Swedish

Hur du mäter DC-spänning med en digital multimeter

1. Vrid ratten till Hur du mäter DC-spänning med en digital multimeter. Vissa digitala multimetrar (DMM) inkluderar även Hur du mäter DC-spänning med en digital multimeter. Om du är osäker på inställningen, börja med Hur du mäter DC-spänning med en digital multimeter som klarar högre spänning.

2. Sätt först i den svarta proben i COM-uttaget.

Steg för mätning av likspänning med en digital multimeter.

Steg för mätning av likspänning med en digital multimeter.

3. Sätt sedan i den röda proben i V ?-uttaget. När du är klar, ta bort proberna i omvänd ordning: röd först och sedan svart.

4. Anslut testproberna till kretsen: svart till testpunkten för negativ polaritet (kortslutning till jord), röd till den positiva testpunkten.

Obs! De flesta moderna digitala multimetrar upptäcker automatiskt polaritet. Vid mätning av DC-spänning är det inte nödvändigt för den röda ledningen att ha kontakt med en positiv pol eller för svart att ha kontakt med negativ. Du behöver bara veta om proberna vidrör motsatta poler; en negativ symbol visas då på displayen. Med en analog multimeter ska röda kablar alltid röra vid en positiv pol och svarta vid en negativ pol. Annars kommer skador på mätaren att inträffa.

5. Läs av det uppmätta värdet på displayen.

Andra användbara funktioner vid mätning av DC-spänning

6. Moderna digitala multimetrar ställs som standard in på automatiskt områdesval baserat på vald funktion på ratten. För att välja ett viss fast mätområde, tryck på knappen RANGE flera gånger tills önskat område har valts. Om spänningsmätningen hamnar inom området för en lägre Hur du mäter DC-spänning med en digital multimeter inställning, följ dessa steg:

 1. Koppla bort testproberna.
 2. Ändra inställningen på ratten till [mV dc-symbolen].
 3. Mät igen med testproberna och läs av värdet.

7. Tryck på HOLD-knappen för att fånga ett stabilt mätvärde. Det kan ses när mätningen är klar.

8. Tryck på MIN/MAX-knappen för att fånga in lägsta och högsta mätresultat. Den digitala multimetern signalerar varje gång en ny avläsning registreras.

9. Tryck på knappen relativt (REL) eller delta (?) för att ställa in den digitala multimetern till ett visst referensvärde. Mätningar över och under referensvärdet visas.

Obs! Undvik det här vanliga och allvarliga misstaget: sätta in testprober i fel ingångar. Om du mäter DC-spänning, var noga med att sätta in den röda proben i ingången märkt V, inte A. Displayen visar symbolen dcV. Att placera testproberna i A- eller mA-ingångarna och sedan mäta spänning kommer att skapa en kortslutning i mätkretsen.

Analys av spänningsmätning

 • Spänningsmätningar görs normalt för att a) fastställa att spänning finns vid en given punkt och b) se till att spänningen är på rätt nivå.
 • AC-spänning kan variera kraftigt (mellan -10 % och +5 % av strömkällans klassning) utan att orsaka problem i en krets. Men med DC-spänning kan även små variationer tyda på problem.
 • Den exakta godtagbara variationen i DC-spänning beror på tillämpningen. Se tabellen nedan för ett exempel.
 • I vissa DC-tillämpningar är stora DC-variationer inte bara acceptabla, utan avsiktliga.
  • Exempel: Hastigheten på DC-motorer kan justeras genom att variera den matade DC-spänningen. I den här tillämpningen beror mätningen av DC-motorspänning på inställningen av spänningsregulatorn.
 • När du gör och jämför DC-spänningsmätningar, se tillverkarens specifikationer för specifika värden i kretsen.

Hur du mäter DC-spänning med en digital multimeter

Enligt tabellen ovan kan ett fulladdat bilbatteri klassat för 12 volt ha en öppen krets-spänning från 11,9 V till 12,6 V (typiskt 2,2 V per cell).

 • Ett mått på 11,9 V indikerar ett urladdat batteri.
 • Ett mått på 12,6 V indikerar ett batteri med 100 % laddning. Mätningar mitt emellan indikerar en laddning på mindre än 100 %.
 • Ett batteri med en något högre spänningsmätning (3 % till 5 %) är mycket bättre än ett batteri med ett lägre mått. En DC-spänningsvariation under normal märkspänning indikerar ett problem.

Mätningar av växel- och likspänning

 • I vissa tillämpningar kan DC-spänningsmätningar utföras i kretsar som inkluderar AC-spänning.
 • För att garantera maximal noggrannhet på en DC-spänningsmätning kan du först mäta och anteckna AC-spänningen. Mät sedan DC-spänningen genom att välja ett DC-spänningsområde (med hjälp av knappen RANGE) som är samma eller högre än AC-spänningsområdet.
 • Vissa digitala multimetrar kan samtidigt mäta och visa AC- och DC-komponenterna i en signal. Den digitala multimeterns display kan visa resultat på tre sätt (se bild nedan):
  1. AC-delen av signalen visas på den primära displayen och DC-delen på den mindre, sekundära displayen.
  2. DC-avläsningen kan växlas till den primära displayen medan AC går ner till den sekundära (på de flesta digitala multimetrar).
  3. Det kombinerade AC+DC-värdet – signalens motsvarande RMS-signalvärde.
   Hur du mäter DC-spänning med en digital multimeter

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.