Fluke 437-serien II med 400 Hz elkvalitets- och energianalysatorer

Nyckelfunktioner

 • 400 Hz-mätning: Genom att öka strömfrekvensen till 400 Hz kan transformatorer och motorer vara mycket mindre och lättare än vid 50 eller 60 Hz, vilket är en fördel i flygplan, ubåtar, rymdfarkoster och annan militär utrustning och handhållna verktyg. Modellen 437 II spelar in elkvalitetsmätningar för dessa typer av flyg- och militärsystem.
 • Effektivitet hos effektomvandlare: Mät samtidigt AC-uteffekt och DC-ineffekt i kraftförsörjningssystem med hjälp av en DC-strömtång (tillval).
 • PowerWave-datainspelning: Registrera snabba RMS-data, visa halvperioder och vågformer som karakteriserar elsystemdynamiken (generatorstarter, UPS-omkoppling och så vidare).
 • Kalkylator för beräkning av energiförluster: Mätningar av klassisk aktiv och reaktiv effekt, obalans och övertonseffekt, kvantifieras för att beräkna kostnaderna för energiförluster.
 • Felsökning i realtid: Analysera trender med hjälp av markörer och zoomverktyg.
 • Industrins högsta säkerhetskrav: Klassade enligt 600 V CAT IV/1000 V CAT III för användning vid serviceingång.
 • Mät alla tre faser och nolledare: Med de fyra medföljande flexibla strömtängerna i ännu tunnare utförande som kommer in i riktigt trånga ställen.
 • Automatisk trendvisning: Varje mätning spelas alltid in automatiskt utan särskilda inställningar.
 • Systemmonitor: Tio elkvalitetsparametrar på en skärm enligt elkvalitetsstandarden EN50160.
 • Loggerfunktion: Konfigurera för godtyckliga testvillkor med minne för upp till 600 parametrar med valfria intervaller.
 • Visa grafer och skapa rapporter: Med medföljande analysprogram.
 • Batterilivslängd: Drifttid på sju timmar per laddning med litiumjonbatteripack.

PowerWave-datainspelning
För vissa användare är växling och inkoppling av olika laster, en orsak till problem med elkvalitet. När laster växlas på kan strömförbrukningen orsaka spänningsfall till en nivå som gör att annan utrustning inte fungerar. PowerWave-funktionen som finns i modellerna i 435- och 437-serien II gör att användarna kan spela in spännings-, ström- och frekvenssignaler samtidigt i hög hastighet för att se vilken interaktion som eventuellt orsakar problem. PowerWave går längre än standardmässiga elkvalitetsmätningar. PowerWaves snabba datainspelning gör att dynamiken kan karaktäriseras.

Vågformer för spänning och ström spelas in kontinuerligt under den angivna tidsperioden och visas detaljerat på skärmen; effektens vågform skapas från dessa data. Dessutom kan RMS-värden per halvperiod för spänning, ström, effekt och frekvens lagras och hämtas för analys. Den här funktionen är särskilt användbar för test av reservgeneratorer och UPS-system där pålitlig påväxling kan vara livsviktig.
UPM-beräkningarna användas för att beräkna kostnaderna för energiförluster till följd av dålig el-kvalitet. Beräkningarna körs samtidigt som annan anläggningsspecifik information samlas in av en kalkylator för energiförluster, som i slutänden bedömer hur mycket pengar en anläggning förlorar på grund av energiförluster.

Effektivitet hos effektomvandlare
Effektomvandlare tar AC-ström och omvandlar den till DC-ström eller tvärtom. Solkraftssystem innehåller vanligtvis en omvandlare som tar DC-ström från solcellerna och omvandlar den till AC-ström. Omvandlarna kan tappa i prestanda över tid och måste kontrolleras. Genom att jämföra ingångsenergi med utgångsenergi kan du bedöma systemets effektivitet. Modellerna 435 och 437 II kan mäta effektiviteten av sådana omvandlare genom att samtidigt mäta DC- och AC-ström för ett system för att avgöra hur mycket energi som förloras i konverteringsprocessen.

