Czech

Fluke 345 - klešťový měřič kvality el. energie

 • Fluke 345 Power Quality Clamp Meter
Již se nevyrábí

Klíčové vlastnosti

 • ST/SS proud: Klešťové měření st proudu až do 1 400 A rms a ss proudu až do 2 000 A bez přerušení obvodu
 • Vysoký stupeň bezpečnosti: 600V CAT IV, analyzátor elektrické energie je vhodný pro měření na počátku elektrické instalace
 • Přesný v „exponovaných“ prostředích: Klešťový multimetr pracuje dokonce i za přítomnosti zkreslených křivek přeběhů, které se vyskytují na elektronické zátěži s nízkoprahovým filtrem
 • Záznam dat: Identifikujte občasně se vyskytující poruchy pomocí záznamu všech parametrů kvality el. energie v průběhu minut nebo déle než měsíc včetně harmonických
 • Prověřuje funkci baterií: Přímé měření (%) DC(ss) vlnění baterií a DC(ss) systémů napájení
 • Vyhledávání problémů harmonických: Digitálně nebo graficky analyzujte a zaznamenejte harmonické
 • Náběhový proud: Zachyťte a analyzujte nepříjemné vypínání, od 3 sekund do 300 sekund
 • Snadno se používá: Snadno potvrďte nastavení měřiče elektrické energie na velkém podsvíceném barevném displeji zobrazujícím křivky průběhů a trendy
 • 3fázový výkon: Vestavěná schopnost pro vyvážené zátěže
 • Zobrazení grafů a tvorba zpráv: Používejte analyzátoru elektrické energie s jeho softwarem Power Log, který je součástí dodávky
Tento výrobek se již nevyrábí nebo byl zařazen do jiné kategorie

Přehled výrobků: Fluke 345 - klešťový měřič kvality el. energie

Tento klešťový multimetr je kombinací analyzátoru elektrické energie, záznamníku kvality energie a klešťového multimetru a je ideální pro monitorování elektronických zátěží.

Jasný barevný displej měřiče elektrické energie analyzující spektrum harmonických, nízkoprahový filtr odstraňující vysokofrekvenční šum, a provedení vysoké EMC imunity činí z modelu Fluke 345 ideální analyzátor pro vyhledávání problémů kvality elektrické energie na spínacích zátěžích. Navíc, konstrukční řešení klešťového multimetru založené na technologii Hall Effect (Hallových sond) umožňuje měření DC(ss) proudu bez nutnosti přerušení obvodu. Interní paměť analyzátoru elektrické energie umožňuje dlouhodobý záznam kvality elektrické energie pro účely analýzy trendů nebo občasně se vyskytujících problémů.

Aplikace

 • Nastavení a vyhledávání problémů pohonů s proměnnou frekvencí a zálohovacích zdrojů UPS - Prověřte správný provez měřením klíčových parametrů kvality el. energie
 • Měření harmonických - Odhalte problémy harmonických, které mohou poškodit nebo zničit důležité zařízení
 • Zachycení náběhu - Zkontrolujte náběhový proud tam, kde dochází k rušivému resetování nebo nepříjemnému vybavování elektrických jističů
 • Rozbory zátěže - Ověřte kapacitu elektrického systému před zvýšením zátěže

