Tiếng Việt Vietnam

Bộ Đầu dò Điện áp Máy đo hiện sóng ScopeMeter VPS420-V

Model: Bộ Đầu dò Điện áp Máy đo hiện sóng ScopeMeter VPS420-V

Fluke VPS420-V
Fluke VPS420-V ScopeMeter® Voltage Probe Set
Hãy mua ngay
Ruggedized High-Working ScopeMeter Voltage Probe Set
Green/black, 100:1, 150 MHz, 1000V CAT III / 600V CAT IV, working voltage (voltage between probe tip and reference lead): 2000V CAT III / 1200V CAT IV.

Tài nguyên : Bộ Đầu dò Điện áp Máy đo hiện sóng ScopeMeter VPS420-V