Tiếng Việt Vietnam

Fluke SBC3B Charging Base

Tổng quan sản phẩm: Fluke SBC3B Charging Base

Charging base for TiX560, TiX520, TiX500, Ti400, Ti300, Ti200, TiS75, TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20, TiS10, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, TIR32, Ti29, TiR29, Ti27, and TiR27 infrared cameras.

Model: Fluke SBC3B Charging Base

FLK-TI-SBC3B
Hãy mua ngay

Charging base for TiX560, TiX520, TiX500, Ti400, Ti300, Ti200, TiS75, TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20, TiS10, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, TIR32, Ti29, TiR29, Ti27, and TiR27 infrared cameras.