Swedish

Mäta pulskvot

 1. Ställ in den digitala multimetern (DMM) på frekvensmätning. Stegen varierar mellan instrumenten. Multimeterns omkopplare vrids vanligen till dc V (Likspänning V) och Hz-knappen trycks ned. Den digitala multimetern är klar att mäta pulskvot när procenttecknet (%) visas till höger i multimeterns teckenfönster.
 2. Sätt först in den svarta testkabeln i COM-uttaget.
Mäta pulskvot
 1. Sätt sedan in den röda kabeln i V ?-uttaget. När du är klar tar du bort kablarna i omvänd ordning: röd först och sedan svart.
 2. Anslut testkablarna till kretsen som du vill testa.
 3. Läs av det uppmätta värdet på displayen. Ett plustecken (+) visar spänningsmätning med POSITIV tidsandel i procent. Ett minustecken (-) visar spänningsmätning med NEGATIV tidsandel i procent.

  Obs! En positiv avläsning indikerar typiskt när kretsen är AKTIV och en negativ avläsning när kretsen är INAKTIV. Ibland kan en negativ del av signalen skapa en AKTIV signal.

 4. Tryck på summerknappen (summerknapp) för att växla mellan spänningsmätning av POSITIV och NEGATIV tidsandel i procent. Obs! Knappen som används varierar mellan multimetrar. Se modellens användarhandbok för specifika anvisningar.

Grunderna om pulskvot

 • Pulskvot är förhållandet mellan tiden då en last eller krets är PÅ och tiden då lasten eller kretsen är AV. En last som gå PÅ och stängs AV flera gånger per sekund har en pulskvot.
 • Varför mäta det här? Många laster slås snabbt på och av med en snabbverkande elektronisk brytare som exakt styr lastens uteffekt. Lampors ljusstyrka, värmeelementens värme och magnetisk styrka i en spole går att styra med pulskvot.
 • Pulskvot mäts med procentandelen AKTIV tid. Exempel: En pulskvot på 60 % är en signal som är PÅ 60 % av tiden och AV resterande 40 %.
 • Ett annat sätt att mäta pulskvot är uppehåll, mätt i grader i stället för procent.
 • När en digital multimeter mäster pulskvot visar den mängden tid då ingångssignalen ligger över eller under en fast trigger nivå, den fasta nivån då multimeterns räknare triggas att registrera frekvens. Slope är vågformens kant på vilken triggernivån väljs.
 • Procentandelen tid över trigger nivån visas om positiv trigg väljs. Omvänt, procentandelen tid under trigger nivån visas om negativ trigg väljs. Den valda lutningen visas med ett plustecken (+) eller minustecken (-) i displayen. De flesta multimetrar visar som standard positiv trigg. Den negativa triggningen väljs vanligen med ytterligare en knapp. Se multimeterns användarhandbok för specifika anvisningar.

Mäta pulskvot

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.