Swedish

Fluke 438-II Elkvalitet och Motor Analyzer

 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
Utgått ur sortimentet

Nyckelfunktioner

Fluke 438-II elkvalitetsanalysator och motoranalysator hjälper dig att effektivt utvärdera elektrisk och mekanisk prestanda genom att helt enkelt ansluta spänning och ström för att tillhandahålla en oöverträffad datanivå.

 • Ger viktiga motoranalysparametrar såsom hastighet, vridmoment och mekanisk effekt och beräknar motoreffektivitet utan mekaniska givare
 • Inkluderar funktioner för fullständig analys av elkvalitet och elenergi
 • Högsta säkerhetsklassen i branschen, 1000 V CAT III/600 V CAT IV
Den här produkten har utgått ur sortimentet eller omklassificerats

Produktöversikt: Fluke 438-II Elkvalitet och Motor Analyzer

Upptäck snabbt och enkelt elektriska och mekaniska prestanda för elmotorer och utvärdera elkvaliteten med ett enda testverktyg

Fluke 438-II elkvalitets- och motoranalysatorn lägger till viktiga mekaniska mätfunktioner för elmotorer till de avancerade analysfunktionerna för elkvalitet i Fluke 435-II-seriens elkvalitetsanalysatorer. Mät och analysera snabbt och enkelt viktiga parametrar för elektriska och mekaniska prestanda såsom energi, effekt, övertoner, obalans, motorns varvtal, vridmoment och mekanisk effekt utan behov av mekaniska givare. Användare av elkvalitetsanalysatorerna Fluke 434-II, 435-II och 437-II kan lägga till motoranalysfunktioner på sina befintliga enheter med uppgraderingspaketet Fluke-438-II/MA motoranalysator. 438-II använder data från motorns märkplåt för antingen NEMA- eller IEC-klassade motorer som hjälp för beräkning av de mekaniska parametrarna.

Andra praktiska funktioner:

 • Beräknar mekanisk effekt och effektivitet utan mekaniska givare. Anslut helt enkelt till ingångsledarna
 • Mäter elparametrar såsom spänning, ström, effekt, skenbar effekt, effektfaktor, harmonisk distorsion och obalans för att identifiera egenskaper som påverkar motoreffektiviteten
 • Identifiera elkvalitetsproblem såsom spänningsfall och -toppar, transienter, övertoner och obalans
 • Använder PowerWave-dataregistrering för att registrera snabba RMS-data och visa halvperiodgenomsnitt och vågformer som karakteriserar elsystemdynamiken (generatorstarter, UPS-omkoppling etc.)
 • Har vågformsregistrering som registrerar 100/120-perioder (50/60 Hz) för varje identifierad händelse, i alla lägen, helt automatiskt
 • Använder automatiskt transientläge som registrerar vågformsdata vid 200 kS/s samtidigt på alla faser upp till 6 kV
 • Beräknar automatiskt motorns nedklassning enligt riktlinjerna i NEMA/IEC

Specifikationer: Fluke 438-II Elkvalitet och Motor Analyzer

Amp (noggrannhet exklusive tångens onoggrannhet)

Information om styrningsmätning
MotortypTrefas asynkron (induktion)
StrömkällaMotorstyrning med variabel frekvens
Motorns frekvensområde40 Hz till 70 Hz
Över-/underspänning från nominell V/f-kurva (%)-15 % till +15 %
Bärfrekvensområde2,5 kHz till 20 kHz
Styrningar med variabelt varvtal som omfattas av 438-II
OmvandlartypEndast VSI (spänningsstyrd)*
StyrningV/f-styrning, vektorstyrning utan återkoppling, vektorstyrning med återkoppling, styrningar med pulsgivare.
Frekvens40 till 70 Hz
* VSI-styrning är den vanligaste styrningen. CSI-styrning används i tillämpningar med högre effekt.
Styrningar med variabelt varvtal som INTE omfattas av 438-II
OmvandlartypCSI (strömkälleomvandlare)
MotortyperSynkron (likström, stegmotor, permanentmagnet osv.)
Motorfrekvens<40 och >70 Hz
Mekaniska specifikationer
Mekaniska mätningar kan utföras på direktstartade motorer med en 3-ledarkoppling.
Motormätning
 MätområdeUpplösningNoggrannhetStandardgräns
Mekanisk motor

