Swedish

Fluke 434-II och 435-II elkvalitets- och energianalysatorer

 • Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer front view
 • Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
 • Fluke 434-II and 435-II Power Quality and Energy Analyzers
 • Fluke 434-II and 435-II Power Quality and Energy Analyzers
Utgått ur sortimentet

Nyckelfunktioner

Analysera elkvalitetsproblem, beräkna kostnaderna för energislöseri och förhindra driftstopp med Fluke 434-II energianalysator och Fluke 435-II elkvalitets- och energianalysator.

 • Avancerad elkvalitet: Få en överblick över elkvalitetsdata i realtid för att fatta bättre underhållsbeslut
 • Kalkylator för energiförluster: Upptäck energiförlusternas kostnader orsakade av dålig elkvalitet.
 • Högsta säkerhetsklassen i branschen: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Den här produkten har utgått ur sortimentet eller omklassificerats

Produktöversikt: Fluke 434-II och 435-II elkvalitets- och energianalysatorer

Fluke 434-II energianalysator och 435-II elkvalitets- och energianalysator hjälper dig att minimera driftstopp, snabbt felsöka elkvalitetsproblem och enkelt upptäcka kostnaderna för energislöseri. Driftstopp är dyra och det är viktigt att inhämta data du behöver för att lösa viktiga elkvalitetsproblem. Mätprocessen och utdata i analyserarna 434-II och 435-II har optimerats för att ge dig enkel åtkomst till den viktigaste informationen.

Flera parametrar mäts samtidigt och visas i format som snabbt beskriver den allmänna elkvaliteten. Den detaljerade informationen hjälper dig att fatta bättre underhållsbeslut, oavsett om du försöker minska energislöseri, hitta källan till elkvalitetsproblem eller se hur motorstart påverkar elsystemet. Data presenteras som enkla siffervärden, trendgrafer (för snabb insikt i förändringar över tid), vågformer eller som fasvektordiagram. Data går även att analysera och ordna i tabellformat. Detaljerade händelsedata visar magnitud, varaktighet och tidsstämpling för avvikelser och gör det möjligt att snabbt korrelera anläggningens problem.

Kalkylator för energiförluster: Beräkna energiförlusten i reda pengar.

Fluke 430 II-serien kalkylator för energiförlustberäkning
Fluke 430 II-serien kalkylator för energiförlustberäkning

Det är fakta att dålig elkvalitet kan ha en stor påverkan på slutresultatet. Fluke 434-II energianalysator och Fluke 435-II elkvalitets- och energianalysator gör det möjligt att identifiera problem och mäta energiförluster som ger dig specifik information om förlusterna i kronor. Kalkylatorn för energiförlustberäkning hjälper dig att bättre förstå elförbrukningen genom att skapa kopplingar mellan sådant som effektiv effekt och dålig elkvalitet genom reaktiv effekt, obalans, distorsion eller nollström. Dessa elkvalitets- och energianalysatorer ger även användaren flexibilitet att ange kabellängd och diameter för att beräkna förluster orsakade av ledardiameter (eller använd läget AUTO om kabelspecifikationerna är okända) och ange upp till fyra unika tidsberoende dagliga värden (kWh) för noggrannare beräkningar. Sådana viktiga data gör det möjligt för användare att enkelt berättiga nödvändiga investeringar i motåtgärder.

Avancerad elkvalitet: Snabba elkvalitetsdata i realtid, så att du har data du behöver, när du behöver dem

Registrering av elkvalitetsdata
Registrering av elkvalitetsdata

Fluke 434-II elkvalitetsanalysator och 435-II elkvalitets- och energianalysator använder en inbyggd elkvalitetssammanfattning som ger en snabb överblick över en fullständig uppsättning elkvalitetsproblem i realtid. En enkel grafisk presentation med toleransgränser gör att du snabbt hittar elkvalitetsproblem i elnätet. Om du inte vet var du ska börja eller vilka problem som finns, förenklar den avancerade elkvalitetssammanfattningen uppgiften och utgör en omfattande startpunkt för vidare felsökning.

