Swedish

Fluke 437-serien II med 400 Hz elkvalitets- och energianalysatorer

Utgått ur sortimentet

Nyckelfunktioner

Fluke 437-II-serien hjälper dig att hitta, förutsäga och felsöka elkvalitetsproblem vid 50 Hz, 60 Hz och 400 Hz

 • 400 Hz för användning inom flygindustri och militära tillämpningar
 • Elmätningssystem för fartygsel analyserar enligt MIL-STD 1399 för att automatiskt ge en fullständig utvärdering av spänning, ström och effekt
 • Avancerad elkvalitet, snabba elkvalitetsdata i realtid så att du har data du behöver, när du behöver dem
Den här produkten har utgått ur sortimentet eller omklassificerats

Produktöversikt: Fluke 437-serien II med 400 Hz elkvalitets- och energianalysatorer

Ett måste om du mäter viktiga elkvalitetsparametrar vid 400Hz i flygsystem. Fluke 437-II har den möjligheten (och mäter även vid 50 och 60Hz) och är utformad för användare som snabbt måste hitta elkvalitetsproblemet och minimera dyra driftstopp. Det inbyggda elmätningssystemet för fartygsel analyserar enligt MIL-STD 1399 för att automatiskt ge en fullständig utvärdering av spänning, ström och effekt enligt standarden. Den här utvärderingen gör mätningar och analyser hur enkla som helst. Mätprocessen och hur 437-II visar data har optimerats för att tillhandahålla den viktigaste information så snabbt som möjligt. Flera parametrar mäts samtidigt och visas i format som snabbt beskriver allmän elkvalitet med detaljerad information du behöver för att ta bättre underhållsbeslut. Snabb åtkomst till data som enkla numeriska värden, visade som trender eller diagram som ger snabb insikt i ändringar över tid eller visade som vågformer och fasvektordiagram eller analyseras. Det går även att ordna data i tabellformat för visning av händelser där magnitud, varaktighet och tidsstämpel möjliggör snabb korrelation till de befintliga problemen.

Hitta, förutsäga, förebygga och felsöka elkvalitetsproblem: Upp till 400 Hz

Högre nätfrekvens innebär mindre och lättare transformatorer och motorer. En viktig faktor inom flyg- och militär transport där vikten är av stor betydelse. Fluke 437-II-seriens elkvalitets- och energianalysatorer kan visa kostnaden för energislöseri på grund av dålig elkvalitet och är idealiska för att beskriva elkvalitet, utföra lokala undersökningar och registrera svårfunna spänningshändelser under en användardefinierad tidsperiod. Utformad för att registrera elkvalitetsmätningar i flyg- och militära system är Fluke 437-II-seriens 400 Hz kvalitetsanalysatorn du måste ha.

 • Drift i 400 Hz enligt MIL-STD 1399 för användning i flyg- och militära tillämpningar
 • Elmätningssystem för fartygsel analyserar enligt MIL-STD 1399 för att automatiskt ge en fullständig utvärdering av spänning, ström och effekt
 • Få en överblick över elkvalitetsdata i realtid för att fatta bättre underhållsbeslut
 • Mät alla tre faserna och neutral med fyra medföljande flexibla strömprober
 • Se snabbt hur mycket pengar du förlorar på grund av energislöseri
 • Visa enkelt hur motorstarter påverkar motorprestanda
 • Branschens högsta säkerhetskrav: Klassade enligt 600 V CAT IV/1000 V CAT III för användning vid serviceingång
 • Fluke Connect®-kompatibel* – visa data lokalt på instrumentet genom mobilappen Fluke Connect och datorprogrammet PowerLog 430-II

Avancerad elkvalitet, snabba elkvalitetsdata i realtid så att du har data du behöver, när du behöver dem

Registrering av elkvalitetsdata
Registrering av elkvalitetsdata

Fluke 437-II elkvalitet övervakare och energianalysator använder en inbyggd elkvalitetssammanfattning som ger en snabb överblick över en fullständig uppsättning elkvalitetsproblem i realtid. En enkel grafisk presentation med toleransgränser gör att du snabbt hittar elkvalitetsproblem i elnätet. Om du inte vet var du ska börja eller vilka problem som finns, förenklar den avancerade elkvalitetssammanfattningen uppgiften och utgör en omfattande startpunkt för vidare felsökning.

