Swedish

Fluke 120B-serien handhållna industriella ScopeMeter®-oscilloskop

 • Fluke 120B Series Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscopes
 • Fluke 120B Series Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscopes
 • Fluke 120B Series Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscopes
 • Fluke 120B Series Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscopes

Nyckelfunktioner

Till testverktygen i 120B-seriens industriella ScopeMeter hör innovativa funktioner som har utformats för att göra det snabbare för tekniker att göra felsökningar och få de svar de behöver för att hålla igång sina system. Visa vågformer med Connect-and-View™ utlösnings- och konfigurationsteknologin, och använd Fluke IntellaSet™-teknologin för att automatiskt visa relaterade numeriska mätningar, allt utan att göra manuella mätningsjusteringar. Med Recorder Event Detect-funktionerna tas svårfångade, återkommande händelser till vara och loggas för enkel visning och analys.
 • Digitalt oscilloskop med dubbla ingångar och multimeter
 • 40 eller 20 MHz bandbredd för oscilloskop
 • Två digitala multimetrar med skallängden 5 000 och sann RMS
 • Utlösningsfunktionen Connect-and-View™ för enkel handsfree-användning
 • IntellaSet™-teknologin justerar numerisk avläsning automatiskt och intelligent baserat på den uppmätta signalen
 • Vågformsskrivare med dubbla ingångar och mätaravläsare för visning av datatrender över längre perioder
 • Recorder Event Detect samlar in svårfångade, återkommande signaler på upprepade vågformer upp till 4 kHz
 • Isolerade testkablar för oscilloskop-, resistans- och kontinuitetsmätningar
 • Mätningar från resistans-, kontinuitets-, diod- och kapacitansmätare
 • Effektmätningar (W, VA, VAR, PF, DPF, Hz)
 • Övertoner i spänning, strömstyrka och effekt
 • Kontrollera industriella nätverk mot definierade referensnivåer med BusHealth-test av fysiska skikt
 • Spara eller hämta data- och instrumentkonfigurationer
 • Spara instrumentkonfigurationer definierade av en testsekvens för rutinunderhåll eller av de testmetoder som används oftast.
 • Externt, optiskt isolerat USB-gränssnitt för att överföra, arkivera och analysera data från oscilloskop eller mätare
 • Extra WiFi-adapter ansluten till intern USB-port för trådlös överföring av information till en stationär eller bärbar dator, eller till mobilappen Fluke Connect®*
 • FlukeView® ScopeMeter®-programvara för Windows®
 • Robust design för att klara av vibration på 3 g och shock på 30 g. IP51-klassad enligt EN/IEC60529
 • Högsta säkerhetsklassificering i branschen: säkerhetsklassad för CAT IV 600 V
 • Laddningsbart litiumjonbatteri, sju timmars drift (med fyra timmars laddningstid)

*Alla modeller finns inte tillgängliga i alla länder. Kontrollera med din lokala Fluke-representant.

Triggning av Connect-and-View™ för en omedelbar, stabil visning

Oscilloskopanvändare vet hur svår triggning kan vara. Användning av felaktiga inställningar kan leda till instabil insamling av vågformer och ibland till felaktiga mätdata. Flukes unika Connect-and-View™-triggningsteknologi känner igen signalmönster och ställer automatiskt in korrekt triggning för att ge en stabil, tillförlitlig och upprepningsbar visning. Connect-and-View™-triggning är utformad för att fungera med praktiskt taget alla signaler, inklusive motorstyrningar och kontrollsignaler – utan att justera parametrar eller ens trycka på en knapp. Omedelbar igenkänning av signalförändringar och automatisk justering av inställningar ger en stabil visning även vid mätning av flera testpunkter i snabb följd.

