Máy phân tích điện năng chính xác

Từ kiểm tra hiệu suất biến áp, hệ thống chiếu sáng hoặc linh kiện điện tử chuyển đổi, máy phân tích điện chính xác cao của Fluke có độ chính xác cao nhất và có thể xử lý hầu hết các dạng sóng khó nhất.