Swedish

Fluke 500-serien Batterianalysator

Nyckelfunktioner

Det perfekta testverktyget för underhåll, felsökning och prestandatester på enskilda stationära batterier eller batteriaggregat i kritiska reservenergilösningar

 • Viktiga mätfunktioner – Intern batteriresistans, lik- och växelspänning, lik- och växelström, rippel, frekvens och batteritemperatur.
 • Sekvensmätarläge – Automatisk eller manuell sekvenstest av batteristrängar med automatisk lagring av mätvärden för spänning, resistans och temperatur (med BTL21 intelligent testprob) eliminerar knapptryckning varje gång en mätning måste sparas.
 • Omfattande loggning – Alla mätvärden registreras automatiskt under testerna och kan granskas på verktyget innan de hämtas för analyser i farten

Produktöversikt: Fluke 500-serien Batterianalysator

Med mindre komplexa tester, enklare arbetsflöden och ett intuitivt användargränssnitt kan du ta del av oanat lättanvända batteritester.

 • Det perfekta testverktyget för underhåll, felsökning och prestandatester på enskilda stationära batterier eller batteriaggregat i kritiska reservenergilösningar
 • Det intuitiva användargränssnittet, den kompakta utformningen och tåliga konstruktionen ger dig optimal prestanda, testmätning och tillförlitlighet
 • Täcker ett brett utbud av batteritestfunktioner, från likspänning och resistansmätning till fullständiga konditionstester med automatiska strängfunktionstester och testprobens integrerade infraröda temperaturmätningssystem
 • Utformad för mätningar på stationära batterier av alla typer.

Tröskelvärden för spänning och resistans

Fluke Batterianalysatorer låter dig snabbt och enkelt definiera övre och undre tröskelvärden eller toleransintervaller. Under testerna kommer avlästa värden automatiskt att jämföras med de fördefinierade tröskelvärdena och ger dig en indikering om GODKÄND, EJ GODKÄND eller VARNING efter varje mätning. Upp till 10 uppsättningar av tröskelvärden kan sparas och indikationerna för tröskelvärdena kan baseras på följande kriterier:

SpänningResistans
> Spänning låg< Spänning låg< Referens> Referens och Referens x (1+Varning %)> Referens x (1+Ej godkänd)
GodkändEj godkändGodkändVarningEj godkänd

Fluke programvara för batterihantering

Med Fluke programvara för batterihantering kan du snabbt och enkelt importera data från batterianalysatorn till datorn. Mätdata och information om batteriprofiler lagras och arkiveras i programvaran och kan användas för jämförelser av resultat, växla resultat mellan konduktans och resistansavläsningar samt utföra trendanalyser. Alla mätdata, batteriprofiler och analysuppgifter kan sedan lätt användas i rapporter.

 • Snabbvisning av sparade mätvärden
 • Profilhantering
 • Histogram över batteristrängar med tröskelvärden definierade av slutanvändaren
 • Historik med trenddata för batterier
 • Flera omgångar urladdningsspänning
 • Generera rapporter snabbt
 • Uppgradera fast programvara för Fluke Batterianalysator
 • Växla mätresultat mellan konduktans och motståndsavläsningar

Fluke mobilapp för batterianalys

BT521 har trådlös kommunikation för hämtning av data och fjärrvisning under mätningen genom Fluke mobilapp för batterianalys (obs: Fluke BT521 är för närvarande inte kompatibel med Fluke Connect). Med Fluke mobilapp för batterianalys kan du:

 • Bläddra i profilen
 • Granska data från sekvenstester
 • Skicka data från sekvenstester med e-post

Fluke BT510 nyckelfunktioner:

 • Batterispänning – Vid mätning av intern resistans mäter Fluke Batterianalysator också batteriets spänning
 • Urladdningsspänning – I urladdningsläget samlas varje batteris spänning in flera gånger med användardefinierade intervaller i urladdnings- eller belastningstester. Användare kan beräkna hur lång tid det tar för ett batteris spänning att falla under gränsvärdena och utifrån detta fastställa batteriets kapacitetsförlust
 • Test av rippelspänning – Mäter oönskade rest-AC-komponenter i den korrigerade DC-spänningen i DC-laddare och omvandlarkretsar. Gör det möjligt för användare att testa AC-komponenter i DC-kretsar och upptäcka någon av orsakerna till att batterierna försämras
 • Mätar- och sekvenslägen – Mätarläget används för snabba tester eller felsökning. I det här läget kan du spara och läsa mätvärdena från en mätning eller tidssekvens. Sekvensläget används för underhåll av flera kraftförsörjningssystem och batteristrängar. Före mätningen kan användarna konfigurera en profil för uppgiften att hantera data och generera rapporter
 • Trösklar och varningar – Användarna kan konfigurera upp till 10 uppsättningar av tröskelvärden och få en indikering om Godkänd/Varning/Ej godkänd efter varje mätning
 • Inter Strap Resistance Test och datahantering – Mäter motståndet i mellancellsanslutningen mellan batterier i rad.
 • AutoHold – När AutoHold är aktiverat registreras avläsningar om de är stabila under en sekund. Avläsningen avbryts när en ny mätning börjar
 • AutoSave – Med AutoSave aktiverad sparas avläsningar automatiskt i det interna minnet efter att ha fångats med AutoHold
 • Fluke programvara för batterihantering – Importera data från produkten till en dator lätt och smidigt. Mätdata och information om batteriprofiler lagras och arkiveras i programvaran och kan användas för jämförelser och trendanalyser. Alla mätdata, batteriprofiler och analysuppgifter kan sedan lätt användas i rapporter
 • Omfattande loggning – Alla mätvärden registreras automatiskt under testerna och kan granskas på verktyget innan de hämtas för analyser i farten
 • Optimerat användargränssnitt – Snabba och vägledda inställningar ser till att du får rätt data varenda gång
 • Batteriets livslängd – 7,4 V 3000 mAh litiumjonbatteri för över åtta timmars kontinuerlig användning.
 • USB-port – För snabb datahämtning till den medföljande programvaran för dataanalys och rapportering.
 • Branschens högsta säkerhetsklassificering – CAT III 600 V, max 1000 V likspänning klassad för säkra mätningar omkring batteribaserad strömförsörjningsutrustning.