IntellaSet™/AutoReading

Auto Readings-funktionen med Fluke IntellaSet™-teknologin använder sig av egenutvecklade algoritmer för att på ett intelligent sätt analysera den uppmätta vågformen och automatiskt visa de lämpligaste numeriska mätningarna på skärmen, så du kan få de data du behöver snabbare än någonsin tidigare. Till exempel när den uppmätta vågformen är en nätspänningssignal visas automatiskt mätvärdena Vrms och Hz, medan om den uppmätta vågformen är en fyrkantsvåg så visas automatiskt mätvärdena Vpeak-peak och Hz. Genom att använda IntellaSet™-teknologin tillsammans med automatisk Connect-and-View™-triggning kan du vara säker på att du inte bara ser rätt vågform utan även de korrekta numeriska mätvärdena. Allt utan att ens röra en knapp.

Fluke Connect-and-View™-triggning med IntellaSet™-teknologin ger dig snabb tillgång till de data du behöver.

Industriell utrustning kräver pålitlig strömförsörjning för att fungera ordentligt. Använd de dubbla ingångarna för att erhålla de väsentliga strömmätningarna.

För enfassystem och balanserade 3-fassystem kan de dubbla ingångarna på 120B-seriens industriella ScopeMeter® mäta AC + DC RMS-spänning på kanal A och AC + DC RMS-ström på kanal B. Fluke 125B kan sedan beräkna frekvens, fasvinkel, aktiv effekt (kW), reaktiv effekt (VA eller VAR), effektfaktor (PF) eller förskjutningsfaktor (DPF) och kan även beräkna effektvärdena för ett 3-fassystem där alla faser har samma spänning och strömstyrka. Detta gäller både för balanserade system och resistiva laster.

Erhåll enkelt väsentliga effektegenskaper för att kontrollera effekten i ett system.

Övertonsmätningar

Övertoner är periodiska störningar i sinusvågorna för spänning, ström eller styrka. Övertoner i kraftförsörjningssystem beror ofta på icke-linjära belastningar som exempelvis switchade DC-aggregat och motorstyrningar med justerbar hastighet. Övertoner kan leda till att transformatorer, ledare och motorer överhettas. Testverktyget mäter övertoner till den 51:a med Harmonics (övertoner)-funktionen. Relaterade data, såsom DC-komponenter, THD (total harmonisk distorsion) och K-faktor, mäts för att ge en fullständig inblick i det elektriska tillståndet av dina laster.

Översikt över övertonsspektrum med markörer för att mäta distorsionen som en procentandel av grundvärdet.

Använd de omfattande skrivningslägena som hjälp för att enkelt hitta intermittenta fel

De svåraste felen att hitta är de sporadiska händelserna som bara dyker upp ibland. De kan bero på dåliga anslutningar, damm, smuts, korrosion eller helt enkelt brutna förbindelser. Andra faktorer som strömavbrott och -svikt, eller en motor som startas eller stoppas, kan också orsaka sporadiska händelser som får en maskin att stanna. När dessa händelser inträffar är du kanske inte på plats för att se det. Men testverktyget Fluke ScopeMeter® gör det. Du kan antingen skriva minimi- och maximitoppvärden eller spela in vågformsspåret. Och med expanderbart SD-minne kan inspelningssessioner göras i upp till 14 dagar. Den här skrivaren är ännu effektivare då Recorder Event Detect, som gör det lättare än någonsin att upptäcka och logga intermittenta fel, läggs till. Ange helt enkelt ett tröskelvärde på en mätning eller ett oscilloskopspår så märks avvikelser som unika händelser. Du behöver inte längre söka igenom mängder av data för att lokalisera fel, och du kan snabbt gå från en märkt händelse till nästa och samtidigt ha tillgång till hela datauppsättningen.

Gå snabbt igenom inspelade händelser för att identifiera och felsöka intermittenta fel.