Technické údaje: Fluke 345 - klešťový měřič kvality el. energie

Displej
Grafický barevný displej LCD s rozlišením 320 x 240 pixelů (úhlopříčka 70 mm) se dvěma úrovněmi intenzity podsvícení
Napájení
 Alkalické bat. 1,5 V AA MN 1500 nebo IEC LR6 - 6 článků
Běžná životnost baterie
 > 10 hodin (plný výkon podsvícení)
 > 12 hodin (snížený výkon podsvícení)
Napájecí adaptér BE345
Vstup 110/230 V 50/60 Hz
Výstup 15 V dc(ss), 300 mA
Podmínky okolního prostředí (Pouze pro použití v budovách)
Referenční podmínky
 Veškeré hodnoty přesnosti uváděny za podmínek 23 ˚C ±1 ˚C
Provozní teplota
 0 °C až 50 °C
Teplotní koeficient proudu
 ≤ ± 0,15 % z hodnoty na °C
Teplotní koeficient napětí
 ≤ ± 0,15 % z hodnoty na °C
Maximální relativní vlhkost
 80 % pro teploty do 31 °C, klesá lineárně na 50 % relativní vlhkosti při 40 °C
Maximální pracovní nadmořská výška
 2 000 m
Elektrická bezpečnost
 Bezpečnost IEC 61010-1 600 V CAT IV dvojitá nebo zesílená izolace, stupeň znečištění 2
 Ochrana IP40; EN60529
Maximální bezpečné pracovní napětí
Měření proudu 600 V AC(st) rms nebo DC(ss) mezi neizolovaným vodičem a zemí
Měření napětí 600 V AC(st) rms nebo DC(ss) buď mezi vstupním konektorem a zemí, nebo 825 V mezi fázemi pod napětím (zapojení do trojúhelníku)
EMC
Emise
 IEC/EN 61326-1:1997 třída A
Imunita
 IEC/EN 61326-1:1997 Dodatek C Kritérium výkonu B
Mechanické parametry
Rozměry (délka x šířka x hloubka)
 300 mm x 98 mm x 52 mm
Hmotnost včetně baterií
 820 g
Rozevření čelistí
 60 mm
Možnost čelistí
 průměr 58 mm
Čištění
 Přístroj lze čistit hadříkem napuštěným isopropanolem. Nepoužívejte brusné látky nebo jiná rozpouštědla.
Elektrické parametry
Měření proudu (DC, DC rms, AC rms)
Měřicí rozsah
 0 až 2 000 A DC nebo 1 400 AC RMS
Funkce automatického rozsahu
 40 A/400 A/2 000 A
Rozlišení
 10 mA v rozsahu 40 A
 100 mA v rozsahu 400 A
 1 A v rozsahu 2 000 A
Přesnost: DC a DC rms
I > 10 A: ± 1,5 % hodnoty ± 5 míst
I > 10 A: ± 0,2 A
Přesnost: Prům.
I > 10 A: ± 3 % hodnoty ± 5 míst
I > 10 A: ± 0,5 A
Přesnost: Špička
I > 10 A: ± 5 % hodnoty ± 5 míst
I > 10 A: ± 0,5 A
Přesnost: Ah
I > 10 A: ± 2 % hodnoty ± 5 míst
I > 10 A: ± 0,5 Ah
Přesnost: CF (Činitel amplitudy)
1,1 ≤ CF < 3: ± 3 % hodnoty ± 5 míst
3 ≤ CF < 5: ± 5 % hodnoty ± 5 míst
Rozlišení: 0,01
Přesnost: RPL (Vlnění)
2 % ≤ RPL < 100 %: ± 3 % hodnoty ± 5 míst
100 % ≤ RPL < 600 %: ± 5 % hodnoty ± 5 míst
Rozlišení: 0,1 %
Idc > 5 A, Iac > 2 A
Měření napětí (DC, DC rms, AC rms)
Měřicí rozsah
 0 až 825 V DC nebo AC RMS
Funkce automatického rozsahu
 4 V/40 V/400 V/750 V
Rozlišení
 1 mV v rozsahu 4 V
 10 mV v rozsahu 40 V
 100 mV v rozsahu 400 V
 1 V v rozsahu 750 V
