Máy ghi thông số điện và năng lượng

Máy ghi thông số điện và năng lượng được dùng để tiến hành nghiên cứu tải và năng lượng ba pha nhằm khám phá nơi có thể tiết kiệm năng lượng. Với phần mềm Fluke Energy Analyze Plus, bạn có thể tạo các báo cáo chi tiết để tập trung vào khu vực có vấn đề.