Czech

Analyzátor motorových pohonů Fluke řady MDA-550 III

 • Fluke MDA-550 III Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer connections

Klíčové vlastnosti

 • Testování s nápovědou a názornými schématy zapojení
 • Přednastavené měřicí profily zjednodušují přípravu
 • Vestavěné funkce pro vytváření zpráv 
 • Snadná tvorba zpráv s výsledky vyhledávání problémů před a po

Přehled výrobků: Analyzátor motorových pohonů Fluke řady MDA-550 III

Vhodné pro Fluke Premium Care

Když investujete do měřicích přístrojů Fluke, chcete za své peníze dostat maximum. Fluke Premium Care je placená služba poskytující krytí nad rámec původní záruky na zakoupený přístroj, takže se nemusíte obávat neočekávaných prostojů způsobených poškozeným měřicím zařízením, příslušenstvím nebo přístroji, které vyžadují kalibraci či opravu.

Další informace

Snadnější odstraňování složitých závad u motorových pohonů díky nápovědě k testovacímu zapojení a automatizovaným měřením pohonů, která poskytují spolehlivé a reprodukovatelné výsledky testů.

Analyzátor motorových pohonů Fluke MDA 550 šetří čas, zbavuje zdlouhavého nastavování složitých měření a zjednodušuje odstraňování závad. Jednoduše vyberete test a měření s postupnou nápovědou ukáže, kde provést připojení pro změření napětí a proudu. Přednastavené profily měření také zaručí zízkání veškerých potřebných dat pro všechny důležité části motorového pohonu – od vstupních a výstupních hodnot, přes stejnosměrnou přípojnici, až po samotný motor. Řada MDA-550 přináší vše potřebné pro základní i pokročilá měření. Díky vestavěné funkci pro vytváření zpráv můžete snadno a rychle vytvářet spolehlivé měřicí protokoly, a to před kalibrací i po ní.

Model MDA-550 je ideální přenosný měřicí přístroj pro analýzu motorových pohonů. Umožňuje bezpečně rozpoznat a vyřešit nejčastější problémy na systémech motorových pohonů s měničem.

 • Měří nejdůležitější parametry motorového pohonu, včetně napětí, proudu, úrovně napětí stejnosměrné sběrnice a zvlnění napětí, napěťové a proudové nesymetrie a harmonických, modulace napětí a napěťových výbojů na hřídeli motoru.
 • Provádí rozšířená měření harmonických k určení vlivu harmonických nízkých a vysokých řádů na vaši energetickou rozvodnou síť.
 • Provádí měření s nápovědou pro vstupní hodnoty motorového pohonu, stejnosměrnou sběrnici, výstupní hodnoty pohonu, příkon motoru a měření na hřídeli, s názornými schématy zapojení pro měření napětí a proudu.
 • Nabízí zjednodušené nastavení měření s přednastavenými měřicími profily, které zajišťují automatické shromažďování dat na základě zvoleného testovacího postupu.
 • Snadno a rychle vytváří zprávy, které umožňují perfektně dokumentovat řešení problémů a jsou užitečné při spolupráci s ostatními.
 • Měří i další elektrické parametry pomocí plnohodnotného 500MHz osciloskopu s funkcí měření a záznamu; výsledkem je úplné spektrum elektrického a elektronického měření pro průmyslové systémy.

Analyzátor motorových pohonů Fluke MDA-550 přináší měření s nápovědou – analýza nikdy nebyla snadnější

Vstupní hodnoty pohonu

Měřte vstupní napětí i proud, srovnejte jmenovité napětí pohonu se skutečným napájecím napětím a rychle zjistíte, zda se hodnoty pohybují v přijatelném rozmezí. Dále zkontrolujte vstupní proud a určete, zda nepřekračuje maximální hodnotu a zda jsou vodiče na danou zátěž dostatečně dimenzované. Můžete si také ověřit, zda je úroveň harmonického zkreslení přijatelná, a to vizuální kontrolou tvaru vlnového průběhu nebo obrazovky s harmonickým spektrem, která zobrazuje jak celkové harmonické zkreslení, tak i jednotlivé harmonické.

