Swedish

Filter

Tillämpningar

Strömmätning

Generings-/simuleringsfunktioner

Mätfunktioner

Funktioner

Tryckmätningar

Övriga mätningar

Simuleringsfunktioner

Genereringsfunktioner

Spänningsmätning

Världens populäraste multifunktionsprocessverktyg kalibrerar nästan allt

Fluke multifunktionella processkalibratorer är utformade att kalibrera i princip allt. Dessa kalibreringsverktyg genererar och mäter nästa alla processparametrar och dokumenteringsversionerna dokumenterar till och med resultaten. Fluke 754 gör flera verktygs jobb: generering, simulering och mätning av tryck, temperatur och elektriska signaler i en robust, bärbar enhet. Fluke 726 är särskilt utvecklad för processindustrin och mäter och genererar nästan alla processparametrar och kalibrerar i princip allt i fabriken.

Fluke multifunktionella processkalibratorer är utformade att kalibrera i princip allt. Dessa kalibreringsverktyg genererar och mäter nästa alla processparametrar och dokumenteringsversionerna dokumenterar till och med resultaten. Fluke 754 gör flera verktygs jobb: generering, simulering och mätning av tryck, temperatur och elektriska signaler i en robust, bärbar enhet. Fluke 726 är särskilt utvecklad för processindustrin och mäter och genererar nästan alla processparametrar och kalibrerar i princip allt i fabriken.

Multifunktionella kalibratorlösningar

Det finns inte kalibrator som passar alla användares krav.

Produktväljaren för våra processkalibreringsverktyg hjälper dig att välja rätt processkalibrator till arbetet du måste utföra.

Frequently asked questions for multifunction calibrator tools

What does calibration do?

Calibration ensures accuracy and reliability in measuring devices by aligning them with standard measurements.

What is a calibration process?

This process involves comparing a device's readings against a known standard and adjusting as necessary.

How do you calibrate?

Calibration involves:

  • Using a standard or reference.
  • Measuring the device's output.
  • Adjusting it to match the connection.

How do you measure calibration?

Calibration is measured by comparing the device's output to a known standard or reference value.

What are the types of calibration?

Types include electrical, mechanical, temperature, and pressure calibration.

How do you control calibration?

Calibration control is maintained through regular checks, employing reliable standards, and documenting results.

What is a calibrator used for?

A calibrator adjusts the precision of measuring instruments to ensure accuracy and reliability.

What is an example of a calibrator?

An example is the Fluke 754, which measures and simulates pressure, temperature, and electrical signals.

What is a calibration tool?

A calibration tool is a device used to adjust the accuracy of measuring instruments.

What is a calibration tool used for?

These tools are used for adjusting and verifying the accuracy of measurement devices across various fields.

What does a calibrator do?

A calibrator adjusts and verifies the accuracy of measurement tools, ensuring correct readings.

What are the types of calibration?

These include electrical, mechanical, temperature, pressure, and frequency calibration.

What is a multifunction calibrator?

A multifunction calibrator is a device capable of calibrating multiple types of measurements, like the Fluke 726, suitable for process industries.

What are multifunction calibrators used for?

Multifunction calibrators are used to calibrate various measurement devices, offering versatility in a single tool.