Czech

Zaneprázdnění technici zabývající se opravami elektroniky výtahů mohou ušetřit čas pomocí nového analyzátoru motorových pohonů Fluke

Motory, pohony, čerpadla, kompresory

Jméno: Technik v oblasti oprav elektroniky výtahů u významného výrobce výtahů

Přístroje: Analyzátor motorových pohonů Fluke MDA-550

Výzva: Rychlé nastavení a vyhledání problémů u pohonu s proměnnými otáčkami pomocí osciloskopu.

Řešení: Analyzátor motorových pohonů Fluke MDA-550 nabízí přehledná schémata správného zapojení, předdefinované testovací postupy a podrobné pokyny pro ušetření času a zjednodušení vyhledávání problémů s motorovými pohony výtahů.

Jeden z nejvýznamnějších výrobců výtahů na světě se stará o provoz více než 5 000 výtahů po celém Německu. Tyto výtahy se nachází v nejrůznějších typech firemních a komerčních budov, například kancelářských mrakodrapech, nemocnicích, školách a výškových budovách s byty. Pracovníci a obyvatelé využívají výtahy denně. Dobu odstávky je nutné minimalizovat.

Společnost zaměstnává ve svých týmech údržbářů velký počet techniků s všeobecným zaměřením k provádění preventivní údržby, řešení problémů a opravám poruch, jejichž úkolem je v neposlední řadě i zpracování následných analýz poruch, aby jim bylo možné v budoucnu předejít. Kromě těchto všeobecných techniků je zde skupina specialistů na elektroniku, kteří dokáží pokrýt celou oblast. Primárně se zabývají řešením problémů se stále komplikovanějšími řídicími systémy, zařízeními pro vážení zátěže a pohony s proměnnými otáčkami, které zajišťují plynulý chod výtahů.

Vrcholy a propady při údržbě výtahů

Motorové pohony jsou často označovány také jako pohony s proměnnými otáčkami (VFD), frekvenční konvertory nebo pohony s regulovatelnými otáčkami (ASD). Zajišťují transformaci konstantního napětí z distribuční sítě se střídavým proudem na proměnné napětí, kterým lze řídit točivý moment a otáčky motoru, což se ideálně hodí pro motory pohánějící systémy s lany či řemeny zajišťujícími pohyb výtahů nahoru a dolů.

Technik ve výtahové šachtě

Jeden z velmi zkušených techniků v této společnosti zabývající se výtahy říká, že obvykle při řešení problémů s pohony používal měřicí přístroje Fluke ScopeMeter® (125B a 190). V poslední době ale přešel na nový analyzátor motorových pohonů Fluke MDA-550. Tento vysoce odborně zdatný technik se může pochlubit 25 lety zkušeností zahrnujících oblast elektroniky a telekomunikací v armádě a titulem z technické univerzity.

Říká, že nový analyzátor se skvěle hodí jak pro velmi zkušené, tak pro méně odborně zdatné techniky.

„Je to výborný přístroj pro všechny, protože nabízí doporučení. A jeho rozhraní vás provede procesem měření,“ uvádí tento technik pro elektroniku výtahů.

Snadné vyhledávání problémů

Přístroj MDA je spojením ručního osciloskopu a multimetru. Disponuje snadno čitelnými schématy a podrobnými pokyny pro testování.

„Výborné je na přístroji MDA to, že pro zkušené techniky jsou tu piktogramy znázorňující nastavení přístroje. To šetří čas při každém testování,“ říká. „Méně zkušený technik si může nastavení ověřit, ještě než začne, a potom po jednotlivých krocích postupovat při testu dále.“

Přístroj MDA poskytuje podrobný návod pro všechny nejčastěji používané testy, například:

  • Vstupní hodnoty pohonu
  • Stejnosměrná sběrnice – zvlnění
  • Výstupní hodnoty pohonu
  • Příkon motoru
  • Napětí na motorové hřídeli

„MDA má všechny tyto funkce. Je to velký pokrok. Pro mě to znamená zjednodušení práce. Mohu dělat všechna měření jako s přístrojem ScopeMeter, ale snadněji. Stačí jen vybrat test a nastavení a pustit se do práce.“

Analyzátory motorových pohonů Fluke vás těmito testy provedou a zajistí automatické provádění mnoha potřebných výpočtů, takže se na výsledky budete moci spolehnout. Navíc můžete data při testování prakticky v libovolném okamžiku ukládat do zpráv a získat tak dokumentaci pro odeslání do počítačového systému pro řízení údržby (CMMS) nebo sdílení s kolegou či konzultantem.

„Mohl bych to udělat pomocí osciloskopu a ručního nastavení, ale přístroj MDA má všechny tyto testy předchystané a připravené k použití. Když každý den děláte hodně měření, ušetří to spoustu času.“

F-MDA-550-01a

Ověřování podezření a náprava problémů

V jednom z nedávných servisních výjezdů měl technik pro elektroniku za úkol vyřešit problém s velkým výtahem v nemocnici. „Motorový pohon sloužil už 14 let, vykazoval proto zvlnění při zátěži. Zvlnění se projevovala na stejnosměrném vedení. Mysleli jsme si, že by to mohlo být způsobeno stárnutím kondenzátorů. Stářím mají tendenci vysychat.

„To je problém – výtah by tak potřeboval stále vyšší a vyšší proud, protože kondenzátory by vyžadovaly pořád více proudu. Výsledkem by bylo, že kondenzátory by neustále slábly a docházelo by k plýtvání energií.

Pomocí MDA jsem mohl udělat test na stejnosměrné sběrnici a na zvlnění stejnosměrného napětí a díky rychlému provedení testu jsme si své podezření ověřili,“ říká.

Skončilo to výměnou celé sady kondenzátorů, čímž se problém vyřešil.

„Mohl bych to udělat pomocí osciloskopu a ručního nastavení, ale přístroj MDA má všechny tyto testy předchystané a připravené k použití. Když každý den děláte hodně měření, ušetří to spoustu času.“

Chcete získat další informace?

Stačí vyplnit krátký formulář Žádost o předvedení a kontaktujeme vás, abychom s vámi naplánovali předvedení přístroje odborným technikem společnosti Fluke. Přístroj si budete moci sami vyzkoušet přímo na svém pracovišti a otestovat jej na měřeních, která nejčastěji provádíte. Uvidíte, jak snadno se naše přístroje používají, a můžete se nechat proškolit v používání přístroje i souvisejícího příslušenství. Takže pokud si ho koupíte, získáte jistotu, že jste si vybrali ten správný přístroj – a že jej dokážete využít naplno.