Tiếng Việt Vietnam

Bộ lọc

Ứng dụng

Giai đoạn đo lường

Nghiên cứu năng lượng

Nghiên cứu sóng hài

Tính năng khác

Kiểu giao tiếp

Định mức an toàn

Máy ghi thông số điện và năng lượng

Máy ghi thông số điện và năng lượng được dùng để tiến hành nghiên cứu tải và năng lượng ba pha nhằm tìm cách tiết kiệm năng lượng. Với phần mềm Fluke Energy Analyze Plus, bạn có thể tạo các báo cáo chi tiết về điện năng và năng lượng để tập trung vào khu vực có vấn đề.

Tìm ra giải pháp tiết kiệm năng lượng

Mục đích sử dụng điện năng không ngừng thay đổi. Điều này có nghĩa là phụ tải trên lưới điện sẽ thay đổi, dẫn đến lãng phí năng lượng. Khám phá căn nguyên của sự lãng phí này cho phép bạn phát triển các chiến lược giảm thiểu lãng phí. Với thiết bị ghi thông số điện và năng lượng ba pha của Fluke, bạn có thể tìm ra vị trí và thời gian mà trong đó năng lượng đang được tiêu thụ cũng như chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch hành động cần thiết để đảm bảo sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Bằng cách liên tục ghi lại quá trình sử dụng năng lượng, các thiết bị ghi dữ liệu điện năng của Fluke có thể giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng xác định các cơ hội tiết kiệm điện, nhằm sớm mang lại lợi nhuận cho khoản đầu tư của bạn.