Fluke 435 Series II Energy & Power Analyzer

 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie A Spotřeby Elektrické Energie 435 řady II | Fluke
 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie A Spotřeby Elektrické Energie 435 řady II | Fluke
 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie A Spotřeby Elektrické Energie 435 řady II | Fluke

Klíčové vlastnosti

 • Účinnost měniče energie: Pomocí dodatečných kleští pro stejnosměrný proud měří současně výstupní výkon střídavého proudu a vstupní výkon stejnosměrného proudu v elektronických systémech napájení.
 • Záznam dat pomocí funkce Výkonová křivka (PowerWave): Zaznamenávání rychlých dat RMS a zobrazování polovičního cyklu a křivek charakterizujících dynamiku elektrosoustavy (rozběhy generátorů, spínání jednotek UPS a podobně).
 • Kalkulačka energetických ztrát: Klasické měření činného a jalového výkonu, nevyvážení a harmonických se zpracovává za účelem vyjádření nákladů na energetické ztráty soustavy.
 • Řešení problémů v reálném čase: Analyzování trendů pomocí kurzorů a nástrojů pro přiblížení.
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v oboru: Bezpečnostní kategorie 600 V CAT IV/1 000 V CAT III, vhodný pro měření na počátku elektrické instalace.
 • Měření všech tří fází a středního vodiče: Součástí jsou čtyři pružné proudové sondy s vylepšeným tenkým ohebným hrotem flex určeným k použití v těch nejstísněnějších místech.
 • Automatická projekce vývoje: Každé měření se vždy automaticky zaznamenává – není nutné cokoli nastavovat.
 • Sledování systému: Deset parametrů kvality elektrické energie na jedné obrazovce – podle normy kvality elektrické energie EN50160.
 • Funkce záznamníku: Konfigurace pro libovolné testovací podmínky s pamětí až 600 parametrů v uživatelsky definovaných intervalech.
 • Zobrazování grafů a generování zpráv: Pomocí přiloženého softwaru pro analýzu.
 • Životnost baterií: Sedm hodin provozu na jedno nabití s baterií Li-ion.
 • Bezdrátové stahování dat: Stahujte data bezdrátově do PC a ukládejte si snímky obrazovky pomocí aplikace Fluke Connect®.

Záznam dat pomocí funkce Výkonová křivka (PowerWave)
Pro některé uživatele je spínání zátěží příčinou problémů s kvalitou elektrické energie. Při zapnutí zátěže někdy odběr proudu způsobí pokles napětí na úroveň, která zapříčiní poruchu jiného zařízení. Funkce Výkonová křivka, která je k dispozici u modelů 435 a 437 řady II, umožňuje uživatelům současně vysokou rychlostí zaznamenat signály napětí, proudu a frekvence a zjistit tak, které interakce mohou být potenciálním zdrojem problémů. Funkce Výkonová křivka představuje vyšší stupeň standardního měření kvality elektrické energie; režim rychlého záznamu dat funkce Výkonová křivka přináší možnost zjištění dynamické charakteristiky systému.

Po určenou dobu jsou nepřetržitě zaznamenávány křivky napětí a proudu, které jsou posléze podrobně zobrazeny na obrazovce; z těchto dat je pak odvozena křivka výkonu. Kromě toho lze ukládat a pro účely analýzy načítat hodnoty napětí, proudu, výkonu a frekvence pro polovinu cyklu RMS. Tato funkce je užitečná zejména při měření systémů záložních generátorů a systémů UPS, kde může být spolehlivé zapnutí zásadním požadavkem.

Účinnost měniče energie
Měniče energie jsou napájeny proudem dc (ss) a transformují jej na proud ac (st) nebo obráceně. Solární elektrárny obvykle obsahují měnič, který je napájen stejnosměrným proudem ze solárních článků a mění jej na využitelný střídavý proud. Měniče mohou časem ztrácet výkon a je třeba je kontrolovat. Porovnáním vstupního příkonu s výstupním výkonem lze určit účinnost systému. Modely 430 řady II dokážou účinnost takovýchto měničů změřit díky možnosti současného měření stejnosměrného a střídavého výkonu systému k určení ztrát, ke kterým při procesu transformace dochází.

