Swedish

Effektloggern Fluke 1735 för trefasmätning

 • Fluke 1735 Three-Phase Power Quality Logger
 • Fluke 1735 Three-Phase Power Quality Logger

Nyckelfunktioner

 • Registrera strömparametrar och andra parametrar i upp till 45 dagar
 • Mät maximalt elbehov under användardefinierade perioder
 • Mät resultatet av dina planerade besparingsåtgärder med hjälp av funktionen energiförbrukningstest
 • Mät harmonisk distorsion orsakad av elektrisk belastning
 • Öka tillförlitligheten genom att upptäcka spänningsfall och -toppar orsakade av förändringar i belastningen
 • Kontrollera instrumentinställningar enkelt på färgskärmen med vågformsdisplay och trendgrafer
 • Mät alla tre faser och neutral med 4 flexibla strömprober (medföljer)
 • Skapa diagram och generera rapporter med Flukes programvara Power Log som medföljer
 • Kompakt och robust design med IP65-skydd, 600 V CAT III och 2 års garanti

Produktöversikt: Effektloggern Fluke 1735 för trefasmätning

Elkvalitetsloggning, elbelastningsmätning och elförbrukningstest.

Effektloggern Fluke 1735 är det idealiska instrumentet för elektriker och tekniker som utför energimätningar och allmän elkvalitetsloggning. Du kan installera effektloggern på några sekunder med de fyra flexibla strömproberna och färgskärmen som medföljer. Elkvalietsmätaren kan mäta de flesta elparametrar och övertoner samt registrera spänningsvariationer.

Tillämpningar

 • Belastningsmätning - används för att verifiera elsystemets kapacitet innan förbrukarna kopplas in.
 • Energiberäkningar - kalkylerar energikonsumtionen före och efter en förändring för att rättfärdiga besparingsåtgärder.
 • Mätningar av övertonsström - spårar övertoner, som kan skada eller störa viktig utrustning.
 • Loggning av spänning - övervakar spänningsfall och -toppar, som kan orsaka falska återställningar eller göra så att huvudbrytare löses ut.