Přesnost: DC a DC rms
V > 1 V: ± 1 % hodnoty ± 5 míst
V < 1 V: ± 0,02 V
Přesnost: Prům.
V > 1 V: ± 3 % hodnoty ± 5 míst
V < 1 V: ± 0,03 V
Přesnost: Špička
V > 1 V: ± 5 % hodnoty ± 5 míst
V < 1 V: ± 0,03 V
Přesnost: CF (Činitel amplitudy)
1,1 ≤ CF < 3: ± 3 % hodnoty ± 5 míst
3 ≤ CF < 5: ± 5 % hodnoty ± 5 míst
Rozlišení: 0,01
Přesnost: RPL (Vlnění)
2 % ≤ RPL < 100 %: ± 3 % hodnoty ± 5 míst
100 % ≤ RPL < 600 %: ± 5 % hodnoty ± 5 míst
Rozlišení: 0,1 %
Vdc > 0,5 V, Vac > 0,2 V
 Veškerá měření DC a 15 Hz až 1 kHz
Maximální přetížení 1 000 V RMS
Měření napětí RMS je měření true RMS (AC + DC)
Harmonické
THD (Celkové harmonické zkreslení)
1 % ≤ THD < 100 %: ± 3 % hodnoty ± 5 míst
100 % ≤ THD < 600 %: ± 5 % hodnoty ± 5 míst
Rozlišení: 0,1 %
DF (Faktor zkreslení)
1 % ≤ DF < 100 %: ± 3 % hodnoty ± 5 míst
Rozlišení: 0,1 %
H02 ≤ Vharm < H13: ± 5 % ± 2 místa
H13 ≤ Vharm ≤ H30: ± 10 % ± 2 místa
 Veškerá měření až do 30. harmonické (40. harmonická pro 15 Hz až 22 Hz)
Frekvenční rozsah základního F0 15 Hz až 22 Hz a 45 Hz až 65 Hz
Vacrms > 1V
Měření výkonu (jedno- a třífázový) (dc, dc rms, ac rms)
Měřicí rozsah
 0 až 1 650 kW DC nebo 1 200 kW AC
Funkce automatického rozsahu
 4 kW, 40 kW, 400 kW, 1 650 kW
Rozlišení
 1 W ve 4 kW
 10 W ve 40 kW
 100 W ve 400 kW
 1 kW v 1 200 kW
Přesnost
 ± 2,5 % hodnoty ± 5 míst
 W1Ø < 2 kW ± 0,08 kW
 W3Ø < 4 kW ± 0,25 kW
Měření zdánlivého výkonu - VA (jedno- a třífázový) (DC, DC rms, AC rms)
Měřicí rozsah
 0 až 1 650 kVA DC nebo 1 200 kVA AC
Funkce automatického rozsahu
 4 kVA, 40 kVA, 400 kVA, 1 650 kVA
Rozlišení
 1 VA ve 4 kVA
 10 VA ve 40 kVA
 100 VA ve 400 kVA
 1 kVA v 1 200 kVA
Přesnost
VA > 2 kVA: ± 2,5 % hodnoty ± 5 míst
VA > 2 kVA: ± 0,08 kVA
Měření jalového výkonu - VAR (jedno- a třífázový)
Měřicí rozsah
 0 až 1 250 kVAR
Funkce automatického rozsahu
 4 kVAR, 40 kVAR, 400 kVAR, 1 200 kVAR
Rozlišení
 1 VAR ve 4 kVAR
 10 VAR ve 40 kVAR
 100 VAR ve 400 kVAR
 1 kVAR v 1 200 kVAR
Přesnost
VAR > 4 kVAR: ± 2,5 % hodnoty ± 5 míst
VAR > 4 kVAR: ± 0,25 kVAR
Rozsah účiníku
 0,3 < PF < 0,99
Účiník (jedno- a třífázový)
Měřicí rozsah
 0,3 kapacitní až 1,0 a 1,0 až 0,3 indukční (72,5° kapacitní až 0° a 0° až 72,5° indukční)
Rozlišení
 0,001
Přesnost
 ± 3°
Frekvenční rozsah
 15 Hz až 1 KHz
Činitel fázového posunu (jedno- a třífázový)
Měřicí rozsah
 0,3 kapacitní až 1,0 a 1,0 až 0,3 indukční (72,5° kapacitní až 0° a 0° až 72,5° indukční)
Rozlišení
 0,001
Přesnost
 ± 3°
Frekvenční rozsah
 15 Hz až 22 Hz a 45 Hz až 65 Hz
Kilowatthodiny (kWh)
Měřicí rozsah
 40 000 kWh
Funkce automatického rozsahu
 4 kWh, 40 kWh, 400 kWh, 4 000 kWh, 40 000 kWh
Rozlišení