BusHealth-test för industriellt bruk kontrollerar de elektriska signalernas kvalitet i industribussar

BusHealth-testet analyserar de elektriska signalerna i industriella bussar och nätverk och ger en tydlig indikering, "Bra", "Svag" eller "Dålig", för varje relevant parameter, intill det faktiska uppmätta värdet. De uppmätta värdena jämförs med standardvärden baserat på valda busstyper (CAN-buss, Profi-buss, Foundation Field, RS-232 och många fler), eller så kan unika referensvärden ställas in om olika toleranser krävs. Fluke 125B kan kontrollera de elektriska signalernas kvalitet så snart de passerar genom nätverket, utan att titta på datainnehållet. Dessutom kontrollerar 125B signalnivåer och -hastighet, övergångstider och distorsion, och jämför dessa med tillämpliga standarder så att du kan hitta fel, såsom felaktiga kabelanslutningar, defekta kontakter, felaktig jordning eller felaktiga termineringar.

Förstå snabbt analoga egenskaper hos signaler i fysiska skikt i industriella fältbussar.

En testkabel för att mäta flera elektriska parametrar

Högfrekvensvågforms-, multimeter-, kapacitans- och resistansmätningar liksom kontinuitetskontroller omfattas alla av en enda uppsättning isolerade testkablar. Ingen tid går förlorad för att leta eller byta kablar.

Ett enda testverktyg visar vågformer och mäter volt, ohm, ampere eller kapacitans.

FlukeView® ScopeMeter®-programvara för Windows®

Få ut mer av din ScopeMeter 120B med programvaran FlukeView®:

 • Spara instrumentets skärmkopior på datorn, i färg
 • Lägg till skärmbilder i dina rapporter och din dokumentation
 • Samla in och spara vågformsdata från din ScopeMeter-testverktyget på datorn
 • Skapa och arkivera vågformsreferenser för enkel jämförelse
 • Lägg till vågformsdata i ditt kalkylblad för detaljerad analys
 • Använd markörer för parametermätning
 • Lägg till användartext i instrumentkonfigurationer och skicka dem till instrumentet som referens och anvisningar till användaren

Märk: en del funktioner kan vara tillgängliga endast med specifika ScopeMeter testverktygsmodeller

Kompatibilitet med mobilappen Fluke Connect

Det är svårare än någonsin att felsöka automatiserade industrimaskiner. Det räcker inte med att veta var man ska testa. Man måste också veta vad man letar efter: det kan vara svårt utan referensmätdata eller tillgång till experter inom området. Fluke Connect® Assets trådlösa system av programvara och trådlösa testverktyg gör det möjligt för tekniker att minska underhållskostnaderna och öka drifttiden med hjälp av korrekta utrustningsuppgifter samt underhållsdata som är enkla att tolka och dela. Jämför mätdata och trender för testpunkter så att du kan förstå signalegenskaper och förändringar över tiden bättre. Dessutom kan du göra det möjligt för andra i teamet att få tillgång till underhållsdata var och när som helst genom att lagra dem på Fluke Cloud™. Så här kan du få råd eller godkännanden på fältet och få igång dina system snabbare än någonsin tidigare.

ProduktjämförelsetabellFluke 123BFluke 124BFluke 125B
Funktioner
Oscilloskop och multimeter med dubbla ingångar samt alla funktioner
Oscilloskopets bandbredd i MHz="20"="40"="40"
Multimeter- och oscilloskopskrivare
Mätningar med oscilloskopmarkörer
Effekt- och övertonsmätning
BusHealth
Medföljande tillbehör
10:1-spänningsprob
i400S AC-strömtång

Produktöversikt: Fluke 120B-serien handhållna industriella ScopeMeter®-oscilloskop

Förenklad testning, bättre inblick och snabbare elektromekanisk felsökning

Den kompakta ScopeMeter® 120B-serien är den robusta oscilloskoplösningen för felsökning och underhåll av industriell elektrisk och elektromekanisk utrustning. Den är ett helt integrerat testverktyg, med oscilloskop-, multimeter- och höghastighetsskrivare i ett lättanvänt instrument. ScopeMeter 120B-serien integreras även med mobilappen Fluke Connect® och programvaran FlukeView® för ScopeMeter för att möjliggöra ytterligare samarbete, dataanalys och arkivering av viktig testinformation.

