie. Výpočty generuje spolu s ostatními informacemi specifickými pro organizaci kalkulačka energetických ztrát, která nakonec určí, kolik peněz organizace ztrácí z důvodu plýtvání energií.

AutoTrend – Rychle si prohlédněte vývoj průběhu
Unikátní funkce AutoTrend vám nabízí rychlý pohled na změny v čase. Každá zobrazená hodnota je automaticky a nepřetržitě zaznamenávána bez nutnosti nastavování prahových úrovní a časových intervalů či manuálního spouštění procesu. Můžete si rychle prohlédnout vývoje napětí, proudu, frekvence, výkonu, harmonických nebo mihotání světel (tzv. flicker) na všech třech fázích a nulovém vodiči. Můžete také provádět analýzu vývoje za pomocí kurzorů a funkce zoom, zatímco v pozadí stále probíhá záznam

Systémový monitor – Proveďte snadno porovnání kvality energie s normou EN50160
Pouhým stlačením jednoho tlačítka vám jedinečná funkce „Systémový monitor“ poskytne přehled kvality energetického systému a zkontroluje, zda příkon vyhovuje úrovním dle normy EN50160 nebo vašim vlastním specifikacím. Tento přehled se zobrazí pomocí barevných sloupců v grafu na jedné obrazovce, kde je zřetelně patrné, které parametry přesahují nastavené limity. 

Technické údaje: Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

Productspecificaties

  Model Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
Volt
Vrms (AC+DC) 434-II1 V tot 1000 V fase naar nulleider0,1 V± 0,5% van nominale spanning**** 
435-II en 437-II 1 V tot 1000 V fase naar nulleider0,01 V± 0,1% van nominale spanning**** 
Vpk   1 Vpk tot 1400 Vpk1 V5% van nominale spanning
Crest-factor spanning (CF)   1,0 > 2,80.01± 5%
Vrms½ 434-II1 V tot 1000 V fase naar nulleider0,1 V± 1% van nominale spanning 
434-II en 435-II0,1 V± 0,2% van nominale spanning
Vgrond 434-II1 V tot 1000 V fase naar nulleider0,1 V ± 0,5% van nominale spanning
435-II en 437-II 0,1 V± 0,1% van nominale spanning
Ampère (nauwkeurigheid exclusief nauwkeurigheid stroomtang)
Ampère (AC + DC) i430-Flex 1x 5 A tot 6000 A1:00 AM± 0,5% ± 5 counts
i430-Flex 10x0,5 A tot 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 counts
1 mV/A 1x5 A tot 2000 A1 A± 0,5% ± 5 counts
1 mV/A 10x0,5 A A tot 200 A (alleen AC)0,1 A± 0,5% ± 5 counts
Apk i430-Flex 8400 Apk 1 Arms± 5%
1 mV/A5500 Apk1 Arms± 5%
A-crest-factor (CF)   1 tot 100.01± 5%
Ampère ½ i430-Flex 1x 5 A tot 6000 A 1 A ± 1% ± 10 counts 
i430-Flex 10x0,5 A tot 600 A0,1 A ± 1% ± 10 counts
1 mV/A 1x  5 A tot 2000 A 1 A ± 1% ± 10 counts
1 mV/A 10x0,5 A A tot 200 A (alleen AC)0,1 A± 1% ± 10 counts
Agrond i430-Flex 1x 5 A tot 6000 A1:00 AM± 0,5% ± 5 counts 
i430-Flex 10x 0,5 A tot 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 counts
1 mV/A 1x 5 A tot 2000 A1 A± 0,5% ± 5 counts
1 mV/A 10x 0,5 A A tot 200 A (alleen AC)0,1 A± 0,5% ± 5 counts
Hz
Hz Fluke 434 bij 50 Hz nominaal 

42,50 Hz tot 57,50 Hz

0.01 Hz ± 0,01 Hz
Fluke 434 bij 60 Hz nominaal51,00 Hz tot 69,00 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Fluke 435/7 bij 50 Hz nominaal 42,500 Hz tot 57,500 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 435/7 bij 60 Hz nominaal 51,000 Hz tot 69,000 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 437 bij 400 Hz nominaal340,0 Hz tot 460,0 Hz0,1 Hz± 0,1 Hz
Vermogen
Watt (VA, var) i430-Flex max. 6000 MW0,1 W tot 1 MW± 1% ± 10 counts
1 mV/Amax. 2000 MW0,1 W tot 1 MW± 1% ± 10 counts
Arbeidsfactor (Cos j/DPF)   0 tot 10.001± 0,1% bij nominale belastingscondities
Energie
kWh (kVAh, kvarh) i430-Flex 10xAfhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang± 1% ± 10 counts
Energieverlies i430-Flex 10xAfhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang± 1% ± 10 counts Exclusief nauwkeurigheid netweerstand
Harmonischen
Orde van harmonischen (n)   DC, groepering 1 tot 50: Groepen harmonischen volgens IEC 61000-4-7
Orde van interharmonischen (n)   UIT, groepering 1 tot 50: Groepen subgroepen harmonischen en interharmonischen volgens IEC 61000-4-7
Spanning %f0,0 % tot 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,1%
%r0,0 % tot 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,4%
Absolute druk0,0 tot 1000 V0,1 V± 5% *
Totale harmonische vervorming (THD)0,0 % tot 100 %0.10%± 2,5%
Stroomsterkte %f0,0 % tot 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,1%
%r0,0 % tot 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,4%
Absolute druk0,0 tot 600 A0,1 A± 5% ± 5 counts
Totale harmonische vervorming (THD)0,0 % tot 100 %0.10%± 2,5%
Watt %f of %r 0,0 % tot 100 %0.10%± n x 2%
Absolute drukAfhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang ± 5% ± n x 2% ± 10 counts
Totale harmonische vervorming (THD)0,0 % tot 100 %  0.10%± 5%
Fasehoek -360° tot +0°± n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst   0,00 tot 20,000.01± 5%
Onbalans
Spanning %0,0 % tot 20,0 %0.10%± 0,1%
Stroomsterkte %0,0 % tot 20,0 %0.10%± 1%
Mains Signalling (signalen op de netspanning)
Drempelniveaus   Drempelwaarde, grenswaarden en signaleringsduur programmeerbaar voor twee signaleringsfrequenties
Signaleringsfrequentie   60 Hz tot 3000 Hz0,1 Hz 
Relatief V%   0 % tot 100 %0.10%± 0,4%
Absoluut V3s (3 seconden gemiddeld)   0,0 V tot 1000 V0,1 V± 5% van nominale spanning
 

