Swedish

Varför onoggrannheten och precisionen för digitala multimetrar har betydelse

Grunderna

Det är viktigt att använda en multimeter som ger rätt mätvärden. Det är ännu viktigare att veta vad mätvärdena betyder. Onoggrannheten och precisionen används till att se till att det går att använda dina mätvärden: ju högre precision desto bättre repeterbarhet och ju lägre onoggrannhet desto närmare det perfekta är dina mätvärden.

Fluke 117 – digital multimeter med beröringsfri spänningsdetektion

Onoggrannhet är det största tillåtna fel som kan inträffa under olika användningsförhållanden. Det uttrycks som en procentandel och anger hur nära det visade mätvärdet är det faktiska värdet (standardvärdet) för den uppmätta signalen. Onoggrannheten mäts mot en industristandard.

Onoggrannheten för digitala multimetrar är viktig beroende på användningsområdet. De flesta växelströmspänningar kan till exempel variera ± 5 % eller mer. Ett exempel på den variationen är en spänningsmätning av standarduttag för 115 V växelström. Om du bara använder en multimeter till att kontrollera om ett uttag är strömförande räcker det med en digital multimeter med mätonoggrannhet på ± 3 %.

För vissa användningsområden, som kalibrering av utrustning för fordonsbranschen, medicinsk utrustning, flygutrustning och specialiserad industriutrustning, krävs eventuellt lägre onoggrannhet. Om avläsningen på en digital multimeter med onoggrannheten ± 2 % är 100,0 V kan spänningen vara mellan 98,0 och 102,0 V. Det kan vara tillräckligt för vissa användningsområden, men inte för känslig elektronisk utrustning.

I onoggrannheten kan det även ingå ett visst antal siffror (skallängd) som läggs till till den grundläggande onoggrannhetsklassificeringen. Onoggrannheten ± (2 % + 2) innebär till exempel att för avläsningen 100,0 V på multimetern kan spänningen vara mellan 97,8 och 102,2 V. Genom att använda en digital multimeter med lägre onoggrannhet kan du använda den för fler användningsområden.

Den grundläggande likströmsonoggrannheten för Flukes handhållna digitala multimetrar är mellan 0,025 och 0,5 %.

Bild av onoggrannhet och precision

Precision är digitala multimetrars förmåga att ge samma mätvärde vid upprepade mätningar.

Ett exempel som används till att förklara precision är skotthål i målet på en skyttebana. I det här exemplet förutsätts att geväret är riktat mot mittpunkten av målet och skjuts från samma position varje gång.

Om skotthålen ligger nära varandra men vid sidan av mittpunkten är geväret (eller skytten) konsekvent men inte exakt.

Om skotthålen ligger nära varandra mitt i målet är geväret både konsekvent och exakt. Om skotthålen är slumpmässigt fördelade över hela målet är geväret varken konsekvent eller exakt (eller repeterbart).

I vissa fall är precision eller repeterbarhet viktigare än onoggrannhet. Om mätvärdena är repeterbara går det att fastställa felmönster och kompensera för det.

Upplösningen är det minsta steg som multimetrar kan upptäcka och visa.

Ett icke-elektriskt exempel: föreställ dig att du har två linjaler. Om en av linjalerna har millimetermarkeringar och en har centimetermarkeringar har linjalen med millimetermarkeringar högre upplösning.

Tänk dig att du testar ett vanligt 1,5 V-batteri. Om en digital multimeter har upplösningen 1 mV i mätområdet 3 V kan du se förändringar på 1 mV när du läser av spänningen. Du kan se förändringar på ned till 0,001 V i mätområdet 3 V.

Upplösningen kan var angiven som maximal upplösning i specifikationerna för multimetrar. Den maximala upplösningen är det minsta värde som kan visas vid den lägsta inställningen för multimetern.

Om den maximala upplösningen till exempel är 100 mV (0,1 V) innebär det att när mätområdet för multimetern är inställt för att mäta den högsta möjliga spänningen visas spänningen avrundad till närmaste 0,1 V.

Det går att förbättra upplösningen genom att minska mätområdesinställningen för den digital multimetern, förutsatt att mätvärdet är inom det inställda mätområdet.

Digital multimeter med Autorange och display

Mätområdet och upplösningen för digitala multimetrar är relaterade och anges ibland i specifikationerna för dem.

Många multimetrar har en funktion för att välja mätområde automatiskt för den mätning du utför. Det ger både användbara avläsningar och den bästa upplösningen för mätningar.

Om mätvärdet är högre än det inställda mätområdet visas ”OL” (OverLoad) på multimetern. Du får den avläsning med lägst onoggrannhet vid den lägsta mätområdesinställningen utan att överbelasta multimetern.

Område och upplösning
MätområdeUpplösning
300,0 mV0,1 mV (0,0001 V)
3,000 V1 mV (0,001 V)
30,00 V10 mV (0,01 V)
300,0 V100 mV (0,1 V)
1 000 V1 000 mV (1 V)
Digital multimeter med skallängd och siffror

Skallängd och siffror är termer som används till att beskriva upplösningen för digitala multimetrar. I dag är det vanligare att klassificera digitala multimetrar med skallängd än med siffror.

Skallängd: det går även att ange upplösningen för digitala multimetrar i skallängd. Högre värden innebär bättre upplösning för vissa mätvärden. Det går till exempel inte att använda en multimeter med skallängd 1 999 till att mäta ned till 0,1 V om du mäter mer än 200 V. Fluke säljer digitala multimetrar med 3 1/2 siffror med upp till 6 000 skallängd (vilket innebär att högst 5 999 visas på displayen) och digitala multimetrar med 4 1/2 siffror med skallängd på 20 000 eller 50 000.

Siffror: Fluke säljer digitala multimetrar med 3 1/2 och 4 1/2 siffror. På digitala multimetrar med 3 1/2 siffror går det att visa tre hela och en halv siffra. De tre hela siffrorna visar värden mellan 0 och 9. Den halva siffran, som anses vara den mest signifikanta siffran, är ”1” eller tom. På digitala multimetrar med 4 1/2 siffror går det att visa fyra hela och en halv siffra, vilket innebär att de har högre upplösning än multimetrar med 3 1/2 siffror.

Relaterade resurser:

Hitta rätt multimeter