Specifikationer: Fluke 120B-serien handhållna industriella ScopeMeter®-oscilloskop

Oscilloskopläge
Vertikal
Frekvensomfång - DC-kopplatUtan prober och testkablar (med BB120)123B: DC till 20 MHz (-3 dB)
124B och 125B: DC till 40 MHz (-3 dB)
Med STL120-IV 1:1 isolerade testkablarDC till 12,5 MHz (-3 dB)/DC till 20 MHz (-6 dB)
Med VP41 10:1-prob123B: DC till 20 MHz (-3 dB)
124B och 125B: DC till 40 MHz (-3 dB)
Frekvensomfång - AC-kopplat (lågfrekvensavrullning)Utan prober och testkablar< 10 Hz (-3 dB)
Med STL120-IV 1:1 isolerade testkablar< 10 Hz (-3 dB)
Med VP41 10:1-prob< 10 Hz (-3 dB)
Stigtid, exklusive prober,
testkablar
123B <17,5 ns
124B och 125B < 8,75 ns
IngångsimpedansUtan prober och testkablar1 MΩ//20 pF
Med BB1201 MΩ//24 pF
Med STL120-IV 1:1 isolerade testkablar1 MΩ//230 pF
Med VP41 10:1-prob5 MΩ//15,5 pF
Känslighet5 mV till 200 V/div
Analog bandbreddsbegränsare10 kHz
VisningslägenA, -A, B, -B
Max. ingångsspänning A och BDirekt, med testkablar eller med VP41-prob600 Vrms Cat IV, 750 Vrms maximal spänning.
Med BB120600 Vrms
Max. flytande spänning, från något uttag till jord600 Vrms Cat IV, 750 Vrms upp till 400 Hz
Horisontal
OscilloskoplägenNormal, Enkel, Roll
Intervall (normalt)Ekvivalent sampling123B: 20 ns till 500 ns/div,
124B och 125B: 10 ns till 500 ns/div
Realtidssampling1 μs till 5 s/div
Enkel (realtid)1 μs till 5 s/div
Roll (realtid)1 s till 60 s/div
Samplingsintervall (för båda kanalerna samtidigt)Ekvivalent sampling (repetitiva signaler)Upp till 4 GS/s
Realtidssampling 1 μs till 60 s/div40 MS/s
 
Trigger
SkärmuppdateringFri körning, med trigger
KällaA, B
Känslighet A och Bvid DC till 5 MHz0,5 rutor eller 5 mV
vid 40 MHz123B: 4 divisioner
124B och 125B: 1,5 divisioner
vid 60 MHz123B: Ej tillämpligt
124B och 125B: 4 divisioner
FlankPositiv, negativ
 
Avancerade oscilloskopfunktioner
VisningslägenNormalFångar fel på upp till 25 ns och visar analogliknande motståndsvågformer
JämnHämmar brus från en vågform
Fel avFångar inte spikar mellan samplingar
EnvelopeRegistrerar och visar vågformernas minimum och maximum över tiden
Auto-inställning (Connect-and-View™)Kontinuerliga helautomatiska justeringar av amplitud, tidbas, triggernivåer, triggerspann och avstängning. Även manuell inställning av amplitud, tidbas eller triggernivå.
 
Multimeter med dubbla ingångar
Alla mätningars onoggrannhet ligger inom ± (% av mätning + antalet värden) från 18° C till 28° C.
Lägg till 0,1 x (specifik onoggrannhet) för varje ° C under 18° C eller över 28° C. För spänningsmätningar med 10:1-prob, lägg till probosäkerhet +1 %. Fler än en vågformsperiod bör synas på skärmen.
 
