Swedish

TP920 Probadaptersats

Nyckelfunktioner

  • En sats påtryckningsadaptrar för testproberna TL71 och TL75
  • IC-testadaptrar, förlängda probspetsar, medelstora krokodilklämmor (största öppning 7,6 mm)
  • Probadaptrar: Kategori II 300 V, 3 A, krokodilklämmor: Kategori II 1000 V, kategori III 600 V, 10 A
  • En års garanti