Systém měření výkonu Unified Power Measurement
Dříve dokázali vypočítat ztráty energie způsobené problémy s kvalitou elektrické energie pouze odborníci. Organizace byly schopné vypočítat náklady, ale nutný proces měření byl mimo možnosti průměrného elektrotechnika. Díky nové patentované funkci Unified Power v modelu 430 řady II můžete pomocí jediného přenosného přístroje určovat množství vyplýtvané energie a přesně vypočítat nadbytečné náklady na energii. Systém měření výkonu Unified Power Measurement společnosti Fluke poskytuje nejobšírnější náhled na dostupnou elektrickou energii. Měří se:

- Klasické parametry elektrické energie (Steinmetz 1897) a parametry elektrické energie podle IEEE 1459-2000
- Podrobná analýza ztrát
- Analýza nevyvážení

Analýza nevyvážení Tyto výpočty UPM se používají k určení finančních nákladů na energetické ztráty způsobené problémy s kvalitou elektrické energie. Výpočty generuje spolu s ostatními informacemi specifickými pro organizaci kalkulačka energetických ztrát, která nakonec určí, kolik peněz organizace ztrácí z důvodu plýtvání energií.

 

AutoTrend – Rychle si prohlédněte vývoj průběhu
Unikátní funkce AutoTrend vám nabízí rychlý pohled na změny v čase. Každá zobrazená hodnota je automaticky a nepřetržitě zaznamenávána bez nutnosti nastavování prahových úrovní či manuálního spouštění procesu. Můžete si rychle prohlédnout vývoje napětí, proudu, frekvence, výkonu, harmonických nebo mihotání světel (tzv. flicker) na všech třech fázích a středním vodiči.

 

Systémový monitor – Proveďte snadno porovnání kvality energie s normou EN50160
Pouhým stlačením jednoho tlačítka vám jedinečná funkce „Systémový monitor“ poskytne přehled kvality energetického systému a zkontroluje, zda příkon vyhovuje úrovním dle normy EN50160 nebo vašim vlastním specifikacím. Tento přehled se zobrazí pomocí barevných sloupců v grafu na jedné obrazovce, kde je zřetelně patrné, které parametry přesahují nastavené limity.

 

Přehledový obraz Systémového monitoru vám nabídne okamžitý pohled na to, zda napětí, harmonické, flicker (mihotání světel), frekvence a počet poklesů a překmitů přesahují nastavené limity. Dostanete podrobný seznam všech událostí přesahujících nastavené limity.

 
Funkce Logging vám umožní přizpůsobit výběry měření a provádět okamžitou analýzu uživatelem volených parametrů.
Měřte a zaznamenávejte výkon (W), VA a VARs, účiník (PF) a spotřebu energie.
Vysledujte vyšší harmonické až do 50. a zaznamenejte THD (celkové harmonické zkreslení) podle požadavků IEC61000-4-7

Přehled výrobků: Fluke 435 Series II Energy & Power Analyzer

Rozšířené funkce měření kvality elektrické energie, bezkonkurenční analýza energie

Začněte považovat analyzátor kvality a využívání elektrické energie Fluke 435 II za svou pojistku. Ať už ve vaší organizaci dojde k jakémukoli problému, s přístrojem 435 II budete vždy připraveni. Díky funkcím umožňujícím rozšířené měření parametrů kvality elektrické energie a schopnosti finančního vyjádření spotřeby energie neexistuje žádný elektrický stav, se kterým by si tento model nedokázal poradit.