Ingångsspänning A och B
DC-spänning (V DC)
Mätområden500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Mätosäkerhet± (0,5 % + 5 värden)
Avvisning av gemensamt läge (CMRR)> 100 dB vid DC, > 60 dB vid 50, 60 eller 400 Hz
Fullt skalutslag5000 enheter
Spänningar för sann RMS (V AC och V AC + DC)
Mätområden500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Mätosäkerhet för 5% till 100% av intervall (DC-kopplat)DC till 60 Hz (V AC + DC)± (1 % + 10 värden)
1 Hz till 60 Hz (V AC)± (1 % + 10 värden)
Onoggrannhet för 5 % till 100 % av intervall (DC-kopplat)60 Hz till 20 kHz± (2,5 % + 15 värden)
DC-avvisning (endast VAC)> 50 dB
Avvisning av gemensamt läge (CMRR)> 100 dB vid DC
>60 dB @ 50, 60 eller 400 Hz
Fullt skalutslag5 000 värden, avläsningen är oberoende av toppfaktor.
Topp
LägenMax topp, min topp eller topp-till-topp
Mätområden500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 2 200 V
MätosäkerhetMätosäkerhet Max. topp eller min. topp5 % av full skala
Mätosäkerhet topp-till-topp10 % av full skala
Fullt skalutslag500 värden
Frekvens (Hz)
Mätområden123B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz och 50 MHz
124B och 125B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz och 70 MHz
Frekvensområde15 Hz (1 Hz) till 50 MHz i kontinuerlig autoinställning
Mätosäkerhet vid 1 Hz till 1 MHz± (0,5 % + 2 värden)
Fullt skalutslag10 000 värden
Varvtal
Maxavläsning50,00 kRPM
Mätosäkerhet± (0,5 % + 2 värden)
Pulskvot (PULS)
Mätområde2% till 98%
Frekvensområde15 Hz (1 Hz) till 30 MHz i kontinuerlig autoinställning
Pulsbredd (PULS)
Frekvensområde15 Hz (1 Hz) till 30 MHz i kontinuerlig autoinställning
Fullt skalutslag1 000 värden
Ampere (AMP)
Med strömtångMätområdenSamma som V DC, V AC, V AC + DC eller TOPP
Skalfaktorer0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A, 400 mV/A, 1 V/A, 10 mV/mA
MätosäkerhetSamma som V DC, V AC, V AC + DC eller TOPP (lägg till onogrannhet för strömtång)
Temperatur (TEMP) med alternativ temperaturprob
Mätområde200° C/div
Skalfaktor1 mV/°C och 1 mV/°F
MätosäkerhetSom V DC (lägg till onogrannhet för temperaturprob)
Decibel (dB)
0 dBV1 V
0 dBm (600 Ω /50 Ω)1 mW refererat till 600 Ω eller 50 Ω
dB påV DC, V AC eller V AC + DC
Fullt skalutslag1 000 värden
Toppfaktor (Crest)
Mätområde1 till 10
Fullt skalutslag90 värden
Fas
LägenA till B, B till A
Mätområde0 till 359 grader
Upplösning1 grad
Effekt (endast 125B)
Konfigurationer1-fas/3-fas 3-polig balanserad belastning (3-fas: endast grundkomponent, endast AUTOSET-läge)
Effektfaktor (PF)Förhållande mellan watt och VA – 0,00 till 1,00
WattRMS-avläsningar av multiplar motsvarande samplingar på ingång A (volt) och ingång B (ampere)
Fullt skalutslag999 värden
VAVrms x Arms
Fullt skalutslag999 värden
VA Reaktiv (VAR)[S][208]="2"[S][210]="2"[S][212]
Fullt skalutslag999 värden
Vpwm
SyfteAtt mäta på pulsbreddsmodulerade signaler, såsom utgångar från motorstyrningsomvandlare
PrincipMätvärdena visar effektiv spänning baserat på medelvärdet av samplingar över ett fullt antal perioder av grundtonsfrekvensen
MätosäkerhetSom Vrms för sinusvågsignaler
 
