Swedish

Huvudorsaker till och typer av partiell urladdning

Läckagedetektering

Standarddefinitionen av partiell urladdning är elektrisk urladdning som inte fullständigt överbryggar mellanrummet mellan två ledande elektroder. Partiell urladdning inträffar på en mängd olika platser och mellan en mängd olika medier i elektrisk högspänningsutrustning. Även om termerna varierar finns det i allmänhet fyra typer av partiell urladdning, där var och en sker av olika anledningar och var och en har en tendens att orsaka skador i olika omfattning. Den partiella urladdningen orsakas vanligen av en mindre defekt och resulterar i tusentals upprepade miniurladdningar. Den sprids och växer med tiden. Så småningom kan det här orsaka katastrofala fel som kan leda till att utrustning slutar fungera och att farliga ljusbågar uppstår. För de flesta är säkerheten det viktigaste.

Identifiera partiell urladdning med Fluke ii910 Precision Acoustic ImagerIdentifiera partiell urladdning i en kraftförsörjningsanläggning med Fluke ii910 Precision Acoustic Imager.

Typer av partiell urladdning

  1. Koronaurladdning: Den här vanliga formen av partiell urladdning inträffar när urladdningen sker direkt ut i luften från den elektriska ledarens vassa yta. (Det är det som orsakar ljudet och den radiofrekventa strålningen.) Ur ett skade- eller säkerhetsperspektiv är korona normalt inget bekymmer.
  2. Ljusbågsurladdning: Ljusbågsurladdning är en förlängd elektrisk urladdning som produceras vid elektrisk nedbrytning av en gas. Plasma produceras när ström flödar genom luft eller något annat normalt icke-ledande medium.
  3. Yturladdning: När urladdningen färdas längs isoleringens yta kallas detta yturladdning – eller ytspårning. Det kan vara en av de mest destruktiva typerna av partiell urladdning. Förorening och förvittring av isolatorns yta är de två vanligaste orsakerna till yturladdning. I mellan- och högspänningsutrustning uppstår denna typ av urladdning när isoleringen bryts ned, vanligen på grund av hög luftfuktighet eller dåligt underhåll. Fuktintrång är också en vanlig orsak till yturladdning.
  4. Intern urladdning: Denna orsakas oftast av en defekt i den solida isoleringen på kablar, bussningar, GIS-kopplingsisolering och liknande. Intern urladdning är mycket destruktiv mot isolering och fortsätter vanligtvis att utvidgas tills den orsakar fullständigt funktionsfel.

Detektion av partiell urladdning

I allmänhet är ytspårningsurladdningar och interna urladdningar de mest oroväckande och att upptäcka och åtgärda dem bör vara en prioritet för högspänningsindustrielektriker, elförsörjningstekniker, kraftöverföringsingenjörer, högspänningsingenjörer hos tillverkare av originalutrustning (OEM). I många fall är det en säkerhetsprioritet att upptäcka och korrigera partiell urladdning. Förutom personlig säkerhet kan skadande partiell urladdning leda till:

  • driftstopp
  • bränder
  • försämrad isolering
  • överbelastning av elnät

Dessa problem kan undvikas om den partiella urladdningen upptäcks tidigt innan omfattande skador uppstår. Det finns flera olika metoder för att identifiera partiell urladdning. Partiell urladdning går att upptäcka med ultraljud, radiofrekvens (RF) och ultraviolett strålning, men de metoder som använts hittills har varit ofullständiga och har nackdelar. Dessa andra metoder har förhindrat att partiella urladdningar upptäcks bakom skåp, har krävt omfattande utbildning och de är inte tillräckligt exakta för snabb identifiering och reparation – för att inte tala om att användaren behöver stå i närheten av potentiellt farlig utrustning.

Ett bättre sätt att upptäcka partiell urladdning är Fluke ii910 Precision Acoustic Imager. Flukes innovativa SoundSight™-teknik omvandlar ultraljud till en tydlig visuell bild. Med Fluke ii910 kan du på ett säkert sätt lokalisera den partiella urladdningen på avstånd utan att behöva besvärliga sladdar eller tillbehör. Inom några minuter efter att du öppnat lådan kan du upptäcka den partiella urladdningen som ett proffs – den är enkel att lära sig och lätt att använda. Med Fluke ii910 kan du ta bilder av skanningen och få tillgång till omfattande data för analys och rapportering.