Swedish

Säkringar

Elektriska testverktyg som mäter ström måste vara utrustade med en säkring, och den säkringen måste vara korrekt för att kunna skydda användaren från en eventuell kortslutning samt för att testinstrumentet ska fungera. Det finns många anledningar till att välja rätt säkring till din testare, det kan vara en fråga om liv och död. Följande säkringar är lämpliga reservdelar till Flukes multimetrar och elektriska testare.

ModellerArt.nr. 203403
11 A 1 000 V
Art.nr. 203411
440 mA 1 000 V
Art.nr. 2279339
315 mA 1 000 V
Art.nr. 4016494
440 mA säkringsenhet
107, 115, 117, 233   
175, 177, 179, 83V
87V, 287, 289. 27II,
28II, 88V, 77IV, 87V MAX
  
3000 FC, 1577, 1587 FC
BT508, BT510, BT521
   
787, 787B, 789 ● antal 2  
1503, 1507   
28II Ex