Swedish

Filter

Tillämpningar

Fasmätning

Energimätningar

Övertonsmätningar

Övriga funktioner

Kommunikationstyp

Säkerhetsklass

Elkvalitetsmätare

Elkvalitetsmätare registrerar de mest detaljerade data och upptäcker de mest svårupptäckta problemen. Med programvaran som stöd kan en elkvalitetsmätare hjälpa dig att se helheten och tillhandahålla data för att lösa problemen.

Djupdykning in i funktionsfel

Elkvalitetsmätare är det bästa valet när du behöver långtidsanalys av elkvalitetsproblemen. Identifiera svårupptäckta eller intermittenta problem, långtidsövervakning av kritisk utrustning eller registrering av elkvalitetshändelser för att upptäcka felfungerande utrustning. När du behöver en djupdykning in i de mest omfattande informationen om valda parametrarna, hjälper våra verktyg att hitta rotorsaken till funktionsfelen.