Swedish

Bestämma effekt, hästkrafter

Elkvalitet

Förutom att läsa på märkskylten är det snabbaste sättet att uppskatta motoreffekt att använda en strömtång till att mäta ström och spänning till motorn och sedan utföra den här beräkningen:

Effekt i hästkrafter (hk) = spänning x ström x % EFF x effektfaktor x 1,73/746.

  • Spänning är genomsnittet av tre uppmätta spänningar: (A-B + A-C + B-C)/3.
  • Ström är strömmens medelvärde uppmätt i trefas: (A+B+C)/3.
  • % EFF är motoreffektiviteten enligt motorns märkskylt.
  • Effektfaktor är förhållandet mellan aktiv effekt (kW) och skenbar effekt (kVA). Om du inte har utrustning för mätning av effektfaktorn är tumregeln att uppskatta effektfaktorn till 0,85.
  • 1,73 är en konstant som används vid beräkning av trefaseffekt.
  • 746 är konstanten för att omvandla watt till hästkrafter (746 W = 1 hk).

Exempel: Hur många hästkrafter producerar en 25 hk motor vid 472 V och som drar i genomsnitt 20 A per fas med 90 % effektivitet på märkskylten?

Om: Spänning x ström x % EFF x effektfaktor x 1,73/746 = hästkrafter (hk)
Då: 472 V x 20 A x 0,90 x 0,85 x 1,73/746 = 17 hk.

Det är viktigt att använda en strömtång med sann RMS för att få korrekta värden. Motorströmmen kan vanligen avläsas direkt på en motorstyrning med variabelt varvtal kopplad till en motor, kräver annan utrustning mätinstrument för att ge korrekta avläsningar trots övertoner och distorterade sinusvågor.