Swedish

Mäta ström med ett strömtångstillbehör

 1. Kontrollera om strömmen som mäts är lik- eller växelström.
 2. Välj ett strömtångstillbehör till multimetern som är utformat att mäta den specifika strömmen eller ett som kan mäta båda.

  Obs! Se strömtångstillbehörets specifikationer och avgör om det har en ström- eller spänningsutgång.

 3. Bestäm kretsens förväntade maximala ström genom att titta på komponentens märkskylt eller brytarens märkning. Inkopplingsbara strömtångstillbehör finns i en mängd olika förinställda områden. Kontrollera om multimetern eller strömtångstillbehörets området är högt nog att mäta det. Om inte, välj ett instrument för högre områden.

  Obs! Om en mätare har terminaler med säkringar, kontrollera om säkringarna är hela.

 4. Ställ in den digitala multimetern enligt följande:
  • Vrid omkopplaren till mA/A för att mäta växeltröm med en strömtång med strömutgång.
  • Sätt in den svarta testkabeln i COM-uttaget.
  • Sätt in den röda testkabeln i mA/A-uttaget för strömtångstillbehör med strömutgång. Dessa klämmor är utformade att endast mäta växelström och beroende på skalfaktorn avger de 1 mA till multimetern för varje ampere uppmätt ström (1 mA/A).
  • Följ stegen 6-8 nedan.
  • Mät växel-/likström med en klämma med spänningsutgång genom att vrida omkopplaren till mVac för växelström eller till mVdc för likström.
  • Sätt in den svarta testkabeln i COM-uttaget.
  • Sätt in den röda testkabeln i V-uttaget för strömtångstillbehör med spänningsutgång. Dessa klämmor är utformade att ge 1 mV, 10 mV eller 100 mV till multimetern för varje ampere uppmätt ström.
  • Följ stegen 6-8 nedan.
 5. Öppna gapet genom att trycka på verktygets utlösare.
 6. Sätt in en ledare i gapet. Kontrollera att gapet är helt stängt före avläsning.
 7. Läs av det uppmätta värdet på displayen.

  Tips: Strömtänger mäter ström i en krets genom att mäta magnetfältets styrka runt en ledare. Om det är möjligt, håll den testade ledaren på 5-10 cm avstånd från andra ledare. Målet: Förhindra att strömtången fångar upp magnetiska ströfält, Om det inte går, ta flera avläsningar på olika platser på samma ledare. Mät inte skärmade ledare eftersom det magnetiska fältet är mycket svagt eller helt eliminerat.

Strömmätningsanalys

Under felsökning är det mycket bra att känna till systemets, komponentens eller kretsens strömförbrukning.

Elektriska komponenter såsom motorer har ofta en märkskylt som visar komponentens märkvärde. Det går att jämföra en strömmätning med det märkvärdet för att avgöra komponentens drifttillstånd.

Strömmätningar: avgör hur mycket en last (en komponent, såsom en motor) drar från systemet. Det går även att mäta den totala lasten i en krets.

En motor är till exempel överbelastad om den drar med ström är märkströmmen, underbelastad om den drar mindre.

Under felsökning kan teknikern utföra en referensmätning och vara uppmärksam på överbelastning, överström eller strömobalans mellan faser.

I allmänhet innebär ström över märkström ett problem som kan orsaka ytterligare problem. Högre ström orsakar högre temperatur och det kan i sin tur orsaka skador på isolering och komponentfel.

De flesta digitala multimetrar kan endast mäta lik- eller växelström upp till 10 A. Högre strömmar måste skalas ned med ett strömtångstillbehör, som kan mäta ström i en krets från 0,01 A till 1000 A genom att mäta styrkan i det elektriska fältet runt en ledare.

För maximal effektivitet rekommenderar vi att mäta strömmen när utrustningen installeras och under normal drift. Dessa mätningar tillhandahåller en referensjämförelse vid felsökning av framtida problem.

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Hitta rätt multimeter