Effektivitet hos effektomvandlare

Effektomvandlare omvandlar likström till växelström eller tvärtom. Men hur stor procentandel av effekten som går in i omvandlaren kommer ut som användbar ström? Analyserarna Fluke 434-II och 435-II har ett inbyggt effektivitetsläge för effektomvandlare som gör det möjligt för användare att bättre förstå effektomvandlarens prestanda. Inget är 100 % effektivt och en effektomvandlares effektivitet varierar beroende på hur mycket effekt som används vid tidpunkten (i allmänhet med högre effektivitet när mer effekt används). Omvandlarna kan även förlora i prestanda över tid och måste kontrolleras. Genom att jämföra ineffekt med uteffekt kan du bedöma systemets effektivitet. Funktionen för effektomvandlareffektivitet gör det möjligt att upptäcka hur bra omvandlaren är på att omvandla likström till växelström (eller tvärtom).

AutoTrend: Visa trenden snabbt

AutoTrend-funktion visar ändringar över tid
AutoTrend-funktion visar ändringar över tid

En unik AutoTrend-funktion ger snabb insikt i elkvalitetsändringar över tid. Varje visad avläsning registreras automatiskt och kontinuerligt utan att du behöver ställa in tröskelvärden eller starta processen manuellt för att snabbt visa trender i spänning, ström, frekvens, effekt, obalans och flicker i alla tre faserna och neutralledaren samtidigt.

Avancerade elkvalitetsfunktioner, oöverträffade energianalysfunktioner

Elkvalitetsproblem kan påverka driften av viktiga laster och ha en negativ påverkan på slutresultatet. Se Flukes 435-II elkvalitets- och energianalysator som din försäkringspolicy. Beräkna kostnaden för energislöseri på grund av dålig elkvalitet och felsök källan till dålig elkvalitet eller problem med motorprestanda med ett enda testverktyg utformat att ge dig data du behöver för att snabbt nå orsaken till problemet.

Lätta och tåliga höljen gör Fluke 434-II energianalysator och 435-II elkvalitets- och energianalysator till de perfekta bärbara energianalysinstrumenten.

 • Se snabbt hur mycket pengar du förlorar på grund av energislöseri
 • Få en överblick över elkvalitetsdata i realtid för att fatta bättre underhållsbeslut
 • Mät alla tre faserna och neutralledare med de fyra medföljande flexibla strömproberna
 • Visa enkelt hur motorstarter påverkar det elektriska systemets prestanda
 • Branschens högsta säkerhetskrav: Klassade enligt 600 V CAT IV/1 000 V CAT III för användning vid serviceingång
 • Fluke Connect®-kompatibel* – visa data lokalt på instrumentet genom mobilappen Fluke Connect och datorprogrammet PowerLog 430-II

Fluke 430-II-seriens elkvalitetsanalysatorer

Fluke 434-II energianalysator hjälper dig att förstå den allmänna elförbrukningen och mäta hur mycket energiförluster kostar anläggningen. Fluke 435-II elkvalitets- och energianalysator har samma funktioner som 434-II, men har även avancerade elkvalitetsfunktioner för djupare felsökning. Om du behöver samma avancerade funktioner som 435-II för högre frekvens, är Fluke 437-II elkvalitetsanalysatorn du måste ha för 400 Hz elsystem. Till sist inkluderar Fluke 438-II elkvalitets- och motoranalysator alla elkvalitets- och energianalysfunktionerna i Fluke 435-II såväl som möjligheten att mäta mekaniska motorparametrar såsom motorhastighet, vridmoment, mekanisk effekt utan behov av mekaniska givare.

FunktionerFluke 434-IIFluke 435-IIFluke 437-IIFluke 438-II
Effektmätning
Elkvalitetsmätningar
Överensstämmer med IEC61000-4-30Klass SKlass AKlass AKlass A
Kalkylator för effekt, energi och förlust
Övervakning och trender
Startström, effektomvandlareffektivitet
Avancerad analys. händelsevågformer, flicker, transienter, nätsignalering och Power Wave 
Fartygsel och 400 Hz   
Elektrisk och mekanisk motoranalys(Tillval)(Tillval)(Tillval)
SD-kort