Ingång A till gemensam
Ohm (Ω)
Mätområden123B och 124B500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
125B50 Ω, 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
Mätosäkerhet± (0,6 % + 5 värden) 50 Ω ± (2 % + 20 värden)
Fullt skalutslag50 Ω till 5 MΩ – 5 000 värden, 30 MΩ – 3 000 värden
Strömmätning0,5 mA till 50 nA, minskar med ökande mätområden
Spänning över öppen krets< 4 V
Kontinuitet (Cont)
Ljudsignal< (30 Ω ± 5 Ω) i 50 Ω-intervall
Strömmätning0,5 mA
Detekteringstid för kortslutningar≥ 1 ms
Diod
Spänningsmätningvid 0,5 mA> 2,8 V
vid öppen krets< 4 V
Strömmätning0,5 mA
Polaritet+ på ingång A, - på COM
Kapacitans (CAP)
Mätområden50 nF, 500 nF, 5 μF, 50 μF, 500 μF
Fullt skalutslag5000 enheter
Strömmätning500 nA till 0,5 mA, ökar med ökande mätområden
 
Avancerade DMM funktioner
NollställningSätt aktuellt värde till referens
AutoHold (på A)Läser in och fryser ett stabilt mätresultat. Ljudsignal vid stabilitet. AutoHold fryser huvudmätvärdet, med trösklar på 1 Vpp för AC-signaler, respektive 100 mV för DC-signaler.
Fast decimalpunktAktiveras med dämpningstangenter
 
Marköravläsning (124B och 125B)
KällorA, B
Enkel vertikal linjeMedel-, min- och maxavläsning
Medel-, min-, max- och tid från avläsningens start (i läget ROLL, instrument i HOLD)
Min, max och tid från avläsningens början (i läget RECORDER, instrument i HOLD)
Övertonsvärden i läget POWER QUALITY (elkvalitet).
Dubbla vertikala linjerTopp till topp-, tidsavstånds- och reciprok tidsavståndsavläsning
Medel-, min- och maxvärden och tid från start av avläsning (i läget ROLL, instrument i HOLD)
Dubbla horisontella linjerHög, låg och topp-till-toppavläsning
Stig- eller falltidOmställningstid, 0 %- och 100 %-avläsningsnivå (manuell eller automatisk nivåinställning
endast möjligt på en kanal i taget)
MätosäkerhetSom oscilloskopets mätosäkerhet
 
Skrivare
Skrivaren läser in mätvärden i läget Meter Recorder (mätarskrivare) eller läser kontinuerligt in vågformssampel i läget Scope Recorder (oscilloskopskrivare). Informationen lagras på internt minne eller på ett extra SD-kort (med 125B eller 124B).
Resultaten visas som en elektronisk skrivare som ritar en graf med min- och maxvärden för varje avläsning över tid eller som en kurvform som ritar alla insamlade samplingar.
Mätvärden
MäthastighetMaximalt 2 mätningar/s
Minnesstorlek (min, max, medelvärde)2 M mätvärden för 1 kanal
Inspelningstid2 veckor
Maximalt antal händelser="1024"
Vågformsminne
Max. samplingsfrekvens400 K sampling/s
Storlek på internminne400 M samplingar inspelningstid
Internminnets omfång15 minuter vid 500 μs/div
11 timmar vid 20 ms/div
Minnesstorlek på SD-kort1,5 G samplingar
Inspelningstid SD-kort11 timmar vid 500 μs/div
14 dagar vid 20 ms/div
Maximalt antal händelser="64"
 
