Norsk

Elsikkerhetsstatistikk 2021

Sikkerhet

Kundens sikkerhet er Flukes førsteprioritet. Instrumentenes kvalitet er avgjørende for elsikkerhet, fordi det kan være det eneste som beskytter deg mot elektrisk sjokk. Sikkerhet på arbeidsplassen er imidlertid mer enn bare instrumentet du holder. I år er andre gang Fluke har sendt ut en spørreundersøkelse for å få elektrikeres og elektroarbeideres synspunkter på den nåværende sikkerhetskulturen på arbeidsplassene deres.

Elsikkerhetsstatistikk 2021

Innholdsfortegnelse

 

COVID-19s innvirkning

Denne spørreundersøkelsen ble gjennomført i begynnelsen av 2021 og innhentet informasjon fra 511 elektroarbeidere. Med tanke på tidspunktet denne spørreundersøkelsen ble gjennomført på, spurte vi hvordan COVID-19 påvirket bransjen. Denne spørreundersøkelsen dekker de samme områdene som i fjor, men tar i tillegg for seg hvordan arbeidsstyrken ble rammet av pandemien, da dette er en viktig faktor i årets undersøkelse.

90 % av respondentene ble ansett som samfunnskritiske arbeidere under pandemien. 85 % av disse personene var av den oppfatning at de kunne fortsette å jobbe trygt under nedstengningen.

Sikkerhetsundersøkelsen 2021, samfunnskritisk arbeid
90 % av respondentenes jobber ble ansett som samfunnskritiske under pandemi-nedstengningen.


Sikkerhetsundersøkelsen 2021, Covid
85 % av respondentene kunne fortsette å jobbe under pandemi-nedstengningen.
 

Vi har nå håndtert virkningene av COVID-19 i mer enn et år, men elektroarbeidere har ikke sett noen bedring i bedriftenes tilnærming til sikkerhet. Bare 38 % svarte at de synes sikkerheten tas mer på alvor etter at pandemien startet.


Sikkerhetsundersøkelsen 2021, etter Covid
Bare 38 % svarte at de synes sikkerheten tas mer på alvor siden COVID-19 begynte.

Arbeidsplassens sikkerhetskultur

Akkurat som i fjorårets spørreundersøkelse var 98 % av respondentene i 2021 enige i at en sterk sikkerhetskultur er viktig for arbeidernes sikkerhet. Det var imidlertid bare 38 % som synes at de fleste bedriftene har en sterk sikkerhetskultur, og hele 96 % av disse mente at det fortsatt er rom for å forbedre elsikkerheten på arbeidsplassen.

Sikkerhetsundersøkelsen 2021, sikkerhetskultur
98 % av respondentene var enige i at en sterk sikkerhetskultur er viktig for arbeidernes sikkerhet.


Sikkerhetsundersøkelsen 2021, sterk kultur
Bare 38 % mener at de fleste bedriftene har en sterk sikkerhetskultur.
 

I spørreundersøkelsen i 2020 svarte 99 % at en sterk sikkerhetskultur er viktig, mens 44 % svarte at det var en sterk sikkerhetskultur i de fleste bedrifter. I fjor svarte 99 % at elsikkerheten på arbeidsplassen hadde forbedringsmuligheter.

Sikkerhetsundersøkelsen 2020, sikkerhetskultur
I spørreundersøkelsen i 2020 svarte 99 % at en sterk sikkerhetskultur er viktig.


Sikkerhetsundersøkelsen 2020, sterk kultur
I spørreundersøkelsen i 2020 svarte 44 % at det var en sterk sikkerhetskultur i de fleste bedrifter.
 

Oppbygging av en sikkerhetskultur

Bare 25 % synes de fleste bedrifter gir god nok sikkerhetsopplæring. Det betyr at i denne undersøkelsen svarte 371 elektroarbeidere at de er helt uenige, uenige eller verken enige eller uenige i at bedriftene gir nok sikkerhetsopplæring.