PowerWave-datainspelning, identifiera snabbt hur motor- och generatorstarter påverkar elsystemets prestanda

PowerWave-datainspelning gör det möjligt att registrera trefasvågformer för spänning och strömstyrka i hög upplösning i upp till fem minuter tillsammans med detaljerade RMS-värden för spänning och ström. Genom att analysera samspelet mellan dessa värden över tiden går det att korrelera effekterna av spänning, ström och frekvens under start av motorer och generatorer. PowerWave överträffar även standardmässiga elkvalitetsmätningar och gör det möjligt att registrera RMS-värden för halvperioder på åtta kanaler, frekvens och momentan effekt (Vrms1/2, Arms1/2, W, Hz och oscilloskopvågformer för spänning, ström och effekt)

Effektivitet hos effektomvandlare

Effektomvandlare tar AC-ström och omvandlar den till DC-ström eller tvärtom. Men hur stor procentandel av effekten som går in i omvandlaren kommer ut som användbar ström? Fluke 437-II effektövervakare och energianalysator har ett inbyggt effektivitetsläge för effektomvandlare som gör det möjligt för användare att bättre förstå effektomvandlarens prestanda. Inget är 100 % effektivt och en effektomvandlares effektivitet varierar beroende på hur mycket effekt som används vid tidpunkten (i allmänhet med högre effektivitet när mer effekt används). Omvandlarna kan även förlora i prestanda över tid och måste kontrolleras. Genom att jämföra ineffekt med uteffekt kan du bedöma systemets effektivitet. Funktionen för effektomvandlareffektivitet gör det möjligt att upptäcka hur bra omvandlaren är på att omvandla likström till växelström (eller tvärtom). Dålig energieffektivitet kan inträffa när omvandlaren har fel storlek till lasten.

AutoTrend, visa trenden snabbt

AutoTrend-funktion visar ändringar över tid
AutoTrend-funktion visar ändringar över tid

En unik AutoTrend-funktion ger snabb insikt i ändringar över tid. Varje visad avläsning registreras automatiskt och kontinuerligt utan att du behöver ställa in tröskelvärden eller intervalltider. Du behöver inte heller starta processen manuellt för att snabbt visa trender i spänning, ström, frekvens, effekt, obalans och flicker i alla tre faserna och nolledaren samtidigt.

Specifikationer: Fluke 437-serien II med 400 Hz elkvalitets- och energianalysatorer