Algemene specificaties

Behuizing Robuust ontwerp, schokbestendig met geïntegreerde beschermholster Druipwater- en stofdicht IP51 volgens IEC60529 indien gebruikt met standaard Schokbestendigheid en trillingsvastheid Schokbestendigheid 30 g, trillingsvastheid: 3 g sinusgolf, willekeurig 0,03 g 2 /Hz volgens MIL-PRF-28800F klasse 2
Display Helderheid: 200 cd/m 2 normaal met netvoedingsadapter, 90 cd/m 2 normaal met batterijvoeding Afmetingen: 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 inch diagonaal) Resolutie LCD: 320 x 240 pixels Contrast en helderheid: instelbaar, met temperatuurcompensatie
Geheugen SD-kaart 8 GB (conform SDHC, FAT32-geformatteerd) standaard, tot 32 GB optioneel Opslag van schermen en meerdere geheugens voor opslag van gegevens inclusief registraties (afhankelijk van geheugengrootte)
Real-time-klok Tijd- en datummarkering voor trendmodus, transiëntendisplay, systeembewaking en registratie van gebeurtenissen
 

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfstemperatuur 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C excl. batterij
Opslagtemperatuur -20 °C ~ +60 °C
Relatieve vochtigheid +10 °C ~ +30 °C: 95% RV, niet-condenserend
+30 °C ~ +40 °C: 75% RV, niet-condenserend
+40 °C ~ +50 °C: 45% RV, niet-condenserend
Maximale gebruikshoogte Tot 2.000 m (6666 ft) voor CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Tot 3.000 m (10.000 ft) voor CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maximale hoogte bij opslag 12 km (40.000 ft)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) EN 61326 (2005-12) voor emissie en ongevoeligheid
Interfaces Mini-USB-B, geïsoleerde USB-poort voor aansluiting op een pc Sleuf voor SD-kaart achter batterij van instrument
Garantie Drie jaar (materiaal en arbeidsloon) voor het hoofdinstrument, een jaar voor accessoires
 

Inbegrepen accessoires 

Voedingsmogelijkheden BC430-netvoedingsadapter Internationale stekkeradapterset BP290 (Li-ion-batterijset met enkele capaciteit) 28 Wh (7 uur of langer)
Meetsnoeren TL430 set meetsnoeren en krokodillenklemmen
Kleurcodering WC100 kleurcoderingsklemmen en stickers in de landstaal
Flexibele stroomtangen i430flex-TF, 24 inch (61 cm) lang, 4 stroomtangen
Geheugen, software en pc-aansluiting SD-kaart van 8 GB PowerLog op cd (inclusief gebruikershandleidingen in PDF-formaat) USB-kabel A-B mini
Draagkoffer C1740 draagtas voor 434-II en 435-II C437 draagkoffer met wieltjes voor 437-II

Download full specs »

    * ± 5% als ≥ 1% van nominale spanning ± 0,05% van nominale spanning als < 1% van nominale spanning
   ** 50 Hz/60 Hz nominale frequentie volgens IEC 61000-4-30
 *** 400Hz-metingen worden niet ondersteund voor de modi Flicker, Mains Signalling (signalen op de netspanning) en Bewaking.
****voor nominale spanning 50 V tot 500 V

Modely: Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

Fluke 437 Series II 400Hz
Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
Koupit

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430flex-TF, 24 inch (61 cm) Length, 4 Clamps
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic
The Fluke 437 Series II 400Hz Power Quality and Energy Analyzer is designed specifically for the defense and avionics industries. Capable of measuring up to 400 Hz, the 437 II is a must-have for those working in submarines, aircrafts, and other transport applications.
Koupit

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke-438-II/MA

Sada pro upgrade analyzátoru motorů Fluke 430-II

Koupit

obsahuje:

 • Balíček pro upgrade firmwaru k doplnění funkcí pro analýzu motorů do stávajících analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434, 435 a 437 řady II