UPM (Unified Power Measurement) Tidigare krävdes experter för att beräkna hur mycket energi som gick till spillo på grund av elkvalitetsproblem. Anläggningarna kunde beräkna kostnaden, men mätprocessen som krävdes var för svår för de flesta elektriker. Med den nya, patenterade UPM-funktionen i 430-serien II kan du använda ett handhållet verktyg för att avgöra hur mycket energi som förbrukas och exakt beräkna vad extraförbrukningen kostar. Flukes patenterade UPM-system (Unified Power Measurement) ger den mest omfattande bilden av tillgänglig effekt och mäter:

- Parametrar för klassisk effekt (Steinmetz 1897) och IEEE 1459-2000
- Detaljerad förlustanalys
- Analys av obalans

UPM-beräkningarna användas för att beräkna kostnaderna för energiförluster till följd av dålig el-kvalitet. Beräkningarna körs samtidigt som annan anläggningsspecifik information samlas in av en kalkylator för energiförluster, som i slutänden bedömer hur mycket pengar en anläggning förlorar på grund av energiförluster.

 

AutoTrend - se trenderna snabbt
Den unika funktionen AutoTrend ger snabb inblick i förändringar över tiden. Varje visat värde spelas in automatiskt och kontinuerligt utan att du behöver ställa in tröskelvärden eller intervalltider. Du behöver inte heller starta processen manuellt. Du kan snabbt se trender i spänning, ström, frekvens, effekt, obalans och flicker i alla tre faserna och nolledaren samtidigt. Och du kan analysera mätningar med markörer och zoomning, också medan inspelningen fortsätter i bakgrunden.

 

System-Monitor - Jämför enkelt systemets prestanda med EN50160.
Med System-Monitor får du överblick över elsystemets prestanda med en enkel knapptryckning. Du kan kontrollera att ineffekten överensstämmer med de gränsvärden som anges i EN50160 eller dina egna anpassade värden. Översikten visas på en enda skärm med färgkodade staplar som tydligt indikerar de parametrar som hamnar utanför gränsvärdena.

 

På översiktsbilden för System-Monitor kan du se direkt om spänning, övertoner, flicker, frekvens och antal spänningsfall och -toppar ligger utanför de angivna gränserna. Du får en detaljerad lista över alla händelser som ligger utanför de angivna gränsvärdena.

Tack vare loggningsfunktionen kan du anpassa dina mätval och utföra omedelbar analys av inställbara parametrar.
Mät och registrera effekt (W), VA, och VAR. Med modell 434 har du också möjlighet att registrera energiförbrukning.
Du kan spåra övertoner upp till den 50:e och mäta och spela in THD enligt IEC61000-4-7-standarden.

Produktöversikt: Fluke 437-serien II med 400 Hz elkvalitets- och energianalysatorer

Särskilt utformad för transporttillämpningar

Elkvalitets- och energianalysatorn i 437-serien II 400 Hz är särskilt utformad för försvars- och flygindustrin. 437 II kan mäta upp till 400 Hz och är ett måste för alla som jobbar i u-båt, flygplan och andra transporttillämpningar.

Tillämpningar

 • 400 Hz-mätning – spela in elkvalitetsmätningar för flygledningssystem och militära kraftförsörjningssystem.
 • PowerWave-datainspelning – registrera snabba RMS-data för att visa alla vågformer och bestämma hur spännings-, ström- och frekvensdata interagerar.
 • Effektivitet hos effektomvandlare – mät både AC-ström och DC-ström, in och ut, för att övervaka effektiviteten hos omvandlarna.
 • Beräkna energiförluster i reda pengar – beräkna skattekostnaderna för energiförluster till följd av dålig elkvalitet.
 • Energiutvärdering – kalkylera energiförbrukning före och efter installationsförbättringar för att motivera energibesparingsåtgärder.
 • Felsökning i fält – diagnosticera snabbt problem på skärmen så att du snabbt får igång driften.
 • Förebyggande underhåll – identifiera och förhindra elkvalitetsfel innan de orsakar driftstopp.
 • Långtidsanalys – hitta svårfunna eller intermittenta problem.
 • Belastningsstudier – verifiera elsystemets kapacitet innan förbrukarna kopplas in.

