Czech

Třífázový záznamník/analyzátor výkonu Fluke 1735

 • Fluke 1735 Three-Phase Power Quality Logger
 • Fluke 1735 Three-Phase Power Quality Logger

Klíčové vlastnosti

 • Elektrickou energii a přiřazené parametry lze zaznamenávat až po 45 dnů
 • V uživatelsky definovaných integračních periodách lze monitorovat maximální odběr energie
 • Pomocí testů spotřeby el. energie si můžete zjistit možné úspory v její spotřebě při zdokonalené účinnosti
 • Je možno měřit harmonické zkreslení způsobené elektronickou zátěží
 • Umožňuje zvýšení spolehlivosti zachycením poklesů a překmitů napětí v důsledku přepínání zátěže
 • Snadné ověření nastavení přístroje pomocí barevného displeje zobrazujícího křivky průběhů a trendy
 • Pomocí dodaných 4 flexibilních proudových sond lze měřit všechny tři fáze a nulový vodič.
 • Zobrazuje grafy a vytváří zprávy pomocí přiloženého softwaru Power Log
 • Kompaktní a robustní konstrukce pouzdra s krytím IP65, 600 V CAT III a zárukou dva roky

Přehled výrobků: Třífázový záznamník/analyzátor výkonu Fluke 1735

Záznam kvality elektrické energie, rozbory elektrické zátěže a testování spotřeby energie.

Záznamník výkonu Fluke 1735 je ideálním měřičem elektrické energie pro elektrikáře a techniky, určený k provádění rozborů měření elektrické energie a základního záznamu její kvality. Nastavení záznamníku výkonu je díky dodaným flexibilním proudovým sondám a barevnému displeji otázkou několika sekund. Měřič kvality elektrické energie zaznamenává většinu parametrů elektrické energie, vyšší harmonické a zachycuje napěťové události.

Aplikace

 • Rozbory zátěže - Ověření kapacity elektrického systému před zvýšením zátěže
 • Energetická hodnocení - Stanovení spotřeby energie před a po vylepšeních k vyhodnocení účinnosti zařízení šetřících energii
 • Měření harmonických - Odhalení problémů harmonických, které mohou poškodit nebo zničit důležité zařízení
 • Zachycení napěťových událostí - Sledování poklesů a překmitů způsobujících rušivé resetování nebo nepříjemné vybavování elektrických jističů

