Swedish

Ökad investeringsavkastning och kapacitet i tryckluftssystem med akustisk avbildning

Läckagedetektering
I system med tryckluft, gas och vakuum är det bättre att maximera kapaciteten än att utöka, enligt Jason Duriest, Industrial Systems Analyst/Designer, på ADG Concepts i Fort Worth, Texas. Från konsultation till konstruktion och vidare till implementering – ADG-projekt omfattar allt från installationer av en enda utrustning till flera stora utrustningar och centrala system på några av de största tillverknings- och produktionsanläggningarna.  

Inspektion av tryckgasledningar i en naturgasanläggning. Bild med tillstånd av ADG ConceptsInspektion av tryckgasledningar i en naturgasanläggning. Bild med tillstånd av ADG Concepts

ADG specialiserar sig på lösningar med tryckluft, vakuum, kväve och processvatten för en mängd olika tillverkare, bland annat inom livsmedel, cement, tung industri, plast och formblåsning, och ... Även om ADG inte tillverkar utrustningen i dessa system är deras arbete att se till att de fungerar för kunderna. ”Alla kunder behöver uppnå en viss avkastning på sina investeringar – vårt mål är att se till att de lyckas med det.”

Förbättra kapaciteten en åtgärdad läcka i taget 

Bara 20 % av ADG:s projekt gäller nya system, vilket alltid är att föredra eftersom de då får börja från början och konstruera enligt de specifikationer företaget behöver. Men de återstående 80 % av projekten rör kunder med befintliga system. Jason förklarar att majoriteten av deras kunder med befintliga system vill lägga till kapacitet, vanligtvis i onödan. ”Det de verkligen behöver göra är att maximera den kapacitet de har”, säger Jason. 

Enligt USA:s energidepartement kan ett enstaka läckage på 3 mm i en tryckluftsledning kosta upp till 2 500 USD om året. De uppskattar även att en genomsnittlig fabrik i USA som inte har underhållits väl kan slösa 20 % av sin totala produktionskapacitet för tryckluft på läckage. 

Vid den första systemutvärderingen utför ADG en granskning med en Fluke ii900 Acoustic Imager och mäter effekt med en Fluke 1735 Power and Energy Logger. Med ii900 söker ADG efter läckor i systemet som kan minska kapaciteten artificiellt. ”Före ii900 använde vi ultraljudsdetektering som inte var effektiv”, berättar Jason. ”Vi kan definitivt gå igenom mer snabbare med ii900.”  

Jason förklarade att med så mycket av de befintliga systemen utom räckhåll var det ”svårt att komma åt alla ledningar och ändå hålla sig inom säkerhetsriktlinjerna. Med ii900 kan vi hitta de här läckorna som tidigare helt ignorerades”.

Det är inte alltid nödvändigt med mer kapacitet

Jason förklarade att många kunder kommer till dem i tron att om de behöver 10, så är 20 bättre, men faktum är att tillägg av onödig kapacitet ger extra kostnader som inte betalar sig på lång sikt. Att övertyga kunder om att de hade omfattande läckage i sina system baserades en gång i tiden enbart på vad inspektören som utförde granskningen sa. Idag har ADG påtagliga bilder från ii900 att visa kunderna.

Den här anläggningen för naturgasproduktion använder tryckgassystem för att fylla stora tankbilar. Bild med tillstånd av ADG ConceptsDen här anläggningen för naturgasproduktion använder tryckgassystem för att fylla stora tankbilar. Bild med tillstånd av ADG Concepts

”Nu har jag något visuellt att visa dem. När jag kan visa kunderna bilder är det ett fantastiskt hjälpmedel”, säger Jason. ”Det ger mer tyngd åt rådet att åtgärda läckorna för att maximera kapaciteten.” 

Jason förklarar att deras nya program för läckageidentifiering fortfarande är i sin linda, men han har 100 % förtroende för den noggrannhet och effektivitet som ii900 bidragit till i ADG Concepts granskningsprocess. ”När vi snabbt kan genomföra en granskning kan vi hjälpa våra kunder att snabbare börja använda sina system på ett mer effektivt sätt – de maximerar kapaciteten och uppfyller sina egna mål.”

Om ADG Concepts

ADG:s resa började 2007 när de gav sig in i den kommersiella byggbranschen genom att genomföra allmänna entreprenadprojekt i hotell, skolor och sjukhus. 2011 började ADG erbjuda projekt enligt principen ”Konstruera + Bygga”. 2015 utvecklade ADG ytterligare sina konstruktionstjänster till att inkludera MEP-konstruktion för industrisystem. 2017 återgick ADG till att fokusera sin verksamhet enbart på konstruktion och installation av industriella system för tryckgas, tryckluft, vakuum och processvatten. 
 

Relaterade resurser