 1 Wh v rozsahu 4 kWh
 10 Wh v rozsahu 40 kWh
 100 Wh v rozsahu 400 kWh
 1 kWh v rozsahu 4 000 kWh
 10 kWh v rozsahu 40 000 kWh
Přesnost
kWh > 2 kWh: ± 3 % ± 5 míst
kWh < 2 kWh: ± 0,08 kWh
Všechna měření výkonů /VA/VAR/PF
Frekvenční rozsah: DC a 15 Hz až 1 kHz
Proudový rozsah: 10 A až 1 400 A rms
Napěťový rozsah: 1 V až 825 V rms
Maximální vstupní napětí: 825 V rms/1 400 A rms
Maximální přetížení: 1 000 V rms/10 000 A Veškerá měření DC a 15 Hz až 1 kHz. Maximální přetížení 10 000 A nebo RMS x frekvence < 400 000
Měření frekvence (ze zdrojů proudu nebo napětí)
Měřicí rozsah
 15 Hz až 1 KHz
Rozlišení
 0,1 Hz
Přesnost
 15 až 22 Hz ± 0,5 % hodnoty
 40 Hz až 70 Hz ± 0,5 % hodnoty
 15 Hz až 1 000 Hz ± 1% hodnoty
Proudový rozsah
 10 A až 1 400 A rms
Napěťový rozsah
 1 V až 825 V rms
Funkce osciloskopu
Měření proudu
Rozsahy: 10 A/20 A/40 A/100 A/200 A/400 A/1 000 A/2 000 A
Rozlišení: 1 A ve 40 A
10 A ve 400 A
50 A v 2 000 A
Přesnost: ± 3 % hodnoty ± 1 pixel
Maximální přetížení: 10 000 A
Měření napětí
Rozsahy: 4 V/10 V/20 V/40 V/100 V/200 V/400 V/1 000 V
Rozlišení: 100 mV ve 4 V
1 V ve 40 V
10 V ve 400 V
31,25 V v 1 000 V
Přesnost: ± 2 % hodnoty ± 1 pixel
Maximální přetížení: 1 000 V rms
Frekvenční rozsah: DC(ss) a 15 Hz až 600 Hz
Časový základ
 2,5 ms, 5 ms, 10 ms, 25 ms, 50 ms/dílek
Rychlost obnovování
 0,5 sekundy
Maximální vzorkovací rychlost
 15,625 kHz
Funkce náběhový proud
Rozsahy
 40 A, 400 A, a 2 000 A
Rozlišení
 10 mA v rozsahu 40 A
 100 mA v rozsahu 400 A
 1 A v rozsahu 2 000 A
Přesnost
I > 10 A: ± 5 % hodnoty ± 1 pixel
I > 10 A: ± 0,5 A
 Veškerá měření DC a 15 Hz až 1 kHz
Maximální přetížení
 Maximální přetížení 10 000 A nebo RMS x frekvence < 400 000
 Měření proudu RMS je měření true RMS (AC + DC)
Čas sběru dat
 1 s, 3 s, 10 s, 30 s, 100 s a 300 s
Maximální vzorkovací rychlost
 15,625 kHz
Rozhraní
 Rozhraní USB pro PC
 Software Power Log pro stažení a analýzu dat a vytváření zpráv
 345 - Aktualizační program pro instalaci nové verze firmwaru
Paměť pro záznam dat
Oblasti záznamu dat
 Tři oblasti, které lze použít jednotlivě nebo sloučené do jedné veliké oblasti
Integrační periody
 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min., 10 min., 15 min. a uživatelské nastavení

Modely: Fluke 345 - klešťový měřič kvality el. energie

Fluke 345

Kleštový meric kvality el. energie

Obsah dodávky:

 • Model 345 Kleštový meric kvality el. energie
 • Koženková prenosná brašnicka
 • Software Power Log
 • Mericí kabely
 • Krokosvorky
 • Mericí sondy
 • Kabel USB
 • Mezinárodní AC sítový adaptér / nabíjecka
 • Tištený návod k obsluze v anglictine
 • Vícejazycná prírucka na CD