Tiếng Việt Vietnam

Ampe kìm đo chất lượng điện Fluke 345

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic
Phần mềm ứng dụng PowerLog cũ dùng với Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435. (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

Phần mềm cập nhật phần mềm hệ thống (.exe) 

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm hệ thống (.doc)


Phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất:

Có thể kiểm tra phần mềm hệ thống của thiết bị bằng các bước sau: Nhấn phím Menu, chọn Thiết lập dụng cụ bằng các phím con trỏ, nhấn Enter, chọn Phiên bản và Hiệu chẩn sử dụng phím con trỏ, nhấn Enter Màn hình hiển thị phiên bản phần mềm hệ thống.

  • Nhấp phải và chọn 'Save Target As' ('Lưu bản đích thành') để lưu tệp trước khi sử dụng công cụ nâng cấp.
  • Cần cài đặt phần mềm cập nhật.

Phần mềm hệ thống v1.02 (.zip) 
Sử dụng phiên bản phần mềm hệ thống hiện có trên các dụng cụ có phiên bản 2.0 trở xuống.
Phần mềm hệ thống v2.44 (.zip) 
Sử dụng phiên bản phần mềm hệ thống hiên có trên các dụng cụ có phiên bản 2.0 trở lên.

Phần mềm hệ thống v3.0.2 (.zip) 
Sử dụng phiên bản phần mềm hệ thống hiên có trên các dụng cụ có phiên bản 3.0 trở lên.

Trình khởi chạy USB Fluke 345 (.zip)