Použití

 • Záznam dat pomocí funkce Výkonová křivka (PowerWave) – zachycuje rychlé hodnoty RMS pro zobrazení každé křivky, takže máte přehled o vývoji změn napětí, proudu a frekvence
 • Účinnost měniče energie – Účinnost měniče energie
 • Finanční vyjádření spotřeby energie – výpočet fiskálních nákladů na energii vyplýtvanou v důsledku špatné kvality elektrické energie
 • Energetické hodnocení – určete rozdíl energetické spotřeby před a po vylepšení instalace, abyste tak ospravedlnili energeticky úsporná zařízení
 • Prvotní vyhledávání poruch – rychlá diagnostika problémů na obrazovce pro obnovení provozu
 • Prediktivní údržba– zjišťování a prevence problémů s kvalitou elektrické energie dříve, než způsobí prostoj
 • Dlouhodobá analýza – odhalení obtížně zjistitelných nebo občasných problémů
 • Studie zatížení – ověření kapacity elektrického systému před zvýšením zátěže

Technické údaje: Fluke 435 Series II Energy & Power Analyzer

Specifikace přístroje

  Model Měřicí rozsah Rozlišení Přesnost
Napětí (V)
Vrms (AC + DC) 435 II1 V až 1 000 V (fáze proti vodiči N)0,01 V±0,1 % jmenovitého napětí**** 
Všpič.   1 Všpič. na 1 400 Všpič.1 V5 % jmenovitého napětí
Činitel amplitudy napětí (CF)   1,0 > 2,80,01±5 %
Vrms½ 435 II0,1 V±0,2 % jmenovitého napětí
Vzákl. 435 II0,1 V±0,1 % jmenovitého napětí
Ampéry (přesnost kromě přesnosti proudových kleští)
Ampéry (AC + DC) i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Ašpič. i430-Flex 8 400 Ašpič.1 Arms±5 %
1 mV/A5 500 Ašpič.1 Arms±5 %
Činitel amplitudy proudu (CF)   1 až 100,01±5 %
Ampéry ½ i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A1 A±1% ±10 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±1 % ±10 číslic
1 mV/A 1×  5 A až 2 000 A1 A±1 % ±10 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±1 % ±10 číslic
Azákl. i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A1 A±0,5% ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Hz
Hz Fluke 435 při jmenovité frekvenci 50 Hz 42,500 Hz až 57,500 Hz
0,001 Hz

±0,01 Hz
Fluke 435 při jmenovité frekvenci 60 Hz51,000 Hz až 69,000 Hz
0,001 Hz

±0,01 Hz
Napájení
Watty (VA, var) i430-Flex max. 6 000 MW0,1 W až 1 MW±1 % ±10 číslic
1 mV/Amax. 2 000 MW0,1 W až 1 MW±1 % ±10 číslic
Účiník (Cos j/DPF)   0 až 10,001±0,1% při podmínkách jmenovité zátěže
Energie
kWh (kVAh, kvarh) i430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic
Únik energie i430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic bez přesnosti odporu instalace
Harmonické
Řád harmonické (n)   DC, 1 až 50 seskupení: Skupiny harmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
Řád meziharmonických (n)   OFF (vypnuto), 1 až 50 seskupení: Podskupiny harmonických a meziharmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
Volty %f0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ± n × 0,1 %
%r0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ± n × 0,4 %
Absolutní0,0 až 1 000 V0,1 V±5 %*
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0,1 %±2,5 %
Ampéry %f0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ± n × 0,1 %
%r0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ± n × 0,4 %
Absolutní0,0 až 600 A0,1 A±5 % ±5 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0,1 %±2,5 %
Watty %f nebo %r 0,0 % až 100 %0,1 %±n × 2%
AbsolutníZáleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí±5% ± n × 2 % ± 10 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0,1 %±5 %
Fázový posun −360° až +0°±n × 1°
Flicker (mihotání světel)
Plt, Pst, Pst (1 min.) Pinst   0,00 až 20,000,01±5 %
Nevyvážení
Volty %0,0 % až 20,0 %0,1 %±0,1 %
Ampéry %0,0 % až 20,0 %0,1 %±1 %
Signály v rozvodné síti
Prahové úrovně   Práh, limity a trvání signalizace jsou programovatelné pro dvě signalizační frekvence
Signalizační frekvence   60 Hz až 3 000 Hz0,1 Hz 
Relativní V%   0 až 100 %0,10 %±0,4 %
Absolutní V3s (prům. 3 sekundy)   0,0 V až 1 000 V0,1 V±5 % jmenovitého napětí
 

