Tiếng Việt Vietnam

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

  • Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Tổng quan sản phẩm: Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Bộ máy bơm áp suất thủy lực cao cấp chất lượng cao, chắc chắn cho các kết quả đo kiểm chính xác và nhanh chóng, tạo ra áp suất lên đến 10.000 psi, 690 bar. Bao gồm máy bơm tay thủy lực 700HTP-2, các ống và đầu nối đo kiểm cao cấp, cùng hộp cứng bảo vệ.

  • Kết hợp với bất kỳ Đồng hồ đo dòng 700G nào của Fluke, phạm vi áp suất từ 1.000 psi (69 bar) trở lên, tạo thành một bộ dụng cụ đo kiểm áp suất hoàn chỉnh
  • Tạo áp suất đến 10.000 psi, 690 bar với bơm đo kiểm 700HTP-2
  • Kết nối Thiết bị đo dòng 700G trực tiếp vào máy bơm tay HTP-2 bằng đầu nối cao cấp không cần dụng cụ
  • Bao gồm bộ ống và các đầu nối đo kiểm máy phát cao cấp/không cần dụng cụ 700TTH 10K để nối với thiết bị áp suất cần đo kiểm
  • Hộp đựng cứng bảo vệ bơm và đồng hồ đo, giúp đồng hồ đo giữ nguyên kết nối với bơm

Model: Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Fluke 700HTPK2

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Hãy mua ngay

Includes:

  • 700HTPK-2 hydraulic hand pump
  • Premium, no tools required gauge connector
  • One (1) premium transmitter test hose kit and adapters
  • Hard case