Czech

Určování výkonu

Mimo přečtení typového štítku je nejrychlejší metodou odhadování výkonu motoru použití klešťového přístroje ke změření proudu a napětí směřujícího do motoru a provedení následujícího výpočtu:

Výkon (v koňských silách) = napětí × proud × % EFF × účiník × 1,73 / 746.

  • Napětí je průměr třech naměřených napětí: (A-B + A-C + B-C) / 3.
  • Proud je průměrný proud ze tří měřených fází: (A + B + C) / 3.
  • % EFF je účinnost motoru podle typového štítku.
  • Účiník je poměr skutečného výkonu (kW) a zdánlivého výkonu (kVA). V případě absence nástrojů k měření účiníku je pravidlem odhadovat hodnotu účiníku na 0,85.
  • 1,73 představuje konstantu použitou při výpočtu třífázového výkonu.
  • 746 je konstanta pro převod wattů na koňské síly (746 W = 1 koňská síla).

Příklad: Jaký výkon produkuje 25HP motor při 472 V, který odebírá průměrně 20 A na fázi s vyznačenou účinností 90 % na typovém štítku?

Pokud: Napětí × proud × % EFF × účiník × 1,73 / 746 = výkon (v koňských silách),
pak: 472 V × 20 A × 0,90 × 0,85 × 1,73 / 746 = 17 koňských sil (HP).

K získání přesných hodnot je důležité použít klešťový přístroj true RMS. I když lze proudy motoru obvykle odečíst přímo ze svorek pohonu s regulovatelnými otáčkami napájejícího příslušný motor, jiné zařízení bude vyžadovat použití měřiče uvádějícího přesné hodnoty i za přítomnosti harmonických a zkreslené sinusoidy.