Specifikationer: Fluke 434-II och 435-II elkvalitets- och energianalysatorer

Volt
 ModellMätområdeUpplösningNoggrannhet
V rms (AC + DC)434-II1 V till 1 000 V fas till neutralledare0,1 V±0,1 % av nominell spänning 1
435-II1 V till 1 000 V fas till neutralledare0,01 V±0,1 % av nominell spänning 1
Vpeak1 Vpeak till 1 400 Vpeak1 V5 % av nominell spänning
Spänningstoppfaktor (CF)1,0 > 2,80,01±5 %
Vrms½434-II1 V till 1 000 V fas till neutralledare0,1 V±1 % av nominell spänning
434-II och 435-II 0,1 V±0,2 % av nominell spänning
Vfund434-II1 V till 1 000 V fas till neutralledare0,1 V±0,5 % av nominell spänning
435-II 0,1 V±0,1 % av nominell spänning
Amp (noggrannhet exklusive tångens onoggrannhet)
Amp (AC + DC)i430-Flex 1x 5 A till 6 000 A1 A±0,5 % ±5 enheter
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A±0,5 % ±5 enheter
1 mV/A 1x5 A till 2 000 A1 A±0,5 % ±5 enheter
1 mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast AC)0,1 A±0,5 % ±5 enheter
Apeaki430-Flex8400 Apeak1 Arms±5 %
1 mV/A5500 Apeak1 Arms±5 %
Crestfaktor A (CF)1 till 100,01±5 %
Amps½i430-Flex 1x5 A till 6 000 A1 A±1 % ±10 enheter
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A±1 % ±10 enheter
1 mV/A 1x5 A till 2 000 A1 A±1 % ±10 enheter
1 mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast AC)0,1 A±1 % ±10 enheter
Afundi430-Flex 1x5 A till 6 000 A1 A±0,5 % ±5 enheter
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A±0,5 % ±5 enheter
1 mV/A 1x5 A till 2 000 A1 A±0,5 % ±5 enheter
1 mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast AC)0,1 A±0,5 % ±5 enheter
Hz
HzFluke 434 vid 50 Hz nominell42,50 Hz till 57,50 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Fluke 434 vid 60 Hz nominell51,00 Hz till 69,00 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 vid 50 Hz nominell42,500 Hz till 57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 vid 60 Hz nominell51,00 Hz till 69,00 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Strömförsörjning
Watt (VA, var)i430-Flexmax 6 000 MW0,1 W till 1 MW±1 % ±10 enheter
1 mV/Amax 2 000 MW0,1 W till 1 MW±1 % ±10 enheter
Effektfaktor (Cos j/DPF)0 till 10,001±0,1 % vid nominella lastvillkor
Energi
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10xBeroende på tångskala och nominell spänning±1 % ±10 enheter
Energiförlusti430-Flex 10xBeroende på tångskala och nominell spänning±1 % ±10 siffror exklusive onoggrannhet till följd av ledningsresistans
Övertoner
Övertonsordning (n)DC, 1 till 50, gruppering: Övertonsgrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Interharmonisk ordning (n)OFF, 1 till 50, gruppering: Övertonsundergrupper och interharmoniska undergrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Volt %f0,0 % till 100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,1 %
r0,0 % till 100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,4 %
Absolut0,0 till 1 000 V0,1 V5 %1
THD0,0 % till 100 %0,1 %±2,5 %
Ampere %f0,0 % till 100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,1 %
r0,0 % till 100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,4 %
Absolut0,0 till 600 A0,1 A±5 % ±5 enheter
THD0,0 % till 100 %0,1 %±2,5 %
Watt %f eller r0,0 % till 100 %0,1 %±n x 2 %
AbsolutBeroende på tångskala och nominell spänning±5 % ±n x 2 % ±10 siffror
THD0,0 % till 100 %0,1 %±5 %
Fasvinkel-360° till +0°±n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst (1 min) Pinst0,00 till 20,000,01±5 %
Obalans
Volt %0,0 % till 20,0 %0,1 %±0,1 %
Ampere %0,0 % till 20,0 %0,1 %±1 %
Nätsignalering
TröskelnivåerTröskelvärden, gränsvärden och signaler kan programmeras för två signaleringsfrekvenser
Signaleringsfrekvens60 Hz till 3 000 Hz0,1 Hz 
Relativ V %0 % till 100 %0,10 %±0,4 %
Absolut V3s (medelvärde över 3 sek.)0,0 V till 1 000 V0,1 V±5 % av nominell spänning
Allmänna specifikationer
HöljeRobust utformning, stöttåligt med integrerat skyddshölster Dropp- och dammtåligt IP51 i enlighet med IEC60529 vid användning med bordsställ Stötar och vibrationer Stöt 30 g, vibration: 3 g sinusoid, slumpvis 0,03 g2/Hz enligt MIL-PRF-28800F klass 2
DisplayLjusstyrka: Typiskt 200 cd/m2 med nätdel, 90 cd/m2 vid batteridrift Storlek: 127 x 88 mm (153 mm/6,0 tum diagonalt) LCD-upplösning: 320 x 240 pixlar Kontrast och ljusstyrka: kan justeras av användaren, temperaturkompenserad
Minne8 GB SD-kort (SDHC-kompatibelt, FAT32-formaterat), upp till 32 GB som tillval Skärmdump och flera dataminnen för datalagring inklusive inspelningar (beror på minnesstorlek).
RealtidsklockaDatum- och tidsstämpel för trendläge, transientvisning, systemmonitor och händelseinspelning
Miljö
Arbetstemperatur0 °C ~ +40 °C, +40 °C ~ +50 °C utan batteri
Förvaringstemperatur-20 °C ~ +60 °C
Luftfuktighet+10 °C ~ +30 °C: 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
+30 °C ~ +40 °C: 75 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
+40 °C ~ +50 °C: 45 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Maximal användningshöjdUpp till 2 000 m för CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
Upp till 3 000 m för CAT III 600 V, CAT II 1 000 V
Maximal lagringshöjd 12 km
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326 (2005-12) för strålning och immunitet
GränssnittMini-USB-B, isolerad USB-port för anslutning till dator, SD-kortanslutning finns bakom instrumentbatteriet
GarantiTre år på instrumentet, ett år på tillbehör
Visa hela familjens specifikationer »
1. ±5 % om ≥ 1 % av nominell spänning ±0,05 % av nominell spänning om < 1 % av nominell spänning
2. 50 Hz/60 Hz nominell frekvens enligt IEC 61000-4-30
3. Mätningar vid 400 Hz stöds inte för flicker-, nätsignalerings- och övervakningsläge
4. För nominell spänning 50 V till 500 V