Nesymetrie napětí a proudu

Zkontrolujte nesymetrii napětí na vstupních svorkách, abyste si ověřili, zda nesymetrie fází není příliš vysoká (>6–8 %) a zda je sled fází správný. Můžete také zkontrolovat nesymetrii proudu, neboť nadměrná nesymetrie může signalizovat problém s usměrňovačem.

Rozšířená měření harmonických

Nadměrné harmonické představují nebezpečí nejen pro rotační stroje, ale i pro další zařízení připojená k energetické rozvodné síti. Přístroj MDA-550 dokáže nejen rozpoznat harmonické motorového pohonu, ale také zjistit případný účinek spínací elektroniky měniče. Přístroj MDA-550 pracuje s třemi rozsahy harmonických – 1. až 51. řád harmonických, 1 až 9 kHz a 9 až 150 kHz. Díky tomu je schopen rozpoznat jakékoli problémy s harmonickým rušením.

Stejnosměrná přípojnice

Velmi důležitým aspektem motorového pohonu je přeměna střídavého proudu na stejnosměrný. Pro zajištění optimálního výkonu pohonu je nezbytné mít správné napětí, vhodné vyhlazování a nízké zvlnění napětí. Napětí s vysokým zvlněním může být signálem vadných kondenzátorů nebo nesprávné velikosti připojeného motoru. Funkci záznamu lze použít k dynamické kontrole výkonu stejnosměrné sběrnice v provozním režimu a během zátěže.

Výstupní hodnoty pohonu

Zkontrolujte výstupní hodnoty pohonu. Zaměřte se při tom na poměr napětí a frekvence (V/F) a na modulaci napětí. Pokud měřením zjistíte vysoký poměr V/F, hrozí přehřátí motoru. V případě nízkých poměrů V/F nemusí být připojený motor schopen dodat v zátěži točivý moment potřebný k provozu určeného procesu.

Modulace napětí

Měření signálů s modulací šířkou impulzů jsou využívána ke kontrole vysokých napěťových špiček, které mohou poškodit izolaci vinutí motoru. Délku náběhu čili strmost impulzů vyjadřuje hodnota dV/dt (rychlost změny napětí v čase). Tuto hodnotu je třeba vztáhnout ke specifikované izolaci motoru. Měření mohou být také použita ke zjištění frekvence spínání kvůli rozpoznání případného problému s elektronickým spínáním nebo s uzemněním, při němž signál kolísá směrem nahoru a dolů.

Příkon motoru

Nejdůležitější je zajistit přítomnost napájecího napětí na vstupních svorkách motoru. Hlavní úlohu při tom hraje výběr kabeláže spojující pohon s motorem. Špatný výběr kabeláže může vést k poškození pohonu i motoru kvůli nadměrným spičkám odraženého napětí. Je důležité se ujistit, že proud na svorkách odpovídá jmenovitému výkonu daného motoru. Případný nadproud může způsobit nadměrné zahřívání motoru, což zkracuje životnost izolace statoru a může vést až k předčasnému selhání motoru.

Napětí na hřídeli motoru

Ze statoru do rotoru motoru se mohou indukovat napěťové impulzy z pohonů s proměnnými otáčkami. Výsledkem může být přítomnost elektrického napětí na hřídeli rotoru. Pokud toto napětí na hřídeli rotoru překročí izolační schopnosti maziva ložisek, může docházet k elektrickým výbojům (jiskření), které způsobuje narušování povrchu oběžných drah ložisek motoru, tedy poškození, které může způsobit předčasné selhání motoru. Přístroj MDA-550 je dodáván spolu s měřicími hroty z uhlíkových kartáčků, pomocí kterých lze snadno zjistit přítomnost destruktivních elektrických výbojů. Podle amplitudy impulzů a četnosti těchto jevů je možné reagovat dříve, než dojde k poruše. Toto nové příslušenství vám umožní odhalit potenciální škody, aniž by bylo nutné investovat do nákladných trvale instalovaných řešení.

Měření s nápovědou krok za krokem zaručuje, že máte potřebná data vždy po ruce

Model MDA-550 vám umožní snadno a rychle testovat a vyhledávat typické problémy na třífázových i jednofázových systémech motorových pohonů s měničem. Údaje na obrazovce a nastavení s nápovědou krok za krokem usnadňují konfiguraci analyzátoru a potřebná měření pohonu, aby bylo možné rychleji a lépe plánovat údržbu. Přístroj MDA-550 přináší možnosti měření zaručující nejrychlejší odstraňování závad motorového pohonu – od napětí na vstupu, až po instalovaný motor.