Specifikationer: Fluke 437-serien II med 400 Hz elkvalitets- och energianalysatorer

Produktspecifikationer

  Modell Mätområde Upplösning Noggrannhet
Volt
Vrms (ac+dc) 434-II1 V till 1000 V fas till nolledare0,1 V± 0,5% av nominell spänning**** 
435-II och 437-II 1 V till 1000 V fas till nolledare0,01 V± 0,1% av nominell spänning**** 
Vpeak   1 Vpeak till 1400 Vpeak1 V5% av nominell spänning
Spänningstoppfaktor (CF)   1,0 > 2,80.01± 5 %
Vrms½ 434-II1 V till 1000 V fas till nolledare0,1 V± 1% av nominell spänning 
434-II och 435-II0,1 V± 0,2 % av nominell spänning
Vfund 434-II1 V till 1000 V fas till nolledare0,1 V ± 0,5% av nominell spänning
435-II och 437-II 0,1 V± 0,1 % av nominell spänning
Ampere (noggrannhet exklusive tångens onoggrannhet)
Ampere (ac + dc) i430-Flex 1x 5 A till 6000 A1:00 AM± 0,5% ± 5 enheter
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 enheter
1mV/A 1x5 A till 2000 A1A± 0,5% ± 5 enheter
1mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A± 0,5% ± 5 enheter
Apeak i430-Flex 8400 Apeak 1 Arms± 5 %
1mV/A5500 Apeak1 Arms± 5 %
Toppfaktor A (CF)   1 till 100.01± 5 %
Amps½ i430-Flex 1x 5 A till 6000 A 1 A ± 1% ± 10 enheter 
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A ± 1% ± 10 enheter
1mV/A 1x  5 A till 2000 A 1A ± 1% ± 10 enheter
1mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A± 1% ± 10 enheter
Afund i430-Flex 1x 5 A till 6000 A1:00 AM± 0,5% ± 5 enheter 
i430-Flex 10x 0,5 A till 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 enheter
1mV/A 1x 5 A till 2000 A1A± 0,5% ± 5 enheter
1mV/A 10x 0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A± 0,5% ± 5 enheter
Hz
Hz Fluke 434 vid 50 Hz nominell 

42,50 Hz till 57,50 Hz

0,01 Hz ± 0,01 Hz
Fluke 434 vid 60 Hz nominell51,00 Hz till 69,00 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Fluke 435/7 vid 50 Hz nominell 42,500 Hz till 57,500 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 435/7 vid 60 Hz nominell 51,000 Hz till 69,000 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 437 vid 400 Hz nominell340,0 Hz till 460,0 Hz0,1 Hz± 0,1 Hz
Strömförsörjning
Watt (VA, var) i430-Flex max 6000 MW0,1 W till 1 MW± 1% ± 10 enheter
1 mV/Amax 2000 MW0,1 W till 1 MW± 1% ± 10 enheter
Effektfaktor (Cos j/DPF)   0 till 10.001± 0,1% vid nominella lastvillkor
Energi
kWh (kVAh, kvarh) i430-Flex 10xBeroende på tångskala och nominell spänning± 1% ± 10 enheter
Energiförlust i430-Flex 10xBeroende på tångskala och nominell spänning± 1 % ± 10 enheter exklusive noggrannhet ledningsresistans
Övertoner
Övertonsordning (n)   DC, 1 till 50, gruppering: Övertonsgrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Interharmonisk ordning (n)   OFF, 1 till 50, gruppering: Övertonsundergrupper och interharmoniska undergrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Volt %f0,0 % till 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,1 %
%r0,0 % till 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,4 %
Absolut0,0 till 1000 V0,1V± 5% *
THD0,0 % till 100 %0.10%± 2,5 %
Ampere %f0,0 % till 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,1%
%r0,0 % till 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,4 %
Absolut0,0 till 600 A0,1 A± 5 % ± 5 siffror
THD0,0 % till 100 %0.10%± 2,5 %
Watt %f eller %r 0,0 % till 100 %0.10%± n x 2%
AbsolutBeroende på tångskala och nominell spänning ± 5% ± n x 2 % ± 10 enheter
THD0,0 % till 100 %  0.10%± 5 %
Fasvinkel -360° till +0°± n x 1°
Brus
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst   0,00 till 20,000.01± 5 %
Obalans
Volt %0,0 % till 20,0 %0.10%± 0,1 %
Ampere %0,0 % till 20,0 %0.10%± 1 %
Nätsignalering
Tröskelnivåer   Varaktigheter för tröskelvärden, gränsvärden och signaler kan programmeras för två signaleringsfrekvenser
Signaleringsfrekvens   60 Hz till 3 000 Hz0,1 Hz 
Relativ V%   0 % till 100 %0.10%± 0,4 %
Absolut V3s (medelvärde över 3 sek.)   0,0 V till 1000 V0,1 V± 5 % av nominell spänning
 

