Swedish

Filter

Säkerhetsklass

Tillämpningar

Energimätningar

Fasmätning

Övertonsmätningar

Övriga funktioner

Kommunikationstyp

El- och energiloggar

El- och elkvalitets loggar används för att utföra trefasstudier av energi och belastning för att upptäcka var besparingar är möjliga. Programvaran Fluke Energy Analyze Plus gör det möjligt att skapa detaljerade rapporter om elkvalitet och energi som fokuserar på problemområdena.

Identifiera energibesparingar

Användning av elektrisk effekt ändras kontinuerligt Det innebär att belastningen på elnätet varierar och leder till energislöseri. Om du upptäcker orsaken till det här energislöseriet kan du utveckla strategier för att minska det. Fluke trefasström- och elkvalitets iloggers gör det möjligt att hitta var och när energi konsumeras och vidta åtgärder som säkerställer att energin används effektivt. Genom att kontinuerlig logga energianvändningen hjälper Flukes elektriska dataloggers att snabbt och enkelt identifiera möjliga besparingar och ge en snabb avkastning på investeringen.