Modeller: Fluke 434-II och 435-II elkvalitets- och energianalysatorer

Fluke 435-II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer with current probes

Innehåller:

 • Nätadapter BC430
 • Paket med internationella nätkontakter
 • BP290 (litiumjonbatteri med normal kapacitet) 28 Wh (8 timmar eller mer)
 • Testkabel TLS430 och krokodilklämmor
 • Färgkodningsklämmor WC100 och regionala dekaler
 • i430-Flexi-TF-II, 61 cm längd, fyra flexibla strömprober
 • 8 GB SD-kort
 • PowerLog på cd-skiva (inklusive bruksanvisningar i pdf-format)
 • USB-kabel A, mini B
 • Mjuk väska
Fluke 434-II

Trefas elkvalitets- och energianalysator

Innehåller:

 • Nätadapter BC430
 • Paket med internationella nätkontakter
 • BP290 (litiumjonbatteri med normal kapacitet) 28 Wh (8 timmar eller mer)
 • Testkabel TLS430 och krokodilklämmor
 • Färgkodningsklämmor WC100 och regionala dekaler
 • i430-Flexi-TF, 61 cm längd, fyra flexibla strömprober
 • 8 GB SD-kort
 • PowerLog på cd-skiva (inklusive bruksanvisningar i pdf-format)
 • USB-kabel A, mini B
 • C1740 Mjuk väska
Fluke 435-II Basic
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer without current probes

Innehåller:

 • Nätadapter BC430
 • Paket med internationella nätkontakter
 • BP290 (litiumjonbatteri med normal kapacitet) 28 Wh (8 timmar eller mer)
 • Testkabel TLS430 och krokodilklämmor
 • Färgkodningsklämmor WC100 och regionala dekaler
 • 8 GB SD-kort
 • PowerLog på cd-skiva (inklusive bruksanvisningar i pdf-format)
 • USB-kabel A, mini B
Fluke 434-II Basic
Fluke 434 Series II Three-Phase Energy Analyzer without current probes

Innehåller:

 • Nätadapter BC430
 • Paket med internationella nätkontakter
 • BP290 (litiumjonbatteri med normal kapacitet) 28 Wh (8 timmar eller mer)
 • Testkabel TLS430 och krokodilklämmor
 • Färgkodningsklämmor WC100 och regionala dekaler
 • 8 GB SD-kort
 • PowerLog på cd-skiva (inklusive bruksanvisningar i pdf-format)
 • USB-kabel A, mini B
 • C1740 Mjuk väska
Fluke-438-II/MA

Uppgraderingspaket 430-II motoranalysator

Innehåller:

 • Uppgradering av fast programvara som lägger till motoranalysfunktioner på elkvalitetsanalysatorer i Fluke 434, 435 och 437 II-serien elkvalitetsanalysatorer