Effekt
0,7 kW till 746 kW

1 hk till 1 000 hk
0,1 kW

0,1 hk
±3 % 1

±3 % 1
100 % = nominell effekt

100 % = nominell effekt
Vridmoment0 Nm till 10 000 Nm

0 lb ft till 10 000 lb ft
0,1 Nm

0,1 lb ft
±5 % 1

±5 % 1
100 % = nominellt vridmoment

100 % = nominellt vridmoment
Varvtal0 rpm till 3 600 rpm1 rpm±3 % 1100 % = nominellt varvtal
Effektivitet0 % till 100 %0,10 %±3 % 1Ej tillgängligt
Obalans (NEMA)0 % till 100 %0,10 %±0,15 %5 %
Övertoner
Faktor (NEMA)
0 till 0,200,1±1,5 %0,15
Nedklassning för obalans
Faktor
0,7 till 1,00,1indikativEj tillgängligt
Nedklassning för övertoner
Faktor
0,7 till 1,00,1indikativEj tillgängligt
Total NEMA-nedklassning
Faktor
0,5 till 1,00,1indikativEj tillgängligt
Obs!Stöder motordesigner av typerna NEMA A, B, C, D & E och IEC typ H och N.
Nominellt vridmoment beräknas från nominell effekt och nominellt varvtal.
Uppdateringsfrekvens för motormätningar är 1x per sekund.
Default för trender är 1 vecka.
1Lägg till 5 % fel när du väljer en motordesign av typen Övriga
Specifikationen gäller för motoreffekt > 30 % av nominell effekt
Specifikationen gäller vid stabil arbetstemperatur. Kör motorn i minst 1 timme vid full belastning
(2-3 timmar om motorn är 50 hk eller mer) för att erhålla stabil temperatur
Produktspecifikationer
VoltModellMätområdeUpplösningNoggrannhet
V rms (AC + DC) 1 V till 1 000 V fas till neutralledare0,01 V±0,1 % av nominell spänning 1
Vpeak 1 Vpeak till 1 400 Vpeak1 V5 % av nominell spänning
Spänningstoppfaktor (CF) 1,0 > 2,80,01±5 %
Vrms½  0,1 V±0,2 % av nominell spänning
Vfund  0,1 V±0,1 % av nominell spänning
Amp (AC + DC)i430-Flex 1x 5 A till 6 000 A1 A±0,5 % ±5 enheter
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A±0,5 % ±5 enheter
1 mV/A 1x5 A till 2 000 A1 A±0,5 % ±5 enheter
1 mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast AC)0,1 A±0,5 % ±5 enheter
Apeaki430-Flex8400 Apeak1 Arms±5 %
1 mV/A5500 Apeak1 Arms±5 %
Crestfaktor A (CF) 1 till 100,01±5 %
Amps½i430-Flex 1x5 A till 6 000 A1 A±1 % ±10 enheter
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A±1 % ±10 enheter
1 mV/A 1x5 A till 2 000 A1 A±1 % ±10 enheter
1 mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast AC)0,1 A±1 % ±10 enheter
Afundi430-Flex 1x5 A till 6 000 A1 A±0,5 % ±5 enheter
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A±0,5 % ±5 enheter
1 mV/A 1x5 A till 2 000 A1 A±0,5 % ±5 enheter
1 mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast AC)0,1 A±0,5 % ±5 enheter
Hz
Fluke 434 vid 50 Hz nominell42,50 Hz till 57,50 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Fluke 434 vid 60 Hz nominell51,00 Hz till 69,00 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Strömförsörjning
Watt (VA, var)i430-Flexmax 6 000 MW0,1 W till 1 MW±1 % ±10 enheter
1 mV/Amax 2 000 MW0,1 W till 1 MW±1 % ±10 enheter
Effektfaktor (Cos j/DPF)0 till 10,001±0,1 % vid nominella lastvillkor
Energi
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10xBeroende på tångskala och nominell spänning±1 % ±10 enheter
Energiförlusti430-Flex 10xBeroende på tångskala och nominell spänning±1 % ±10 siffror exklusive onoggrannhet till följd av ledningsresistans
Övertoner
Övertonsordning (n)DC, 1 till 50, gruppering: Övertonsgrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Interharmonisk ordning (n)OFF, 1 till 50, gruppering: Övertonsundergrupper och interharmoniska undergrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Volt %f0,0 % till 100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,1 %
r0,0 % till 100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,4 %
Absolut0,0 till 1 000 V0,1 V±5 % 1
THD0,0 % till 100 %0,1 %±2,5 %
Ampere %f0,0 % till 100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,1 %
r0,0 % till 100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,4 %
Absolut0,0 till 600 A0,1 A±5 % ±5 enheter
THD0,0 % till 100 %0,1 %±2,5 %
Watt %f eller r0,0 % till 100 %0,1 %±n x 2 %
AbsolutBeroende på tångskala och nominell spänning±5 % ±n x 2 % ±10 siffror
THD0,0 % till 100 %0,1 %±5 %
Fasvinkel-360° till +0°±n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst (1 min) Pinst0,00 till 20,000,01±5 %
Obalans
Volt %0,0 % till 20,0 %0,1 %±0,1 %
Ampere %0,0 % till 20,0 %0,1 %±1 %
Nätsignalering
TröskelnivåerTröskelvärden, gränsvärden och signaler kan programmeras för två signaleringsfrekvenser
Signaleringsfrekvens60 Hz till 3 000 Hz0,1 Hz 
Relativ V %0 % till 100 %0,10 %±0,4 %
Absolut V3s (medelvärde över 3 sek.)0,0 V till 1 000 V0,1 V±5 % av nominell spänning
Allmänna specifikationer
HöljeRobust utformning, stöttåligt med integrerat skyddshölster Dropp- och dammtåligt IP51 i enlighet med IEC60529 vid användning med bordsställ Stötar och vibrationer Stöt 30 g, vibration: 3 g sinusoid, slumpvis 0,03 g2/Hz enligt MIL-PRF-28800F klass 2
DisplayLjusstyrka: Typiskt 200 cd/m2 med nätdel, 90 cd/m2 vid batteridrift Storlek: 127 x 88 mm (153 mm/6,0 tum diagonalt) LCD-upplösning: 320 x 240 pixlar Kontrast och ljusstyrka: kan justeras av användaren, temperaturkompenserad
Minne8 GB SD-kort (SDHC-kompatibelt, FAT32-formaterat), upp till 32 GB som tillval Skärmdump och flera dataminnen för datalagring inklusive inspelningar (beror på minnesstorlek).
RealtidsklockaDatum- och tidsstämpel för trendläge, transientvisning, systemmonitor och händelseinspelning
Miljö
Arbetstemperatur0 °C ~ +40 °C, +40 °C ~ +50 °C utan batteri
Förvaringstemperatur-20 °C ~ +60 °C
Luftfuktighet+10 °C ~ +30 °C: 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
+30 °C ~ +40 °C: 75 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
+40 °C ~ +50 °C: 45 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Maximal användningshöjdUpp till 2 000 m för CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
Upp till 3 000 m för CAT III 600 V, CAT II 1 000 V
Maximal lagringshöjd 12 km
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326 (2005-12) för strålning och immunitet
GränssnittMini-USB-B, isolerad USB-port för anslutning till dator, SD-kortanslutning finns bakom instrumentbatteriet
GarantiTre år på instrumentet, ett år på tillbehör
Visa hela familjens specifikationer »
1. ±5 % om ≥ 1 % av nominell spänning ±0,05 % av nominell spänning om < 1 % av nominell spänning
2. 50 Hz/60 Hz nominell frekvens enligt IEC 61000-4-30
3. Mätningar vid 400 Hz stöds inte för flicker-, nätsignalerings- och övervakningsläge
4. För nominell spänning 50 V till 500 V