Fluke BT520 nyckelfunktioner: (Utformad för att göra batterimätningar i skåp och svåråtkomliga utrymmen)

 • Allt ovan plus
 • BTL20 paket med intelligenta testprober som levereras med långa och korta probförlängare och inbyggd LCD-skärm och högtalare för visuell och verbal feedback
 • BTL21ANG Intelligent testprobpaket, med förlängare och vinklade spetsar (ingen temperatursensor)
 • Stor mjuk bärväska

Fluke BT521 nyckelfunktioner: (Utformad för användare som måste införliva temperaturmätning)

 • Allt ovan* plus
 • BTL21 Intelligenta testprober med långa och korta probförlängare, inbyggd LCD-skärm och högtalare för visuell och verbal feedback och en integrerad infraröd temperatursensor för att med varje mätning även mäta temperaturer på negativa batteripoler
 • BTL21ANG Intelligent testprobpaket, med förlängare och vinklade spetsar (ingen temperatursensor)
 • Trådlös funktion för Fluke mobilapp för batterianalys (Fluke BA Mobile)*
  • Visa profil och tillhörande testresultat från batterianalysatorn
  • Skicka profiler och testresultat med e-post i dataformat (.csv)

*BTL20 medföljer inte Fluke BT-521
*För närvarande inte kompatibel med appen Fluke Connect®

Praktiska resurser och tåliga verktyg för solenergiexperter

Specifikationer: Fluke 500-serien Batterianalysator

MätområdeUpplösningNoggrannhetBT510BT520BT520ANGBT521BT521ANG
Batteriresistans/spännbandsresistans13 mΩ0,001 mΩ1 % + 8
1 % + 68
30 mΩ0,01 mΩ0,8 % + 6
0,8 % + 12
300 mΩ0,1 mΩ0,8 % + 6
3000 mΩ1 mΩ0,8 % + 6
VDC6 V0,001 V0,09 % + 5
60 V0,01 V0,09 % + 5
600 V0,1 V0,09 % + 5
1000 V1 V0,09 % + 5
VAC (45 Hz till 500 Hz med 800 Hz filter)600 V0,1 V2 % + 10
Frekvens (med VAC och AAC)2500 Hz0,1 Hz0,5 % + 8
AC-spänning rippel (20 kHz max)600 mV0,1 mV3 % + 20
6000 mV1 mV3 % + 10
ADC/AAC (med tillbehör Fluke i410)400 A1 A3,5 % + 2
Temperatur0 °C till 60°C1 °C2 °C
Mätarlägen999 poster för varje mätposition med tidsstämpel
SekvenslägeUpp mot 100 profiler och 100 profilmallar (varje profil kan lagra upp mot 450 batterier) med tidsstämpel
1. Mätningen baseras på en AC-injektionsmetod. Injektionskällans signal är <100 mA, 1 kHz.
2. Triggnivå VAC: 10 mV, AAC: 10 A
MätningslägenBT510BT520BT521
Resistans (mΩ)
Batterispänning
Likspänning
Växelspänning och frekvens (Hz)
Rippelspänning
Temperatur i negativ batteripost (med BTL21 raka prober)
Lik- och växelström (och frekvens)
DMM-läge
Sekvensläge
Urladdningsläge
Automatisk lagring av mätdata
Trådlös kommunikation
Minnesvisning
Allmänna specifikationer, batterianalysator
Storlek (H x B x D)22 x 10,3 x 5,8 cm
Vikt850 g
Skärmmått7,7 x 5,6 cm
GränssnittMini-USB
Garanti3 år
Allmänna specifikationer BTL20ANG vinklad testprob
Lång vinklad prob (total längd)242,2 cm
Kort vinklad prob (total längd)216,8 cm
Totalt omfång (spiral ej utdragen)10,1 cm
Maximalt omfång (spiral utdragen)109,2 cm
BTL20ANG vinklad probspets20 grader från vågrätt plan
Miljöspecifikationer
Arbetstemperatur0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur-20 °C till 50 °C
Laddningstemperatur litiumjonbatteri0 °C till 40 °C
LuftfuktighetIcke-kondenserande (10 °C)
≤ 80 % RL (vid 10 °C till 30 °C)
≤ 75% RL (vid 30 °C till 40 °C)
Höjd över havetHavsnivå till 2 000 m
LagringshöjdHavsnivå till 12 000 m
IP-klassIP40
RadiostrålarFCC, klass A
VibrationskravMIL-PRF-28800F: Klass 2
Krav, falltest1 meter
TemperaturkoefficienterLägg till 0,1 x specificerad noggrannhet för varje °C över 28 °C eller under 18 °C
Säkerhetsklassning600 V CAT III
EMCIEC 61326
ROHSKina, Europa
Skyddsklass 2Föroreningsgrad II
BattericertifieringUN38.3
UL2054
IEC62133
2 G per IEC68-2-26, 25 G och 29