Sikkerhetsundersøkelsen 2021, opplæring
Bare 25 % svarte at de fleste bedrifter gir god nok sikkerhetsopplæring.
 

Ifølge OSHA døde 4779 arbeidere på jobb i privat sektor i 2018, og 8,5 % av disse døde som følge av elektrisk sjokk. Etter å ha kikket på tidligere statistikk og informasjonen som kom frem i denne undersøkelsen, foreslo Chuck Pettinger, Ph.D., en sikkerhetsekspert hos Predictive Solutions, en tretrinnsmetode for å skape en sikkerhetskultur i egen organisasjon. 

1. Implementer et opplæringsprogram.

 • Bruk tid på å gi alle opplæring med jevne mellomrom, slik at alle har informasjonen friskt i minnet.

2. Få arbeiderne engasjert i sikkerhet.

 • Gjør sikkerhetsmøtene interaktive så arbeiderne blir en del av sikkerhetsprogrammet i stedet for å koble ut hjernen under opplæringsøktene.

3. Endre måten sikkerhetsinformasjon formidles på.

 • Måten du snakker om sikkerhet på, slår an tonen i bedriften. Ledere bør demonstrere at reglene handler om de ansattes velferd ved å bruke potensielt utrygge handlinger som noe man kan ta lærdom av.

Ansvar

Da Fluke gjennomførte denne spørreundersøkelsen i 2020, svarte nesten 50 % at noen andre hadde ansvaret for sikkerheten deres på jobb. Det var ingen endring i dette i 2021. 48 % mente arbeiderne hadde ansvar for sin egen sikkerhet, det betyr at 52 % svarte at det var noen andres ansvar, for eksempel bedriftsledelsen, sikkerhetsledere, overordnede eller HR.

Sikkerhetsundersøkelsen 2021, ansvar
I 2021 svarte 52 % at det var noen andre som hadde ansvar for sikkerheten deres på jobb.


Sikkerhetsundersøkelsen 2020, ansvar
I 2020 svarte nesten 50 % at det var noen andre som hadde ansvar for sikkerheten deres på jobb.
 

Personlig verneutstyr

Som en fortsettelse av trenden i resten av undersøkelsen, svarte 82 % i 2021 at elektrikere dropper å ta på riktig verneutstyr for området de er i. Da denne spørreundersøkelsen ble gjennomført i 2020, svarte 85 % at de droppet det fordi det er upraktisk. 

Både Occupational Health and Safety Administration (OSHA) og National Fire Prevention Association (NFPA) har laget regler og forskrifter for bruk av personlig verneutstyr i nærheten av elektrisk utstyr. NFPA 70E dokumenterer nivået av verneutstyr du må bruke i de ulike situasjonene du befinner deg i på arbeidsplassen. Å følge de strenge retningslinjene og bestemmelsene for verneutstyr på arbeidsplassen kan bidra til å sørge for din egen sikkerhet hvis det oppstår en lysbue. 
 

2021-safety-survey-PPE.jpg
I 2021 svarte 82 % at elektrikere dropper personlig verneutstyr fordi det er upraktisk.


2020-safety-survey-PPE.png
I 2020 svarte 85 % at elektrikere dropper personlig verneutstyr fordi det er upraktisk.
 

Nøkkeltall for elsikkerhet

 • 4779 arbeidere døde på jobb i 2018.
 • 86 (8,5 %) av dem døde som følge av elektrisk sjokk 2018.
 • Det forekommer 5–10 lysbuehendelser i USA hver dag.
 • En av tre elektroarbeidere har opplevd lysbuer.
 • 95,9 % svarte at en sterk sikkerhetskultur på arbeidsplassen er viktig for å holde arbeierne trygge.
 • 61,8 % svarte at de fleste bedrifter ikke har en sterk nok sikkerhetskultur.
 • 52 % av arbeiderne svarte at noen andre har ansvar for sikkerheten deres.
 • 82 % svarte at elektrikere dropper personlig verneutstyr fordi det er upraktisk.