Swedish

Hur man på ett säkert sätt öppnar frånskiljare utan last i solcellssystem

Förnybar energi

Om du arbetar med solcellssystem kommer du att stöta på en typ av frånskiljare som inte är avsedd att öppnas (stängas av) när systemet är på. Den här frånskiljaren utan last är utformad för att isolera utrustning för underhåll, inte för att bryta strömmen. Om du öppnar den på fel sätt kan du skada dig.

Solcellspaneler Om du arbetar med solcellspaneler bör du känna till hur du arbetar med en frånskiljare utan last.

Vad är en frånskiljare utan last?

Du bör känna till försiktighetsåtgärderna för att bryta/låsa när du ska låsa en frånskiljare (av-brytare) i öppet (av) läge. I vissa fall måste du använda ett verktyg till att öppna frånskiljare utan last enligt avsnitt 690.15 i NEC 2020 (National Electrical Code). Den här typen av frånskiljare gjordes inte för att koppla bort något ”under belastning” (när ström går genom kretsen). Att använda ett verktyg är avsett att förhindra att du stänger av frånskiljaren och orsakar en ljusbåge, vilket kan leda till brand, skador på utrustningen eller personskador.

Det finns olika typer av frånskiljare utan last, som:

 • En kontakt, t.ex. en MC-kontakt, som medföljer solmodulen
 • Fingersäkra säkringshållare, som de som finns i apparatskåp
 • En isolerande enhet som du måste använda ett verktyg för att stänga av
 • Andra metoder som inte är definierade i NEC

En frånskiljare utan last är inte en ”av-brytare”, något annat måste stänga av kretsen först. Den är endast avsedd att öppnas (vridas till läget av) för att isolera utrustningen från kretsen så att utrustningen kan bytas ut eller underhållas. Säker öppning av en frånskiljare utan last innebär att du ser till att det inte finns någon ström som går genom kretsen som du avser att isolera.

Vad är en frånskiljare med last?

En frånskiljare med last är en frånskiljare som kan öppna en krets medan strömmen går genom den (när den är på). Frånskiljare med last används till att stänga av hela system. De kan vara dyra, vilket är en anledning till att använda frånskiljare utan last som inte bryter strömmen. Om du arbetar med likström är det dessutom mycket svårare och dyrare att bryta strömmen (stänga av) än med växelström.

Kontrollera att en frånskiljare utan last är säker att öppna

Det är enkelt att använda en Fluke 393 FC-strömtång till att kontrollera att det inte finns någon ström och att en DC-krets är säker att öppna:
 1. Slå på din Fluke-strömtång till den aktuella inställningen, symboliserad som ett A med heldragna och streckade linjer över. A står för ampere (den internationella enheten för mätning av ström), de heldragna och streckade linjerna motsvarar likström.
 2. Öppna mätklämman och placera den runt en ledare (inte två i en krets eller kabel).
 3. Läs av strömmen på displayen.
Mäta ström i solcellspaneler med hjälp av en Fluke 393 Mäta ström i solcellspaneler med hjälp av en Fluke 393 FC-strömtång

Använd en solmätare som är klassificerad för kretsen

Se till att du har en mätare som är klassificerad för högre än eller lika med spänningen och strömmen i den krets som du läser av. Eftersom en solcellsinstallation är en CAT III-miljö och 1 500 V DC blir allt vanligare för markmonterade solsystem bör du använda en mätare som är klassificerad för CAT III/1 500 V – och nu har Fluke det.

Strömtången Fluke 393 FC för CAT III/1 500 V med effektivvärdesmätning är världens enda strömtång för CAT III/1 500 V med effektivvärdesmätning. Det är ett AC/DC-tånginstrument som säkert kan testa kretsar upp till 1 500 V DC. Den har en IP 54-klassning för användning i tuffa utomhusmiljöer och dess ljudpolaritetsindikator förenklar installation, driftsättning och felsökning av solpaneler.

De flesta strömtänger mäter endast växelström (AC), vilket är bra för en vanlig elektriker som drar ledningar i ett hus. Men i dagens värld av förnybar energi mäter du DC-kretsar – vilket du enkelt kan göra med hjälp av Fluke 393 FC utan att behöva röra vid några ledningar.

Tips för säker mätning

Om du öppnar (stänger av) en frånskiljare utan last under belastning kan det slå gnistor, ryka eller värre. Var säker när du använder en strömtång för att mäta ström i ett solcellssystem:

 • Läs instruktionerna innan du använder något verktyg.
 • Se till att du har klämman runt endast en kabel. Om det finns två eller flera sladdar i en kabel avbryter strömmarna i DC-kretsen varandra, vilket ger en nollavläsning även när det finns ström.
 • Kontrollera att du mäter DC och att mätaren är inställd på DC, annars får du en nollavläsning.
 • Testa en DC-krets som du vet har ström först, innan du testar en krets som du förväntar dig inte har någon ström, för att säkerställa att du använder mätaren på rätt sätt.

För moderna solcellsinstallationer behövs en mätare som är klassificerad för CAT III och som kan mäta 1 500 V DC. Att vara säker i den miljön innebär att använda tillförlitlig utrustning med tillräcklig klassificering för mätning av ström och spänning – och professionella solcellstekniker vet att det inte går att få något mer tillförlitligt än Fluke-mätare. Den kan rädda ditt liv.

Om experten

Sean White är en NABCEP Associate Provider och NABCEP Registered Continuing Education Provider. Han har skrivit åtta tekniska böcker om solcellspaneler och energilagring och han arbetar hela tiden med fler. Sean håller NEC-workshops för SPI, Intersolar och flera andra enheter. Han utsågs till Årets IREC-utbildare 2014 och hedrades som SNEC Online Trainer of the Decade under 2020.