Tiếng Việt Vietnam

Fluke MP1 Magnet Probe 1, Magnetic Probe Tips

  • Fluke MP1 Magnet Probe 1, Magnetic Probe Tips

Tổng quan sản phẩm: Fluke MP1 Magnet Probe 1, Magnetic Probe Tips

Que thử nam châm cho cáp đo điện áp với các con nối bắp chuối 4mm

Model: Fluke MP1 Magnet Probe 1, Magnetic Probe Tips

MP1-MAGNET PROBE 1

Magnet Probes for 4 mm banana, Set of 4

Hãy mua ngay