Produktspecifikationer
VoltModellMätområdeUpplösningNoggrannhet
Vrms (ac+dc)1 V till 1 000 V fas till nolledare0,01 V± 0,1 % av nominell spänning**** 
Vpeak1 Vpeak till 1400 Vpeak1 V5 % av nominell spänning
Crest faktor V (CF)1,0 > 2,80,01± 5 %
Vfund 0,1 V± 0,1 % av nominell spänning
Ampere (noggrannhet exklusive tångens onoggrannhet)
Ampere (ac + dc)i430-Flex 1x 5 A till 6000 A1 A± 0,5  % ± 5 siffror
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A± 0,5  % ± 5 siffror
1 mV/A 1x5 A till 2000 A1A± 0,5  % ± 5 siffror
1 mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A± 0,5  % ± 5 siffror
Apeaki430-Flex 8400 Apeak 1 Arms± 5 %
1mV/A5500 Apeak1 Arms± 5 %
Crestfaktor A (CF)1 till 100,01± 5 %
Amps½i430-Flex 1x 5 A till 6000 A 1 A ± 1  % ± 10 siffror 
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A ± 1  % ± 10 siffror
1 mV/A 1x  5 A till 2000 A 1A ± 1  % ± 10 siffror
1 mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A± 1  % ± 10 siffror
Afundi430-Flex 1x 5 A till 6000 A1 A± 0,5  % ± 5 siffror 
i430-Flex 10x 0,5 A till 600 A0,1 A± 0,5  % ± 5 siffror
1 mV/A 1x 5 A till 2000 A1A± 0,5  % ± 5 siffror
1 mV/A 10x 0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A± 0,5  % ± 5 siffror
Hz
Fluke 437 vid 50 Hz nominell42,500 Hz till 57,500 Hz0,001 Hz± 0,01 Hz
Fluke 437 vid 60 Hz nominell 51,000 Hz till 69,000 Hz0,001 Hz± 0,01 Hz
Fluke 437 vid 400 Hz nominell340,0 Hz till 460,0 Hz0,1 Hz± 0,1 Hz
Strömförsörjning
Watt (VA, var)i430-Flex max 6000 MW0,1 W till 1 MW± 1  % ± 10 siffror
1 mV/Amax 2000 MW0,1 W till 1 MW± 1  % ± 10 siffror
Effektfaktor (Cos j/DPF)0 till 10,001± 0,1 % vid nominella lastvillkor
Energi
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10xBeroende på tångskala och nominell spänning± 1  % ± 10 siffror
Energiförlusti430-Flex 10xBeroende på tångskala och nominell spänning± 1 % ± 10 enheter exklusive noggrannhet ledningsresistans
Övertoner
Övertonsordning (n)DC, 1 till 50, gruppering: Övertonsgrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Interharmonisk ordning (n)OFF, 1 till 50, gruppering: Övertonsundergrupper och interharmoniska undergrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Volt %f0,0 % till 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,1 %
r0,0 % till 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,4 %
Absolut0,0 till 1000 V0,1 V± 5 % *
THD0,0 % till 100 %0,1 %± 2,5 %
Ampere %f0,0 % till 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,1%
r0,0 % till 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,4 %
Absolut0,0 till 600 A0,1 A±5 % + 5 skalsteg
THD0,0 % till 100 %0,1 %± 2,5 %
Watt %f eller r 0,0 % till 100 %0,1 %± n x 2 %
AbsolutBeroende på tångskala och nominell spänning ± 5 % ± n x 2 % ± 10 enheter
THD0,0 % till 100 %  0,1 %± 5 %
Fasvinkel -360° till +0°± n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst (1min) Pinst0,00 till 20,000,01± 5 %
Obalans
Volt %0,0 % till 20,0 %0,1 %± 0,1 %
Ampere %0,0 % till 20,0 %0,1 %± 1 %
Nätsignalering
TröskelnivåerTröskelvärden, gränsvärden och signaler kan programmeras för två signaleringsfrekvenser
Signaleringsfrekvens60 Hz till 3000 Hz0,1 Hz 
Relativ V%0 % till 100 %0,10 %± 0,4 %
Absolut V3s (medelvärde över 3 sek.)0,0 V till 1 000 V0,1 V± 5 % av nominell spänning
Allmänna specifikationer
HöljeRobust utformning, stöttåligt med integrerat skyddshölster Dropp- och dammtåligt IP51 i enlighet med IEC60529 vid användning med bordsställ Stötar och vibrationer Stöt 30 g, vibration: 3 g sinusoid, slumpvis 0,03 g2/Hz enligt MIL-PRF-28800F klass 2
DisplayLjusstyrka: Typiskt 200 cd/m2 med nätdel, 90 cd/m2 vid batteridrift: 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 tum diagonalt) LCD 320 x 240 pixlar Kontrast och ljusstyrka: kan justeras av användaren, temperaturkompenserad
Minne16 GB Wi-Fi SD-kort för standardmodeller eller 8 GB SD-kort för /INTL-modeller (SDHC-kompatibel, FAT32-formaterad), upp till 32 GB valfritt. Skärmdump och flera dataminnen för datalagring inklusive inspelningar (beror på minnesstorlek).
RealtidsklockaDatum- och tidsstämpel för trendläge, transientvisning, systemmonitor och händelseinspelning
Miljö
Arbetstemperatur0 °C ~ +40 °C, +40 °C ~ +50 °C utan batteri
Förvaringstemperatur-20 °C - +60 °C
Luftfuktighet+10 °C ~ +30 °C: 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
+30 °C ~ +40 °C: 75 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
+40 °C ~ +50 °C: 45 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Maximal användningshöjdUpp till 2 000 m för CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Upp till 3 000 m för CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maximal lagringshöjd 12 km
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326 (2005-12) för strålning och immunitet
GränssnittMini-USB-B, isolerad USB-port för anslutning till dator, SD-kortanslutning finns bakom instrumentbatteriet
GarantiTre år på instrumentet, ett år på tillbehör
Visa hela familjens specifikationer »
* ± 5 % om ≥ 1 % av nominell spänning ± 0,05 % av nominell spänning om < 1% av nominell spänning
** 50Hz/60Hz nominell frekvens enligt IEC 61000-4-30
*** Mätningar vid 400Hz stöds inte för flicker-, nätsignalerings och övervakningsläge.
**** För nominell spänning 50 V till 500 V

Modeller: Fluke 437-serien II med 400 Hz elkvalitets- och energianalysatorer

Fluke 437 Series II 400Hz

Innehåller:

 • Nätadapter BC430
 • Paket med internationella nätkontakter
 • BP290 (litiumjonbatteri med normal kapacitet) 28 Wh (7 timmar eller mer)
 • Testkabel TLS430 och krokodilklämmor
 • Färgkodningsklämmor WC100 och regionala dekaler
 • i430flex-TF, 61 cm lång, 4 tänger
 • 16 GB Wi-fi SD-kort
 • PowerLog på CD-skiva (inklusive bruksanvisningar i PDF-format)
 • USB-kabel A-B mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic

Innehåller:

 • Nätadapter BC430
 • Paket med internationella nätkontakter
 • BP290 (litiumjonbatteri med normal kapacitet) 28 Wh (7 timmar eller mer)
 • Testkabel TLS430 och krokodilklämmor
 • Färgkodningsklämmor WC100 och regionala dekaler
 • 16 GB Wi-fi SD-kort
 • PowerLog på CD-skiva (inklusive bruksanvisningar i PDF-format)
 • USB-kabel A-B mini
Fluke-438-II/MA

Uppgraderingspaket 430-II motoranalysator

Innehåller:

 • Uppgradering av fast programvara som lägger till motoranalysfunktioner på elkvalitetsanalysatorer i Fluke 434, 435 och 437 II-serien elkvalitetsanalysatorer