Tiếng Việt Vietnam

Máy phân tích điện năng chính xác

Cho dù thử nghiệm hiệu suất của máy biến áp, hệ thống chiếu sáng hoặc thiết bị chuyển mạch điện tử như bộ biến tần hoặc nguồn điện, các thiết bị này đều có độ chính xác cao nhất và được thiết kế để xử lý các dạng sóng phức tạp nhất. Đối với hệ số công suất rất thấp hay dạng sóng tần số cao, các giải pháp của Fluke có thể đo trên các hệ thống một pha, ba pha hoặc sáu pha.

Chính xác đến từng chi tiết

Máy phân tích chất lượng điện năng chính xác của chúng tôi có khả năng đo và ghi lại chính xác đến từng chi tiết của từng chu kỳ điện trong suốt quá trình đo và ghi lại kết quả; khả năng này chính là chìa khóa để phát hiện tình trạng vận hành của hệ thống điện. Sử dụng dễ dàng và đáng tin cậy tại hiện trường, hoặc giống như thiết bị để bàn trên trên các bàn thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, những máy phân tích có độ chính xác cao này sẽ hỗ trợ bạn phát triển các thiết bị điện tử có công suất cao nhất cũng như giúp các sản phẩm này hoạt động hiệu quả hơn nữa.

Phép đo có độ chính xác cao

Các máy phân tích điện năng chính xác cao Fluke Norma 4000 và Fluke Norma 5000 đo giá trị chính xác của dòng điện và điện áp, tính toán công suất hữu công, vô công và biểu kiến cũng như các giá trị dẫn xuất khác từ các phép đo có độ chính xác cao này. Độ chính xác không bị ảnh hưởng bởi hình dạng hoặc tần số dạng sóng trên một dải rộng. Tất cả các kênh điện áp và dòng điện được phân tách bằng một công nghệ tạo rào cản độc đáo, có khả năng cách ly các kênh có tần số cao và loại bỏ kiểu chung. Điều này giúp máy phân tích điện năng chính xác cao của Fluke Norma phù hợp cho các ứng dụng đặc biệt, chẳng hạn như dạng sóng chuyển đổi có trên các bộ biến đổi tần số hay phụ tải đèn hiệu suất cao.