Modeller: Fluke 500-serien Batterianalysator

Fluke BT521

Fluke BT521 Batterianalysator, avancerad

Köp den

Innehåller:

 • Batterianalysator
 • 4-tråds teststift (sats)
 • BTL10 testkablar, bas (sats)
 • TL175 TwistGuard™ testkablar med adapter
 • BTL21 Intelligent testprobpaket, med förlängare och temperatursensor
 • i410 Strömtång AC/DC
 • BP500 litiumjonbatteri
 • BC500 AC-laddare
 • Mini-USB-kabel
 • Axelrem
 • Bältesrem
 • Magnetiskt fäste
 • FlukeView® programvara för batterihantering
 • Mjuk bärväska
 • Extra säkring (2)
 • Etiketter för batteri
 • Resistor för noll ohm-kalibrering
Fluke BT520

Fluke BT520 Batterianalysator

Köp den

Innehåller:

 • Batterianalysator
 • 4-tråds teststift (sats)
 • BTL10 testkablar, bas (sats)
 • TL175 TwistGuard™ testkablar med adapter
 • BTL20 Intelligent testprobpaket, med förlängare (utan temperatursensor)
 • BP500 litiumjonbatteri
 • BC500 AC-laddare
 • Mini-USB-kabel
 • Axelrem
 • Bältesrem
 • Magnetiskt fäste
 • FlukeView® programvara för batterihantering
 • Mjuk bärväska
 • Extra säkring (2)
 • Etiketter för batteri
 • Resistor för noll ohm-kalibrering
Fluke BT510

Fluke BT510 Batterianalysator

Köp den

Innehåller:

 • Batterianalysator
 • 4-tråds teststift (sats)
 • BTL10 testkablar, bas (sats)
 • TL175 TwistGuard™ testkablar med adapter
 • BP500 litiumjonbatteri
 • BC500 AC-laddare
 • Mini-USB-kabel
 • Axelrem
 • Bältesrem
 • Magnetiskt fäste
 • FlukeView® programvara för batterihantering
 • Mjuk bärväska
 • Extra säkring (2)
 • Resistor för noll ohm-kalibrering
Fluke BT521ANG

Fluke BT521ANG Batterianalysator, avancerad

Köp den

Innehåller:

 • Batterianalysator
 • 4-tråds teststift (sats)
 • BTL10 testkablar, bas (sats)
 • TL175 TwistGuard™ testkablar med adapter
 • BTL20ANG Intelligent testprobpaket, med förlängare och vinklade spetsar (ingen temperatursensor)
 • BTL21 Intelligent testprobpaket, med förlängare och temperatursensor
 • i410 Strömtång AC/DC
 • BP500 litiumjonbatteri
 • BC500 AC-laddare
 • Mini-USB-kabel
 • Axelrem
 • Bältesrem
 • Magnetiskt fäste
 • FlukeView® programvara för batterihantering
 • Mjuk bärväska
 • Extra säkring (2)
 • Etiketter för batteri
 • Resistor för noll ohm-kalibrering
Fluke BT520ANG

Fluke BT520ANG Batterianalysator

Köp den

Innehåller:

 • Batterianalysator
 • 4-tråds teststift (sats)
 • BTL10 testkablar, bas (sats)
 • TL175 TwistGuard™ testkablar med adapter
 • BTL20ANG Intelligent testprobpaket, med förlängare och vinklade spetsar (ingen temperatursensor)
 • BTL20 Intelligent testprobpaket, med förlängare (utan temperatursensor)
 • BP500 litiumjonbatteri
 • BC500 AC-laddare
 • Mini-USB-kabel
 • Axelrem
 • Bältesrem
 • Magnetiskt fäste
 • FlukeView® programvara för batterihantering
 • Mjuk bärväska
 • Extra säkring (2)
 • Etiketter för batteri
 • Resistor för noll ohm-kalibrering