Allmänna specifikationer

Hölje Robust utformning, stöttåligt med integrerat skyddshölster Dropp- och dammtåligt IP51 i enlighet med IEC60529 vid användning med bordsställ Stötar och vibrationer Stöt 30 g, vibration: 3 g sinusoid, slumpvis 0,03 g2/Hz enligt MIL-PRF-28800F klass 2
Display Ljusstyrka: Typiskt 200 cd/m2 med nätdel, 90 cd/m2 vid batteridrift: 127 mm x 88 mm (153/6,0 tum mm diagonalt) LCD 320 x 240 pixlar Kontrast och ljusstyrka: kan justeras av användaren, temperaturkompenserad
Minne 8 GB SD-kort (SDHC-kompatibel, FAT32-formaterad) standard, kan byggas ut till 32 GB Minnen för att lagra skärmar och data inklusive inspelningar (beroende på minnesutrymme)
Realtidsklocka Datum- och tidsstämpel för trendläge, transientvisning, systemmonitor och händelseinspelning
 

Miljö

Temperatur när instrumentet används 0 °C ~ +40 °C, +40 °C ~ +50 °C utan batteri
Förvaringstemperatur -20 °C ~ +60 °C
Luftfuktighet +10 °C ~ +30 °C: 95 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
+30 °C ~ +40 °C: 75 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
+40 °C ~ +50 °C: 45% relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Maximal användningshöjd Upp till 2 000 m för CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Upp till 3 000 m för CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maximal lagringshöjd 12 km
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 61326 (2005-12) för strålning och immunitet
Gränssnitt mini-USB-B, Isolerad USB-port för anslutning till PC SD-kortsanslutning finns bakom instrumentbatteriet
Garanti Tre år på instrumentet, ett år på tillbehör
 

Medföljande tillbehör 

Nätdel Nätadapter BC430 Internationell nätadaptersats BP290 (litiumjonbatteri med normal kapacitet) 28 Wh (7 timmar eller mer)
Sladdar Testkabel TL430 och krokodilklämmor
Färgkodning Färgkodningsklämmor WC100 och regionala dekaler
Flexibla strömtänger i430flex-TF, 61 cm lång, 4 tänger
Minne, program och PC-anslutning 8 GB SD-kort PowerLog på CD-skiva (inklusive bruksanvisningar i PDF-format) USB-kabel A-B mini
Transportväska C1740 Mjuk väska för 434-II och 435-II C437 Hård väska med hjul för 437-II

Hämta specifikationer »

    * ±5 % om ≥1 % av nominell spänning ±0,05 % av nominell spänning om <1 % av nominell spänning
   ** 50Hz/60Hz nominell frekvens enligt IEC 61000-4-30
 *** 400 Hz-mätningar kan inte göras för brus, nätsignalering eller Monitor-läge.
****för nominell spänning 50 V till 500 V

Modeller: Fluke 437-serien II med 400 Hz elkvalitets- och energianalysatorer

Fluke 437 Series II 400Hz
Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
Köp den

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430flex-TF, 24 inch (61 cm) Length, 4 Clamps
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic
The Fluke 437 Series II 400Hz Power Quality and Energy Analyzer is designed specifically for the defense and avionics industries. Capable of measuring up to 400 Hz, the 437 II is a must-have for those working in submarines, aircrafts, and other transport applications.
Köp den

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke-438-II/MA

Uppgraderingspaket 430-II motoranalysator

Köp den

Innehåller:

 • Uppgradering av fast programvara som lägger till motoranalysfunktioner på elkvalitetsanalysatorer i Fluke 434-, 435- och 437-serien II