Tiếng Việt Vietnam

Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers 3 pack

  • Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers 3 pack

Tổng quan sản phẩm: Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers 3 pack

Kìm biến dòng Fluke i40s-EL được sử dụng để đo dòng thấp; phù hợp để đo dòng đến 40A và cũng đo được chính xác trên các máy biến dòng thứ cấp 1A và 5A. Kìm i40s-EL có thể kẹp vào các dây dẫn có đường kính đến 15mm

Model: Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers 3 pack

I40S-EL3X/3PK

40A Clamp-on Current Transformer, 3 pack

Hãy mua ngay