Specifikationer: Effektloggern Fluke 1735 för trefasmätning

Specifikationer
Allmänt
Skärm: ¼ transmissiv VGA-färgskärm med 320 x 240 bildpunkter, extra bakgrundsbelysning och justerbar kontrast, text och grafik i färg
Kvalitet: Utvecklad, konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med DIN ISO 9001
Minne: 4 MB Flash-minne, 3,5 MB för mätdata
Gränssnitt RS-232 SUB-D-uttag, 115 000 baud, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit, programvaruuppdateringar finns tillgängliga med gränssnittet RS-232 (9-polig förlängningskabel)
Samplingsintervall: 10,24 kHz
Nätfrekvens: 50 Hz eller 60 Hz, valbart, med automatisk synkronisering
Strömförsörjning: NiMH-batteripaket, med nätadapter (15 V till 20 V/0,8 A)
Drifttid med batteri: Normalt > 12 timmar utan bakgrundsbelysning och > 6 med hög bakgrundsbelysning
Mått: (HxBxD): 240 mm x 180 mm x 110 mm
Vikt: 1,7 kg, med batteri
Omgivande förhållanden
Temperaturområde för arbete: -10 °C till +50 °C
Temperaturområde för lagring: -20 °C till +60 °C
Temperaturområde för användning: 0 °C till +40 °C
Temperaturområde för referensmätning: 23 °C ± 2 °C
Observera: Ovanstående villkor har definierats enligt europeisk standard. Använd nedanstående temperaturkoefficient för att räkna ut värdet var som helst i drifttemperaturområdet
Temperaturkoefficient: ± 0,1 % onogrannhet per °C av uppmätt referensvärde
Egentligt fel: Avser referenstemperatur, maximal avvikelse garanteras i två år
Driftsfel Avser temperaturområde för användning, maximal avvikelse garanteras i två år
Klimatklassificering: C1 (IEC 654-1) -5 °C till +45 °C, 5 % till 95 % RH, ingen dagg
Hölje: Stöt- och reptålig Cycoloy-termoplast av V0-typ (svårantändlig) med skyddshölster i gummi
EMC
Emission: IEC/EN 61326-1:1997 klass B
Immunitet IEC/EN 61326-1:1997
Säkerhet
Säkerhet: IEC 61010-1 600 V CAT III, dubbel eller förstärkt isolering, föroreningsgrad 2
Skydd: IP65; EN60529 (gäller endast huvudhöljet, utan batterifacket)
 RMS-värden mäts med en upplösning på 20 ms.
Stjärnkopplad rms-spänning
Mätområde: 57 V/66 V/110 V/120 V/127 V/220 V/230 V/240 V/260 V/277 V/347 V/380 V/400 V/417 V/480 V ac
Egentligt fel: ± (0,2 % av uppmätt värde + 5 siffror)
Driftsfel ± (0,5 % av m. v. + 10 siffror)
Upplösning: 0,1 V
Deltakopplad rms-spänning:
Mätområde: 100 V/115 V/190 V/208 V/220 V/380 V/400 V/415 V/450 V/480 V/600 V/660 V/690 V/720 V/830 V ac
Egentligt fel: ± (0,2 % av m. v. + 5 siffror)
Driftsfel ± (0,5 % av m. v. + 10 siffror)
Upplösning: 0,1 V
Mätning av rms-amper
Mätområde för flexkablar: 15 A/150 A/3000 A rms (vid sinus)
Mätområde för strömtänger: 1 A/10 A
Upplösning: 0,01 A
Mätområden 150 A/3000 A och 1 A/10 A
Egentligt fel: ± (0,5 % av m. v. + 10 siffror)
Driftsfel ± (1% av m. v. + 10 siffror)
Mätområden 15 A
Egentligt fel: ± (0,5 % av m. v. + 20 siffror)
Driftsfel ± (1% av m. v. + 20 siffror)
 Eventuella fel hos strömproberna är inte medräknade.
Genom att använda flexkablar
Mätfel flexkablar: ± (2 % av m. v. + 10 siffror)
Positionspåverkan: ± (3 % av m. v. + 10 siffror)
CF (normalt): 2,83
Observera: Se till att placera ledaren mittemot flexkabellåset när du använder flexkabeln
Strömmätning (P - aktiv, S - skenbar, Q - reaktiv, D - distorsion
Mätområde: se V rms- och A rms-mätningar
 Elfel kan räknas ut genom att man adderar felen hos spänning och ström
 Ytterligare fel på grund av effektfaktor (PF)
 Specificerade fel x (1-[PF])
 Maximalt område med spänningsområde 830 V delta-koppling och 3000 A strömområde är 2,490 MW, möjligt att visa högre värden när man använder PTs och CTs kvotfunktion
Egentligt fel: ± (0,7 % av m.v. + 15 siffror)
Upplösning: 1 kW
Driftsfel ± (1,5 % av m.v. + 20 siffror)
 Normalområde med spänningsområde 230 V stjärnkoppling och 150 A strömområde är 34,50 KW.
Egentligt fel: ± (0,7 % av m.v. + 15 siffror)
Upplösning: 1 W till 10 W
Driftsfel ± (1,5 % av m.v. + 20 siffror)
 Man har inte tagit hänsyn till felen hos själva strömsensorerna.
Energimätning (kWh, KVAh, kVARh)
Egentligt fel: ± (0,7 % av m.v.+ F felvariation* + 15 siffror)
Upplösning: 1 W till 10 W
Driftsfel ± (1,5 % av m.v. + F felvariation* + 20 siffror)
 *Frekvensvariationsfel
PF (effektfaktor)
Mätområde: 0,000 till 1,000
Upplösning: 0,001
Onoggrannhet: ±1% av full skala
Frekvensmätning
Mätområde: 46 Hz till 54 Hz och 56 Hz till 64 Hz
Egentligt fel: ± (0,2 % av m. v. + 5 siffror)
Driftsfel ± (0,5 % av m. v.+ 10 siffror)
Upplösning: 0,01 Hz
Övertoner
Mätområde: Till femtionde övertonen (< 50 % av nominell)
Onoggrannhet
Vm, Im, THDV, THDI: IEC 61000-4-7:2002 klass II
Vm ≥ 3 % Vn: ± 5 % Vm
Vm < 3 % Vnom: ±0,15 % Vnom
Im ≥ 10 % Inom: ± 5 % Im
Im ≥ 10 % Inom: ± 0,5 % Inom
THDV: för THD < 3 % ± 0,15 % vid Vnom
for THD ≥ 3 % ± 5 % vid Vnom
THDI: för THD < 10 % ± 0,5 % vid Inom
for THD ≥ 10 % ± 5 % vid Inom
Vnom: Normalt spänningsområde
Inom: Nominellt strömområde
 Vm och Im är uppmätta värden av övertonen m
Händelser
 Registrering av spänningsfall och -toppar och spänningsavbrott med en upplösning på 10 ms och mätfel på sinusvågens halva period för rms.
Egentligt fel: ± (1 % av m.v. + 10 siffror)
Driftsfel: ± (2 % av m.v. + 10 siffror)
Upplösning: 0,1 V

Modeller: Effektloggern Fluke 1735 för trefasmätning

Fluke 1735

Effektlogger

Köp den

Levereras med:

 • Inkluderar mjuk bärväska
 • 4 flexibla strömprober (15 A/150 A/3000 A)
 • Programvaran Power Log
 • Spänningskablar och klämmor
 • Färglokaliseringspaket
 • Datorgränssnittskabel
 • Internationell nätadapter (115/230 V, 50/60 Hz)
 • Tryckt användarhandbok på engelska
 • Cd-skiva med handböcker på flera språk