Czech

Zjednodušení vyhledávání problémů s motorovými pohony pomocí analyzátoru motorových pohonů Fluke MDA-550

Motory, pohony, čerpadla, kompresory

Jméno: Norbert Hanigovszki, vedoucí projektu oddělení výzkumu a vývoje divize Danfoss Drives

Přístroje: Analyzátor motorových pohonů Fluke MDA-550

Výzva: Správné řešení problémů s motorovými pohony může být komplikované a složité.

Řešení: Analyzátor motorových pohonů Fluke MDA-550 usnadňuje vyhledávání problémů a měření díky automatizaci měření pohonů a pokynům pro uživatele k nastavení testů. Mimoto tak také umožňuje snížit počet dalších potřebných přístrojů, protože spojuje v jediném přístroji několik funkcí.

Shrnutí: „Můžete mít osciloskop, ve kterém se dají vizualizovat křivky, a také analyzátor výbojů na ložiscích, kterým lze zjišťovat počty výbojů Tento přístroj ale dokáže zastat obě tyto funkce současně.“

Vedoucí projektu ve společnosti Danfoss potvrzuje, že s analyzátorem motorových pohonů Fluke je měření a řešení problémů snadnější

Motorové pohony. Jsou všude a představují klíčový prvek pro přizpůsobování otáček motorů pro potřeby dané aplikace. Motorové pohony se také označují jako pohony s proměnnými otáčkami (VSD), pohony s proměnlivou frekvencí (VFD) nebo pohony s regulovatelnými otáčkami (ASD) a tvoří důležitou konstrukční součást ventilátorů, čerpadel, kompresorů a dalších zařízení poháněných motorem.

Předvádění analyzátoru motorových pohonů Fluke MDA-500Norbert Hanigovszki, vedoucí projektu divize Danfoss Drives, předvádí analyzátor MDA-550

Danfoss, nadnárodní výrobce komerčních chladicích a topných systémů, hydraulických zařízení a motorových pohonů, je jedním z největších průmyslových podniků a zaměstnavatelů v Dánsku.. Společnost s padesátiletou tradicí, kterou založil legendární inovátor Mads Clausen, již realizovala miliony instalací motorových pohonů po celém světě. Společnost Danfoss v nedávné době v rámci partnerské spolupráce se společností Fluke otestovala nový analyzátor motorových pohonů Fluke MDA-550.

Norbert Hanigovszki, vedoucí projektu oddělení technického rozvoje v divizi Danfoss Drives, se díky svým odborným znalostem a zkušenostem často setkává s žádostmi o radu v oblasti řešení problémů s motorovými pohony a zajištění jejich chodu v reálném provozu. U společnosti pracuje již 16 let a disponuje bakalářským i magisterským titulem v oboru elektroinženýrství. Může se rovněž pochlubit doktorátem v oblasti elektromagnetické odolnosti (EMC) a výkonové elektroniky.

„Když se v dnešní době vypravíte na servisní výjezd a přesně nevíte, kde je potřeba začít hledat nebo co potřebujete ověřit, vezmete si s sebou pravděpodobně multimetr, osciloskop a analyzátor elektrické energie,“ uvádí pan Hanigovszki. „Mimoto potřebujete určité odborné znalosti, které získáte na základě zkušeností.“

Díky analyzátoru motorových pohonů Fluke MDA-550 uděláte více s menší výbavou

„Analyzátor motorových pohonů umožňuje použít úplně jiný přístup, protože vám stačí jen jediný přístroj,“ říká pan Hanigovszki. „Dokáže zajistit důkladné vyhledání problémů a kromě toho výhodou tohoto přístroje je, že vám nabízí asistenci v podobě schémat a pokynů.“

„Je to něco jako průvodce. Říká vám, co byste měli změřit. Pokud chcete například změřit napětí na výstupu pohonu, přístroj se přednastaví tak, aby umožnil měření na příslušném místě.“

Analyzátor MDA-550 disponuje nabídkou podrobných návodů pro všechny základní testy, například na vstupu pohonu, stejnosměrné sběrnici – zvlnění, výstupu pohonu, vstupu motoru a napětí na motorové hřídeli. Jakmile si technik zvolí příslušný test:

  • Zobrazí se vizuální reprezentace pro měření napětí a proudu a podrobné pokyny, které usnadní připojení k pohonu s proměnnými otáčkami
  • Přednastavené měřicí profily umožňují shromažďování dat na základě zvoleného testovacího postupu a omezují nutnost složité konfigurace
  • Vestavěné funkce pro vytváření zpráv umožňují všem technikům vytvářet profesionální zprávy s výsledky vyhledávání problémů motorového pohonu, a to před kalibrací i po ní

Nejvýznamnější přínos

Měření napětí na motorové hřídeli pomocí analyzátoru MDA-550Zjišťování napětí na hřídeli motoru pomocí analyzátoru Fluke MDA-550

Jak říká pan Hanigovszki, všechny testy při analýze motorového pohonu jsou důležité, ale největší přínos analyzátoru Fluke představuje z jeho pohledu funkce měření napětí na hřídeli motoru, pomocí které může zjišťovat elektrické výboje na ložiscích motoru.

