Tiếng Việt Vietnam

Máy ghi điện ba pha Fluke 1735

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic
Phần mềm ứng dụng PowerLog cũ dùng với Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435. (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

Công cụ nâng cấp phần mềm hệ thống 1735 phiên bản v3.1 (.exe) 
Nâng cấp Fluke 1735 lên phần mềm hệ thống mới nhất. (tương thích với Vista)

Phần mềm hệ thống 1735 v1.10 (.zip)
Tập tin này được giải nén và sử dụng với các thiết bị nâng cấp phần mềm hệ thống V3.1 (ở trên). Cập nhật lần cuối 08/2014
LƯU Ý: Phần mềm hệ thống v1.10 cần có PowerLog Classic v4.4 để tải về và phân tích
Ghi chú phát hành phần mềm hệ thống V1.10 (.pdf)

Phụ lục sổ tay hướng dẫn - Hướng dẫn nâng cấp thiết bị(.doc)

Máy ghi điện ba pha Fluke 1735 đi cùng hai tùy chọn USB khác nhau, tùy chọn đầu là bộ chuyển USB/RS232 ngoài, tùy chọn thứ hai là giao diện USB tích hợp (bắt đầu chuyển hàng vào tháng 4 năm 2010).

Trình điều khiển USB cho Vista (.exe)

Trình điều khiển USB cho Windows XP (.zip)
Trình điều khiển USB dành cho giao diện ngoại vi RS232/USB.

Trình điều khiển Fluke 1735 345 (.zip) 
Trình điều khiển USB cho cổng tích hợp giờ hỗ trợ hệ điều hành 64 bit. (Vista và Windows 7)