Elkvalitet (endast 125B)
AvläsningarWatt, VA, VAR, PF, DPF, Hz
Watt, VA, VAR-mätområden (auto)250 W till 250 MW, 625 MW, 1,56 GW
När valt: totalt (% r)± (2 % + 6 värden)
När valt: grundton (% f)± (4 % + 4 värden)
DPF0,00 till 1,00
PF0,00 till 1,00, ± 0,04
Frekvensområde10,0 Hz till 15,0 kHz
och 40,0 Hz till 70,0 Hz
Antal övertonerDC till 51
Avläsningar/marköravläsningar
(grundfrekvens 40 Hz till 70 Hz)
Vrms / Arms / WattVarje överton från grundtonen kan väljas för individuella avläsningar
Inkluderar grundfrekvens, fasvinkel och K-faktor (i ampere och watt)
 
BusHealth-test (endast Fluke 125B)
TypUndertypProtokoll
AS-iNEN-EN50295
CANISO-11898
Interbus SRS-422EIA-422
ModbusRS-232RS-232/EIA-232
RS-485RS-485/EIA-485
Foundation FieldbusH161158 typ 1, 31,25 kBit
ProfibusDPEIA-485
PA61158 typ 1
 
Diverse
DisplayTyp5,7-tums TFT med aktiv matris
Upplösning640 x 480 bildpunkter
VågformsdisplayVertikal10 div av 40 pixlar
Horisontal12 div av 40 pixlar
StrömförsörjningExternVia nätadapter BC430
Ingångsspänning10 V DC till 21 V DC
Strömförbrukning5 W typiskt
Ingång5 mm uttag
InternVia batteripack BP290
BatteridriftLaddningsbart litiumjonbatteri 10,8 V
Driftstid7 timmar med 50% bakgrundsbelysning
Laddningstid4 timmar med testverktyget avstängt, 7 timmar med testverktyget påslaget
Tillåten omgivande temperatur0 till 40° C under laddning
MinneDet interna minnet kan lagra 20 mätningar (skärmvågform och konfiguration)MicroSD-kortplats med extra SD-kort (maxstorlek på 32 GB)
MekanisktStorlek259 x 132 x 55 mm 
(10,2 x 5,2 x 2,15 tum)
Vikt1,4 kg inklusive batteripaket
GränssnittOptiskt isoleratÖverför skärmkopior (bitmaps), inställningar och data
USB till stationär/bärbar datorOC4USB optiskt isolerad USB-adapter/-kabel, (valbar), med FlukeView®-programvara för Windows®.
Extra WiFi-adapterSnabb överföring av skärmkopior (bitmaps), inställningar och data till personlig/bärbar dator, surfplatta, smarttelefon osv. Det finns en USB-port ämnad för WiFi-dongeln. Använd inte USB-porten med en kabel av säkerhetsskäl.
 
Miljö
MiljöMIL-PRF-28800F, Klass 2
TemperaturBatteridrift0 till 40° C
Drift med nätadapter0 till 50° C
Förvaring-20° till 60° C
Luftfuktighet (vid användning)vid 0° till 10° CIcke-kondenserande
vid 10° till 30° C95%
vid 30° till 40° C75%
vid 40° till 50° C45%
Förvaringvid -20° till 60° CIcke-kondenserande
Höjd över havetAnvändning vid 3 kmCAT III 600 V
Användning vid 2 kmCAT IV 600 V
Förvaring12 km
EMC elektromagnetisk kompatibilitetInternationelltIEC 61326-1: Industriell, CISPR 11: grupp 1, klass A
Korea (KCC)Klass A-utrustning (industriell sändnings- och kommunikationsutrustning)
USA (FCC)47 CFR 15 underdel B. Den här produkten anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103.
Trådlös radio med adapterFrekvensområde2 412 MHz till 2 462 MHz
Uteffekt< 100 mW
SkyddsklassIP51, ref: EN/IEC60529
SäkerhetAllmäntIEC 61010-1: Föroreningsgrad 2
MätningIEC 61010-2-033: CAT IV 600 V/CAT III 750 V
Max. ingångsspänning ingång A och BDirekt på ingång eller med kablar600 Vrms CAT IV för frånkoppling
Med banan-till-BNC-adapter BB120600 Vrms för frånkoppling
Max. flytande spänning från något uttag till jord600 Vrms Cat IV, 750 Vrms upp till 400 Hz