„Při hledání problémů potřebujete analyzovat výboje na ložiscích jak z kvalitativního, tak kvantitativního hlediska,“ uvádí pan Hanigovszki. „To znamená, že musíte zjistit, o jak velké výboje se jedná, protože čím větší je výboj, tím větší poškození může způsobit. Kromě toho ale potřebujete vědět, jak často k výbojům dochází, protože je zřejmé, že čím jsou častější, tím rozsáhlejší může být poškozování a rychlejší opotřebení ložisek.“

Měření na rychle se otáčející hřídeli motorů může představovat problematický a riskantní úkon. Hřídelová napěťová sonda analyzátoru MDA-550 představuje bezpečný a jednoduchý způsob elektrického spojení pomocí malého vodivého kartáče. Tento test, díky kterému je analyzátor MDA-550 tak unikátní, zahrnuje přednastavený testovací postup přímo v nabídce a přesně znázorňuje způsob uzemnění a připojení k napětí a proudu.

„Jedinečnost tohoto analyzátoru motorových pohonů spočívá v tom, že umožňuje jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu. Získáte tak informace jednak o tom, ke kolika výbojům došlo, ale i o amplitudě výbojů, podobně jako pomocí osciloskopu. Máte tak možnost zobrazit si křivku a pak rychle vyhledat problém na ložiscích motoru."

Důležitost analýzy harmonických

Pan Hanigovszki zdůrazňuje, že potřebujete vědět nejen to, co se odehrává v pohonu směrem k motoru, ale i to, co se děje na straně napájení pohonu – tedy jak pohon ovlivňuje napájecí síť.

Na vstupu motoru lze pomocí analyzátoru motorových pohonů provést analýzu harmonických. Motorové pohony mohou být zdrojem harmonických zkreslení, které jsou potenciální příčinou potíží jiných elektrických zařízení.

„Proto MDA 550 umožňuje zjistit, zda nepřetěžujete síťové napájení přílišným výskytem harmonických, které obecně představují sekundární vliv výkonové elektroniky,“ uvádí, „protože výkonová elektronika má tendenci vytvářet v napájecí síti proudy s nesinusovým průběhem a pomocí analyzátoru je možné posoudit jejich dopad na rozvody v napájecí síti.“

Snadné vytváření zpráv a protokolů

S analyzátorem Fluke MDA-550 lze také snadno shromažďovat data a pomocí integrované funkce pro vytváření zpráv sestavovat zprávy s protokoly měření, a také ukládat a zpětně zobrazovat až 100 posledních obrazovek.

„Protože jste-li v terénu a zpozorujete něco, co trvá jen velmi krátký okamžik a pak je to pryč, často se dostanete do situace, kdy si říkáte – kéž bych si to uložil nebo nějak zachytil,“ říká pan Hanigovszki. „No a s tímto přístrojem je to velice snadné. Stačí jen stisknout tlačítko pro přehrání a můžete se vrátit do okamžiku, kdy jste zpozorovali něco, co by mohlo být pro vaše hledání užitečné.“

Při rozhovorech s techniky používajícími tento přístroj si pan Hanigovszki všiml, že se vždy nemusí jednat o specialisty v oboru pohonů, protože díky průvodcům a schématům, které mají k dispozici, dokáží motorové pohony správně změřit.

„Přístroj je již předem nastaven tak, aby bylo možné měření uskutečnit,“ říká, „takže bude správně nastavena i časová stupnice pro vybraný typ měření. To je užitečné pro všechny, kteří nejsou v oboru motorových pohonů odborníky.“

Chcete získat další informace?

Stačí vyplnit krátký formulář Žádost o předvedení a kontaktujeme vás, abychom s vámi naplánovali předvedení přístroje odborným technikem společnosti Fluke. Přístroj si budete moci sami vyzkoušet přímo na svém pracovišti a otestovat jej na měřeních, která nejčastěji provádíte. Uvidíte, jak snadno se naše přístroje používají, a můžete se nechat proškolit v používání přístroje i souvisejícího příslušenství. Takže pokud si ho koupíte, získáte jistotu, že jste si vybrali ten správný přístroj – a že jej dokážete využít naplno.

Získejte ukázku zdarma