Tiếng Việt Vietnam

Thiết bị phân tích chất lượng điện ba pha Fluke 433/434/435

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic
Phần mềm ứng dụng PowerLog cũ dùng với Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435. (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

FlukeView v3.34 (.zip)
Bản tải về FlukeView phiên bản 3.34.

Bản cập nhật phần mềm hệ thống 430 Series I từ V1.10 đến V2.07
Bản cập nhật phần mềm hệ thống cho 430 Series I. Thiết bị sử dụng phần mềm hệ thống từ phiên bản 2.07 trở xuống không thể cập nhật lên phiên bản 2.10 khi chưa cập nhật lần đầu lên phiên bản 2.07.

Bản cập nhật phần mềm hệ thống 430 Series I V2.10
Bản cập nhật phần mềm hệ thống cho sản phẩm 430 Series I lên V2.10.

Trình điều khiển đã cập nhật dành cho Đầu nối USB OC4USB Rev II (.exe)

GPL Offer