Tiếng Việt Vietnam

Tổng quan sản phẩm: Kìm đo dòng Fluke i17XX-flex3000 iFlex®

Đầu dò dòng linh hoạt 24 inch iFlex của Fluke 17XX giúp mở rộng dải đo của thiết bị ghi thông số điện năng hoặc năng lượng Fluke 17XX lên đến 3000A AC trong khi vẫn cung cấp độ linh hoạt tối ưu cho việc đo lường. Đầu dò iFlex® nối trực tiếp với thiết bị ghi thông số điện năng, hiển thị các thông số dòng đo được mà không cần các hệ số tỷ lệ có khả năng gây lỗi. Dây nối dài 1,8 m (6 ft) giúp người sử dụng có thể đứng xa điểm đo và nhìn màn hình hiển thị trên thiết bị ghi dễ hơn. Các loại dây cáp cho Fluke 17XX iFlex® có sẵn là 12, 24 và 36 inch.

Model: Kìm đo dòng Fluke i17XX-flex3000 iFlex®

I17XX-FLEX3000

3000A 24 inch iFlex® Current Clamps

Hãy mua ngay