Swedish

Hur mäter man AC-spänning

Hur mäter man AC-spänning
 1. Vrid vredet till ṽ. Vissa digitala multimetrar (DMM) inkluderar även m ṽ. Om spänningen i kretsen är okänd, ställ in intervallet på den högsta spänningen och ställ vredet på ṽ.

  Obs! De flesta multimetrar slås på i automatiskt områdesläge. Då väljs automatiskt ett mätområde utifrån spänningen.

 2. Anslut först den svarta kabeln till COM-uttaget.
 3. Sätt sedan in den röda kabeln i VΩ-uttaget. När du är klar tar du bort kablarna i omvänd ordning: röd först och sedan svart.
 4. Anslut testkablarna till kretsen: svart kabel först, sedan röd.

   AC-spännigen har ingen polaritet.

  Var försiktig: Låt inte fingrarna vidröra kabelns ändar. Låt inte ändarna kontakta varandra.

 5. Läs av det uppmätta värdet på displayen. När du är klar tar du bort den röda kabeln först, sedan svart.

Andra användbara funktioner vid mätning av AC-spänning

 1. Tryck på knappen RANGE för att välja ett visst fast mätområde.
 2. Tryck på HOLD-knappen för att fånga ett stabilt mätvärde. Det kan ses när mätningen är klar.
 3. Tryck på MIN/MAX-knappen för att fånga in lägsta och högsta mätresultat. Den digitala multimetern piper varje gång ett nytt MIN/MAX värde registreras.
 4. Tryck på relativt-knappen (REL) för att ställa in multimetern till ett specifikt referensvärde. Mätningar över och under referensvärdet visas.

  Obs! Undvik detta vanliga och allvarliga misstag: sätta in testkablar i fel ingångar. Det kan leda till en farlig ljusbåge. Om du mäter AC-spänning, var noga med att sätta in den röda kabeln i ingången märkt V, inte A. Displayen ska visa ṽ-symbolen. Att placera testkablarna i A- eller mA-ingångarna och sedan mäta spänningen kommer att skapa kortslutning i mätkretsen.

Analys av AC-spänningsmätning

 • I allmänhet följer AC-spänningen variationen från el leverantörens AC-spänning
 • När spänningen skiljer sig från en förväntad mätning är det mer troligt att den är lägre än normalt.
 • Generellt sett bör spänningen som mäts i AC-strömsystem vara inom -10 % och +5 %.
 • Spänningsmätningar som görs vid olika punkter i ett system varierar. Se tabellen nedan.
Systemspänningsområden*
MatningServisUttag
TillfredsställandeAcceptabelTillfredsställandeAcceptabel
120, 1Φ114 - 126110 - 127110 - 126106 - 128
120/240, 1Φ114/228 – 126/252110/220 – 127/254110/220 – 126/252106/212 – 127/254
120/208, 3Φ114/197 – 126/110/191 – 127/220110/191 – 126/218106/184 – 127/220
120/240, 3Φ114/228 – 126/252110/220 – 127/254110/220 – 126/252106/212 – 127/254
277/480, 3Φ263/456 – 291/504254/440 – 293/508254/440 – 291/504264/424 – 293/508

* I volt

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Hitta rätt multimeter