What's in the box:

 • 1× baterie Li-ion BP 291
 • 1× nabíječka / napájecí adaptér BC190
 • 3× vysokonapěťové sondy VPS421 100:1 s krokosvorkami
 • 1× napěťová sonda VPS410-II-R 10:1 500 MHz
 • 3× proudové kleště AC i400S
 • 1× sada pro měření napětí na hřídeli SVS-500 (3× kartáč)
 • Držák sondy
 • Dvoudílný nástavec a magnetická základna
 • Velký ochranný kufřík s kolečky (C437-II)
 • Počítačový software FlukeView-2 (plná verze)
 • WiFi adaptér

Technické údaje: Analyzátor motorových pohonů Fluke řady MDA-550 III

Kombinace měření a analýz
Testovací bodPodskupinaÚdaj 1Údaj 2Údaj 3Údaj 4
Vstupní hodnoty motorového pohonu
Napětí a proud
Fáze-fázeV-A-HzV AC+DCA AC+DCHz 
V peak (špička)V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)V pk-to-pk (špička-špička)Koeficient amplitudy
A peak (špička)A peak max (špička max.)A peak min (špička min.)A pk-to-pk (špička-špička)Koeficient amplitudy
Phase-ground (Fáze-uzemnění)V-A-HzV AC+DCA AC+DCHz 
V peak (špička)V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)V pk-to-pk (špička-špička)Koeficient amplitudy
A peak (špička)A peak max (špička max.)A peak min (špička min.)A pk-to-pk (špička-špička)Koeficient amplitudy
Nesymetrie napětíNesymetrieV AC+DCV AC+DCV AC+DCNesymetrie
ŠpičkaV pk-to-pk (špička-špička)V pk-to-pk (špička-špička)V pk-to-pk (špička-špička) 
Nesymetrie prouduNesymetrieA AC+DCA AC+DCA AC+DCNesymetrie
ŠpičkaA pk-to-pk (špička-špička)A pk-to-pk (špička-špička)A pk-to-pk (špička-špička) 
Stejnosměrná přípojnice motorového pohonu
DC V DCV pk-to-pk (špička-špička)V peak max (špička max.) 
Ripple (Zvlnění) V ACV pk-to-pk (špička-špička)Hz 
Výstupní hodnoty motorového pohonu
Napětí a proud (filtrované)V-A-HzV PWMA AC+DCHzV/Hz
V peak (špička)V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)V pk-to-pk (špička-špička)Koeficient amplitudy
A peak (špička)A peak max (špička max.)A peak min (špička min.)A pk-to-pk (špička-špička)Koeficient amplitudy
Nesymetrie napětíNesymetrieV PWMV PWMV PWMNesymetrie
ŠpičkaV pk-to-pk (špička-špička)V pk-to-pk (špička-špička)V pk-to-pk (špička-špička) 
Nesymetrie prouduNesymetrieA AC+DCA AC+DCA AC+DCNesymetrie
ŠpičkaA pk-to-pk (špička-špička)A pk-to-pk (špička-špička)A pk-to-pk (špička-špička) 
Modulace napětí
Fáze-fázeZoom 1V PWMV pk-to-pk (špička-špička)HzV/Hz
Zoom 2V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)Delta V 
Zoom 3 peak (špička)V peak max (špička max.)Delta V/sRisetime peak (doba náběhu do špičky)Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení)Delta VDelta V/sRisetime level (doba náběhu do ustálení)Overshoot (překmit)
Phase-ground (Fáze-uzemnění)Zoom 1V PWMV pk-to-pk (špička-špička)V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)
Zoom 2V Peak max (špička max.)V peak min (špička min.)Delta VHz
