Tiếng Việt Vietnam

Bộ lọc

Ứng dụng

Giai đoạn đo lường

Nghiên cứu năng lượng

Nghiên cứu sóng hài

Tính năng khác

Kiểu giao tiếp

Định mức an toàn

Máy ghi chất lượng điện

Máy ghi chất lượng điện lưu lại dữ liệu chi tiết nhất và phát hiện những vấn đề khó tìm ra nhất. Với phần mềm ứng dụng hỗ trợ, máy ghi có thể mang lại cho bạn bức tranh toàn cảnh về vấn đề cũng như cung cấp dữ liệu cần thiết để khắc phục vấn đề.

Phân tích chuyên sâu về các sự cố

Máy ghi chất lượng điện là lựa chọn tốt nhất khi bạn cần phân tích trong dài hạn đối với các vấn đề về chất lượng điện. Khám phá các vấn đề khó tìm ra hoặc ngắt quãng, giám sát trong dài hạn các thiết bị quan trọng hoặc ghi lại các sự kiện về chất lượng điện để liên hệ với sự cố của thiết bị: khi bạn cần phân tích chuyên sâu vào các thông tin chi tiết toàn diện nhất của những thông số chọn lọc, các công cụ của chúng tôi sẽ giúp bạn phát hiện nguyên nhân gốc rễ gây ra trục trặc.