Modeller: Fluke 438-II Elkvalitet och Motor Analyzer

Fluke-438-II

Elkvalitets- och motoranalysator för trefasström

Innehåller:

 • Mätsladdssats
 • i430 tunna böjbara strömtänger (4)
 • Batteri
 • Nätadapter
 • 8 GB SD-kort
 • Mjuk väska
 • Cd-rom med PowerLog 430-II-program och användardokumentation
Fluke-438-II/Basic

Elkvalitets- och motoranalysator för trefasström utan flexiströmtänger (utan FC WiFi/SD-kort)

Innehåller:

 • Mätsladdssats
 • Batteri
 • Strömadapter
 • 8GB SD-kort
 • Mjuk väska
 • CD-Rom med PowerLog 430-II-program och användardokumentation
Fluke-438-II/INTL

Elkvalitets- och motoranalysator för trefasström, internationell version (utan FC WiFi/SD-kort)

Innehåller:

 • Mätsladdssats
 • i430 tunna böjbara strömtänger (4)
 • Batteri
 • Strömadapter
 • 8GB SD-kort
 • Mjuk väska
 • CD-Rom med PowerLog 430-II-program och användardokumentation
Fluke-438-II/MA

Uppgraderingspaket 430-II motoranalysator

Innehåller:

 • Uppgradering av fast programvara som lägger till motoranalysfunktioner på elkvalitetsanalysatorer i Fluke 434, 435 och 437 II-serien elkvalitetsanalysatorer