Zoom 3 peak (špička)V Peak max (špička max.)Delta V/sRisetime peak (doba náběhu do špičky)Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení)Delta VDelta V/sRisetime level (doba náběhu do ustálení)Overshoot (překmit)
Fáze-DC +Zoom 1V PWMV pk-to-pk (špička-špička)V Peak max (špička max.)V peak min (špička min.)
Zoom 2V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)Delta VHz
Zoom 3 peak (špička)V peak max (špička max.)Delta V/sRisetime peak (doba náběhu do špičky)Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení)Delta VDelta V/sRisetime level (doba náběhu do ustálení)Overshoot (překmit)
Fáze-DC −Zoom 1V PWMV pk-to-pk (špička-špička)V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)
Zoom 2V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)Delta VHz
Zoom 3 peak (špička)V peak max (špička max.)Delta V/sRisetime peak (doba náběhu do špičky)Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení)Delta VDelta V/sRisetime level (doba náběhu do ustálení)Overshoot (překmit)
Vstupní hodnoty motoru
Napětí a proud (filtrované)V-A-HzV PWMA AC+DCHzV/Hz
V peak (špička)V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)V pk-to-pk (špička-špička)Koeficient amplitudy
A peak (špička)A peak max (špička max.)A peak min (špička min.)A pk-to-pk (špička-špička)Koeficient amplitudy
Nesymetrie napětíNesymetrieV PWMV PWMV PWMNesymetrie
ŠpičkaV pk-to-pk (špička-špička)V pk-to-pk (špička-špička)V pk-to-pk (špička-špička) 
Nesymetrie prouduNesymetrieA AC+DCA AC+DCA AC+DCNesymetrie
ŠpičkaA pk-to-pk (špička-špička)A pk-to-pk (špička-špička)A pk-to-pk (špička-špička) 
Modulace napětí
Fáze-fázeZoom 1V PWMV pk-to-pk (špička-špička)HzV/Hz
Zoom 2V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)Delta V 
Zoom 3 peak (špička)V peak max (špička max.)Delta V/sRisetime peak (doba náběhu do špičky)Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení)Delta VDelta V/sRisetime level (doba náběhu do ustálení)Overshoot (překmit)
Phase-ground (Fáze-uzemnění)Zoom 1V PWMV pk-to-pk (špička-špička)V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)
Zoom 2V peak max (špička max.)V peak min (špička min.)Delta VHz
Zoom 3 peak (špička)V peak max (špička max.)Delta V/sRisetime peak (doba náběhu do špičky)Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení)Delta VDelta V/sRisetime level (doba náběhu do ustálení)Overshoot (překmit)
Motor shaft (hřídel motoru)
Napětí na hřídeliEvents off (sledování vypnuto)V pk-to-pk (špička-špička)   
Events on (sledování zapnuto)Delta VRise/fall time (doba náběhu/doběhu)Delta V/sEvents/s (události/s)
Motor drive input, output and motor input (vstupní a výstupní hodnoty motorového pohonu a vstupní hodnoty motoru)
Harmonics (harmonické)Voltage (napětí)V ACV fundamental (základní)Hz fundamental (základní)% THD (celkové harmonické zkreslení)
Current (proud)A ACA fundamental (základní)Hz fundamental (základní)% THD/TDD (celkové harmonické zkreslení / zkreslení při plném zatížení)
 
