Thiết bị ghi thông số điện và năng lượng

Thiết bị ghi thông số điện và năng lượng toàn diện của Fluke là các công cụ nhằm tạo ra các hồ sơ sử dụng năng lượng để giám sát việc sử dụng điện và năng lượng và giảm chi phí mục tiêu. Bạn sẽ có thể khám phá ra thời gian và nơi mà bạn lãng phí năng lượng, giúp tối ưu hóa hoạt động sử dụng năng lượng của bạn và giảm các hao hụt đó.

Mỗi mẫu được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu của nhiệm vụ đo xác định, với định mức an toàn phù hợp với môi trường cụ thể của bạn. Các phụ kiện có sẵn giúp bảo đảm treo an toàn, vững chắc và bảo vệ chống lại bụi và hơi ẩm mà bạn có thể gặp phải trong quá trình vận hành máy phân tích. Cuối cùng, phần mềm ứng dụng của mỗi sản phẩm giúp cho việc tải về, phân tích và báo cáo về các dữ liệu về chất lượng điện hiệu quả nhất có thể.