Modeller: Fluke 120B-serien handhållna industriella ScopeMeter®-oscilloskop

Fluke 125B

Industriellt ScopeMeter® handhållet oscilloskop (40 MHz)

Inkluderar:

 • Fluke 125B handhållet oscilloskop
 • Isolerade testkablar med svarta jordledningskablar
 • Svarta testkablar (för jordning)
 • Krokklämmor (röda, blå)
 • Adaptrar, banan till BNC (svart, x1)
 • 10:1-spänningsprob
 • i400s AC-strömtång
 • Vinklad USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Strömförsörjningsenhet, adapter/batteriladdare
 • Uppladdningsbart litiumjonbatteripaket
Fluke 123B/S

Industriellt ScopeMeter® handhållet oscilloskop (20 MHz)

Inkluderar:

 • Fluke 123B handhållet oscilloskop
 • Isolerade testkablar med svarta jordledningskablar
 • Svarta testkablar (för jordning)
 • Krokklämmor (röda, blå)
 • Adaptrar, banan till BNC (svart, x1)
 • Vinklad USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Strömförsörjningsenhet, adapter/batteriladdare
 • Uppladdningsbart litiumjonbatteripaket
 • Mjuk tillbehörsväska
 • Magnethållare
 • FlukeView® ScopeMeter®-programvara för Windows®
 • Skärmskydd
Fluke 123B

Industriellt ScopeMeter® handhållet oscilloskop (20 MHz)

Inkluderar:

 • Fluke 123B handhållet oscilloskop
 • Isolerade testkablar med svarta jordledningskablar
 • Svarta testkablar (för jordning)
 • Krokklämmor (röda, blå)
 • Adaptrar, banan till BNC (svart, x1)
 • Vinklad USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Strömförsörjningsenhet, adapter/batteriladdare
 • Uppladdningsbart litiumjonbatteripaket
Fluke 124B

Industriellt ScopeMeter® handhållet oscilloskop (40 MHz)

Inkluderar:

 • Fluke 124B handhållet oscilloskop
 • Isolerade testkablar med svarta jordledningskablar
 • Svarta testkablar (för jordning)
 • Krokklämmor (röda, blå)
 • Adaptrar, banan till BNC (svart, x1)
 • 10:1-spänningsprob
 • Vinklad USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Strömförsörjningsenhet, adapter/batteriladdare
 • Uppladdningsbart litiumjonbatteripaket
Fluke 124B/S

Industriellt ScopeMeter® handhållet oscilloskop (40 MHz)

Inkluderar:

 • Fluke 124B handhållet oscilloskop
 • Isolerade testkablar med svarta jordledningskablar
 • Svarta testkablar (för jordning)
 • Krokklämmor (röda, blå)
 • Adaptrar, banan till BNC (svart, x1)
 • 10:1-spänningsprob
 • Vinklad USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Strömförsörjningsenhet, adapter/batteriladdare
 • Uppladdningsbart litiumjonbatteripaket
 • Mjuk tillbehörsväska
 • Magnethållare
 • FlukeView® ScopeMeter®-programvara för Windows®
 • Skärmskydd
Fluke 125B/S

Industriellt ScopeMeter® handhållet oscilloskop (40 MHz)

Inkluderar:

 • Fluke 125B handhållet oscilloskop
 • Isolerade testkablar med svarta jordledningskablar
 • Svarta testkablar (för jordning)
 • Krokklämmor (röda, blå)
 • Adaptrar, banan till BNC (svart, x1)
 • 10:1-spänningsprob
 • i400s AC-strömtång
 • Vinklad USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Strömförsörjningsenhet, adapter/batteriladdare
 • Uppladdningsbart litiumjonbatteripaket
 • Mjuk tillbehörsväska
 • Magnethållare
 • FlukeView® ScopeMeter®-programvara för Windows®
 • Skärmskydd