Funkce měřeníÚdaj
Stejnosměrné napětí (V DC)
Maximální napětí se sondou 10:1 nebo 100:11 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10:1 nebo 100:1 (napětí vůči zemi)1 mV / 10 mV
Měřicí rozsah999 hodnot
Přesnost 4 s až 10 µs/dílek±(1,5 % + 6 na nejnižším řádu)
Napětí true RMS (V AC nebo V AC+DC) (se zapnutou vazbou DC)
Maximální napětí se sondou 10:1 nebo 100:1 (napětí vůči zemi)1 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10:1 nebo 100:11 mV / 10 mV
Měřicí rozsah999 hodnot
DC do 60 Hz±(1,5 % + 10)
60 Hz až 20 kHz±(2,5 % + 15)
20 kHz až 1 MHz±(5 % + 20)
1 MHz až 25 MHz± (10 % + 20 bodů)
Napětí PWM (V PWM)
ÚčelMěření signálů s modulací šířkou impulzů, například výstupních hodnot motorových pohonů s měničem
PrincipNaměřené hodnoty jsou efektivní napětí na základě průměrných hodnot vzorků z celé řady časových úseků na základní frekvenci
PřesnostJako V AC+DC pro sinusové signály
Špičkové napětí (V peak)
RežimyMax peak (špička max.), Min peak (špička min.) nebo pk-to-pk (špička-špička)
Maximální napětí se sondou 10:1 nebo 100:1 (napětí vůči zemi)1 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10:1 nebo 100:110 mV
Přesnost
Max peak (špička max.) nebo Min peak (špička min.)±0,2 dílku
Pk-to-pk (špička-špička)±0,4 dílku
Měřicí rozsah800 hodnot
Proud (AMP) s proudovými kleštěmi
RozsahyStejné jako u V AC, V AC+DC nebo V peak (špička)
Konstanty stupnice0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
PřesnostStejná jako u V AC, V AC+DC nebo V peak (špička) (připočtěte přesnost proudových kleští)
Frekvence (Hz)
Rozsah1,000 Hz až 500 MHz
Měřicí rozsah9999 hodnot
Přesnost±(0,5 % + 2)
Poměr napětí/frekvence (V/Hz)
ÚčelZobrazení podílu změřené hodnoty V PWM (viz V PWM) a základní frekvence u motorových pohonů s proměnnými otáčkami
Přesnost% Vef + % Hz
Nesymetrie napětí na vstupu pohonu
ÚčelZobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru 3 skutečných efektivních hodnot napětí, TRMS
PřesnostOrientační procentuální hodnota založená na hodnotách V AC+DC
Nesymetrie napětí na výstupu pohonu a vstupu motoru
ÚčelZobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot napětí PWM
PřesnostOrientační procentuální hodnota založená na hodnotách V PWM
Nesymetrie proudu na vstupu pohonu
ÚčelZobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot střídavého proudu
PřesnostOrientační procentuální hodnota založená na hodnotách A AC+DC
Nesymetrie proudu na výstupu pohonu a vstupu motoru
ÚčelZobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot střídavého proudu
PřesnostOrientační procentuální hodnota založená na hodnotách A AC
Doba náběhu a doba doběhu
HodnotyZměna napětí (dV), změna času (dt), změna napětí za jednotku času (dV/dt), překmit
PřesnostJako přesnost osciloskopu
Harmonické a spektrum
Harmonics (harmonické)Od DC do 51. řádu
Rozsahy spektra1–9 kHz, 9–150 kHz (20 MHz, filtr zapnut), až do 500 MHz (modulace napětí)
Napětí na hřídeli
Události/sOrientační procentuální hodnota založená na měření doby náběhu a doby doběhu (impulzní výboje)
Shromažďování dat pro zprávu
Počet obrazovekDo zprávy může být uloženo až 50 typických obrazovek (v závislosti na kompresním poměru)
Přenos do počítačePomocí 32GB nebo menšího 2GB paměťového zařízení USB nebo kabelu mini-USB na USB nebo WiFi připojení a softwaru FlukeView™ 2 pro měřicí přístroje ScopeMeter®
Nastavení sondy
Napěťová sonda1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Proudové kleště0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Hřídelová napěťová sonda1:1, 10:1, 100:1
Bezpečnost
ObecněIEC 61010-1: Stupeň znečištění 2
MěřeníMěření IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Maximální napětí mezi libovolnou svorkou a uzemněním1 000 V
Max. vstupní napětíPřes VPS410-II nebo VPS421 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV
Vstup BNCA, B, C, D přímo 300 V CAT IV
Max. plovoucí napětí, měřicí přístroj s napěťovou sondou VPS410-II/VPS421Na kterékoli svorce vůči uzemnění 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV Mezi libovolnými svorkami 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV
Pracovní napětí mezi hrotem sondy a referenčním přívodemVPS410-II: 1 000 V
VPS421: 2 000 V

Modely: Analyzátor motorových pohonů Fluke řady MDA-550 III

Analyzátor motorových pohonů Fluke řady MDA-550 III
Koupit

Obsah dodávky:

 • 1× baterie Li-ion BP 291
 • 1× nabíječka / napájecí adaptér BC190
 • 3× vysokonapěťové sondy VPS421 100:1 s krokosvorkami
 • 1× napěťová sonda VPS410-II-R 10:1 500 MHz
 • 3× proudové kleště AC i400S
 • 1× sada pro měření napětí na hřídeli SVS-500 (3× kartáč)
 • Držák sondy
 • Dvoudílný nástavec a magnetická základna
 • Velký ochranný kufřík s kolečky (C437-II)
 • Počítačový software FlukeView-2 (plná verze)
 • WiFi adaptér