Obecné specifikace

Korpus přístroje Odolná nárazuvzdorná konstrukce s vestavěným ochranným pouzdrem. Odolnost proti prachu a vlhku podle IP51 v souladu s normou IEC60529, pokud se používá v nakloněné poloze. Nárazy a vibrace: náraz 30 g, vibrace: 3 g sinusoida, náhodně 0,03 g²/Hz v souladu s normou MIL-PRF-28800F třída 2
Displej Jas: 200 cd/m2 typicky s použitím napájecího adaptéru, 90 cd/m² typicky s použitím napájení z baterie Velikost: 127 × 88 mm (úhlopříčka 153 mm / 6,0") Rozlišení LCD obrazovky: 320 × 240 pixelů. Kontrast a jas: uživatelsky nastavitelný, kompenzace teploty
Paměť 8GB karta SD (kompatibilní s formátem SDHC, formátování FAT32) ve standardním příslušenství, volitelně až 32GB). Spořič obrazovky a více datových pamětí pro ukládání dat včetně záznamů (závisí na velikosti paměti).
Hodiny s reálným časem Časové a datové razítko pro režim Trend, zobrazení přechodných jevů, sledování systému a záznam událostí.
 

Prostředí

Provozní teplota 0 °C ~ +40 °C, +40 °C ~ +50 °C kromě baterie
Teplota pro skladování −20 °C ~ +60 °C
Vlhkost +10 °C až +30 °C: Relativní vlhkost 95 % nekondenzující
+30 °C až +40 °C: Relativní vlhkost 75 % nekondenzující
+40 °C až +50 °C: Relativní vlhkost 45 % nekondenzující
Maximální pracovní nadmořská výška Až 2 000 m pro kategorii CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
Až 3 000 m pro kategorii CAT III 600 V, CAT II 1 000 V
Maximální nadmořská výška pro skladování 12 km
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) EN 61326 (2005-12) pro emise a imunitu
Rozhraní mini-USB-B, izolovaný port USB pro připojení k počítači, slot pro kartu SD přístupný pod baterií přístroje
Záruka Tři roky (na součásti a výrobní vady) pro hlavní přístroj, jeden rok pro příslušenství
 

Zobrazit všechny specifikace řady »

    * ±5 %, pokud ≥1 % jmenovitého napětí ±0,05 % jmenovitého napětí, pokud <1 % jmenovitého napětí
   ** 50Hz / 60Hz jmenovitá frekvence v souladu s normou IEC 61000-4-30
 *** 400Hz měření nejsou podporována pro Flicker (mihotání světel), signály v rozvodné síti a režim Monitor.
****pro jmenovité napětí 50 V až 500 V

Modely: Fluke 435 Series II Energy & Power Analyzer

Fluke 435 Series II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
Koupit

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430-Flexi-TF-II, 24 inch (61 cm) Length, 4 Flexible Current Probes
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
 • Soft Carrying Bag
Fluke 435 Series II Basic
Fluke 435 Series II Basic Power Quality and Energy Analyzer
Koupit

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
Fluke-438-II/MA

Sada pro upgrade analyzátoru motorů Fluke 430-II

Koupit

obsahuje:

 • Balíček pro upgrade firmwaru k doplnění funkcí pro analýzu motorů do stávajících analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434, 435 a 437 řady II

Zdroje: Fluke 435 Series II Energy & Power Analyzer