Technické údaje: Třífázový záznamník/analyzátor výkonu Fluke 1735

Specifikace
Obecné
Displej: ¼ VGA grafický barevný s rozlišením 320 x 240 pixelů s dodatečným podsvícením a nastavitelným kontrastem, barevný text a grafika
Jakost: Vývoj, návrh a výroba v souladu s normou DIN ISO 9001
Paměť: Paměť Flash 4 MB, 3,5 MB pro naměřené údaje
Rozhraní: RS-232 zásuvka SUB-D; 115,2 kBaudů, 8 datových bitů, potlačená parita, 1 stop bit, aktualizace firmwaru je možná s rozhraním RS-232 (9kolíkový prodlužovací kabel)
Vzorkovací rychlost: 10,24 kHz
Síťový kmitočet: 50 Hz nebo 60 Hz, uživatelem volený s automatickou synchronizací
Napájení: NiMH akumulátor-pak, s AC(st) adaptérem (15 V až 20 V/0,8 A)
Doba provozu na baterii: Běžně > 12 hodin bez podsvícení a > 6 hodin s vysokou intenzitou podsvícení
Rozměry: 240 mm x 180 mm x 110 mm
Hmotnost: 1,7 kg, včetně baterie
Podmínky okolního prostředí
Rozsah provozních teplot: -10 °C až +50 °C
Rozsah teplot skladování: -20 °C až +60 °C
Rozsah provozních teplot: 0 °C až +40 °C
Referenční rozsah teplot: 23 °C ± 2 °C
Poznámka: Výše uvedené termíny jsou definovány v evropských normách. Chcete-li vypočítat technické údaje v libovolném bodu rozsahu provozních teplot, použijte níže uvedený teplotní koeficient.
Teplotní koeficient: ± 0,1 % změřené hodnoty na °C od referenční teploty
Vnitřní chyba: Týká se referenční teploty, maximální odchylka je garantována po dobu dvou let
Provozní chyba měření: Týká se rozsahu provozních teplot, maximální odchylka je garantována po dobu dvou let
Klimatická třída: C1 (IEC 654-1) -5 °C až +45 °C, 5 % až 95 % RH, bez kondenzace
Korpus: Termoplast Cycoloy odolný vůči nárazům a poškrábání, typ V0 (nehořlavý), s pryžovým ochranným pouzdrem
EMC
Emise: IEC/EN 61326-1:1997 třída B
Odolnost: IEC/EN 61326-1:1997
Bezpečnost
Bezpečnost: IEC 61010-1 600 V CAT III dvojitá nebo zesílená izolace, stupeň znečištění 2
Ochrana: Krytí IP65; EN60529 (týká se pouze hlavního pláště bez prostoru pro baterie)
 Hodnoty RMS se měří s rozlišením 20 ms.
Měření V-rms hvězda
Rozsah měření: 57 V/66 V/110 V/120 V/127 V/220 V/230 V/240 V/260 V/277 V/347 V/380 V/400 V/417 V/480 V AC(st)
Vnitřní chyba: ± (0,2 % naměřené hodnoty + 5 míst)
Provozní chyba měření: ± (0,5 % naměř. hod. + 10 míst)
Rozlišení: 0,1 V
Měření V-rms trojúhelník
Rozsah měření: 100 V/115 V/190 V/208 V/220 V/380 V/400 V/415 V/450 V/480 V/600 V/660 V/690 V/720 V/830 V AC(st)
Vnitřní chyba: ± (0,2 % naměř. hod. + 5 míst)
Provozní chyba měření: ± (0,5 % naměř. hod. + 10 míst)
Rozlišení: 0,1 V
Měření A-rms
Rozsahy Flex sady I: 15 A/150 A/3 000 A rms (u sinus.)
Rozsahy proudových kleští: 1 A/10 A
Rozlišení: 0,01 A
Rozsahy 150 A/3 000 A a 1 A/10 A
Vnitřní chyba: ± (0,5 % naměř. hod. + 10 míst)
Provozní chyba měření: ± (1 % naměř. hod. + 10 míst)
Rozsahy 15 A
Vnitřní chyba: ± (0,5 % změř. hod. + 20 míst)
Provozní chyba měření: ± (1 % změř. hod. + 20 míst)
 Chyby proudových sond nejsou brány v úvahu.
Při použití Flex sady
Chyba měření Flex sady: ± (2 % naměř. hod. + 10 míst)
Vliv polohy: ± (3 % naměř. hod. + 10 míst)
CF (obvykle): 283
Poznámka: Při použití Flex sady dbejte na to, aby byl vodič umístěn naproti zámku Flex sady
Měření výkonu (P – Efektivní, S – Zdánlivý, Q - Jalový, D – Zkreslený)
Rozsah měření: Viz měření V rms a A rms
 Chyby výkonu se vypočítávají sečtením chyb napětí a proudu.
 Doplňková chyba způsobená účiníkem PF
 Stanovená chyba x (1-[PF])
 Maximální rozsah při napěťovém rozsahu 830 V a zapojení do trojúhelníku a proudovém rozsahu 3 000 A je 2 490 MW; při použití PT a CT s funkcí poměru se mohou zobrazovat vyšší hodnoty
Vlastní chyba: ± (0,7 % naměř. hod. + 15 míst)
Rozlišení: 1 kW
Provozní chyba měření: ± (1,5 % naměř. hod. + 20 míst)
 Obvyklý rozsah při napěťovém rozsahu 230 V a zapojení do hvězdy a proudovém rozsahu 150 A je 34,50 kW.
Vnitřní chyba: ± (0,7 % naměř. hod. + 15 míst)
Rozlišení: 1 W až 10 W
Provozní chyba měření: ± (1,5 % naměř. hod. + 20 míst)
 Chyby samotných proudových čidel nejsou brány v úvahu.
Měření energie (kWh, KVAh, kVARh)
Vnitřní chyba: ± (0,7 % naměř. hod. + F variační chyba* + 15 míst)
Rozlišení: 1 W až 10 W
Provozní chyba měření: ± (1,5 % naměř. hod. + F variační chyba* + 20 míst)
 *Chyba kolísání frekvence
PF (Účiník)
Rozsah: 0,000 až 1,000
Rozlišení: 0.001
Přesnost: ±1 % celé stupnice
Měření frekvence
Rozsah měření: 46 Hz až 54 Hz a 56 Hz až 64 Hz
Vnitřní chyba: ± (0,2 % naměř. hod. + 5 míst)
Provozní chyba měření: ± (0,5 % naměř. hod.+ 10 míst)
Rozlišení: 0,01 Hz
Harmonické
Rozsah měření: Vyšší harmonické až do 50té (< 50 % nom.)
Přesnost
Vm, Im, THDV, THDI: IEC 61000-4-7:2002, třída II
Vm ≥ 3 % Vn: ± 5 % Vm
Vm < 3 % Vjm.: ±0,15 % Vjm.
Im ≥ 10 % Ijm.: ± 5 % Im
Im < 10 % Ijm.: ± 0 5 % Ijm.
THDV: pro THD < 3 % ± 0,15 % při Vjm.
pro THD ≥ 3 % ± 5 % při Vjm.
THDI: pro THD < 10 % ± 0,5 % při Ijm.
pro THD ≥ 10 % ± 5 % při Ijm.
Vjm.: Běžný napěťový rozsah
Ijm.: Jmenovitý proudový rozsah
 Vm a Im jsou změřené hodnoty harmonických m
Události
 Detekce poklesů napětí, překmitů a přerušení napětí s rozlišením 10 ms a měřením chyby poloviční sinusové křivky rms.
Vnitřní chyba: ± (1 % naměř. hod. + 10 míst)
Provozní chyba měření: ± (2 % naměř. hod. + 10 míst)
Rozlišení: 0,1 V

Modely: Třífázový záznamník/analyzátor výkonu Fluke 1735

Fluke 1735
Fluke 1735 Three-Phase Power Quality Logger
Koupit

Includes:

 • Includes soft carrying case
 • 4 flexible current probes (15 A/150 A/3000 A)
 • Power Log software
 • Voltage leads and clips
 • Color localization set
 • PC interface cable
 • International ac adapter (115/230 V, 50/60 Hz)
 • Printed English manual
 • Multi-language manual CD