Tiếng Việt Vietnam

Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

 • Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

Tổng quan sản phẩm: Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

Một bộ bao gồm 10 đầu nối có phích cắm mini:

 • Loại J (màu đen)
 • Loại K (màu vàng)
 • Loại T (màu xanh da trời)
 • Loại E (màu đỏ tía)
 • Loại R/S (màu xanh lá cây)
 • Loại B hoặc Cu (màu trắng)
 • Loại L (J-DIN) (màu xanh da trời)
 • Loại U (T-DIN) (màu nâu)
 • Loại C (màu đỏ)
 • Loại N (màu cam)

Model: Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

Fluke 700TC1

Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit
Thermocouple Plug Kit

Hãy mua ngay

A kit of 10 mini-plug connectors

 • Type J (black), one
 • Type K (yellow), one
 • Type T (blue), one
 • Type E (purple), one
 • Type R/S (green), one
 • Type B or CU (white), one
 • Type L (J-DIN) (blue), one
 • Type U (T-DIN) (brown), one
 • Type C (red), one
 • Type N (orange), one
 • One year warranty